1972 - patreiz


2009. gada atbalstītie projekti ($10000)

 • Muzeja „Latvieši pasaulē” biroja un krātuves izveidošanai ($2000)
 • Postfokloras grupas „Iļģi” mūzikas albums „Īsākās nakts dziesmas” izdošana ($2000)
 • Eiropas Vasaras skola 2009. atbalstam ($2000)
 • IX Starptautiskie latviešu jauno muziķu meistarkursu atbalstam ($1500)
 • Gundega Cennes albumu izdošanai ($1500)
 • Garezera Dziesmu spēles „Bruņinieks kankarbiksēs ”sagatavošanai ($1500)

2008. gada atbalstītie projekti

 • Lieli projekti ($2001-$10,000)
  • Trimdas literārā mantojumu izdošana, Sigita Kušnere ($10,000)
  • Grāmatu "Tilti I & II" izdošana, Margita Gailītis ($6,000)
  • Latviešu pēdas pasaulē: Koferu izstāde DVD, Andris Strautmanis ($6,200)
  • Latvijas Okupācijas Muzeja, Video liecības, Gundega Michele ($7,800)
 • Mazie projekti (līdz $2,000)
  • Eiropas Vasaras Skola 2008 (EVS 2008) "Līčmuižā" pie Ērgļiem, Velga Zēgnere ($2,000)
  • San Francisco Mazā teātra uzveduma "Meli un piedošana" rīkošana, Mārcis Voldiņš ($2,000)
  • Annas Žīgures grāmatas "Viņi" izdošana, Evija Veide ($2,000)
  • Trīs reiz trīs nometnes Katskiļos un Garezerā, Laila Medne ($2,000)
  • Dzejnieces Astrīdes Ivaskas dzejas lasījuma ierakstīšana CD, Anita Rožkalne ($2,000)
  • Baltic American Community in Washington state: An exhibit featuring members of Estonian, Latvian, and Lithuanian communities, Nicolette Bromberg ($1,200)

2007. gada atbalstītie projekti

 • Lielie projekti ($10,001-$20,000)
  • Grāmatas “Sibīrijas bērni” tulkojums angļu valodā un sagatavošana izdošanai, Dzintra Geka ($18,400)
  • Ēvalda Dajevska mākslas ietekme latviešu trimdas vēsturē: Multimediju CD diska izveidošana, Pēteris Dajevskis ($1,600 - daļa no pieprasītās summas)
 • Vidējie projekti ($2,001-$10,000)
  • Informācijas technoloģija Gaŗezera vasaras vidusskolai, Māra Kore ($9,000)
  • Atbalsts XV Rietumu krasta latviešu dziesmu svētkiem Venturā no 2008. gada 28. aug.-1. sept., Pauls Berkolds ($1,000 - daļa no pieprasītās summas)
 • Mazie projekti (līdz $2,000)
  • "Arvien modra!" Latviešu gaidisma vēsture (1921-2006), Maija Šķiņke ($1,700)
  • Atbalsts "Homo Novus" muzikālā teātra izrādēm Ņujorkā, Andrējs Jansons ($1,700)
  • Klīvlandes latviešu koncertapvienības 50 gadu vēsture, Maija Grendze ($1,700)
  • Atbalsts "3 x 3" nometnēm Garezerā un Katskiļos, Maija Zaeska ($1,700)
  • Latviešu daudzstīgu tautas mūzikas instrumentu spēles prasmes pārmantošana, Ilmārs Pumpurs ($1,700)
  • Zinātniska darba "Senbaltu pēdas Vācijas vidienē" izdošana, Mirdza Krastiņa ($1,000)
  • 31. Jaunatnes dienas Austrālijā, Markus Dragūns ($500)

2006. gada atbalstītie projekti

 • Lielie projekti ($10,001-$40,000)
  • Trimdas latviešu kultūras saglabāšana videofilmās un DVD, Ziemeļamerikā no 1979-1990. gadam, Jānis Valdmanis ($18,000)
  • Latvijas Okupācijas muzeja Ekspozīcijas un krājumu attīstības projekts 2006-07, Gundega Michele ($17,995)
  • Grāmatu sērijas „Trimdas mākslas rakstos un attēlos” izdošana, 2. grāmata Eleonoras Šturmas rakstu krājuma „50 gadus mākslai pa pēdām.” Māris Brancis ($4,005 - daļa no pieprasītās summas)
 • Vidējie projekti ($2001-$10,000)
  • Latviešu kultūras dārza izveidošana Klīvlandē, Silvija Rūtenberga ($10,000)
  • Videofilmas "Dievs, Tava zeme deg" izgatavošana DVD formātā, Imants Kokars ($9,370)
  • Pilnmetrāžas filmas „1991. gada barikādes tautas atmiņā” izveidošana, Renārs Zaļais ($7,808)
  • Krāslavas centrālās bibliotēkas grāmatu krājuma atjaunošana, Valentīna Magidas ($5,000)
  • Grāmatas „Par šī brīža latviešu valodas problēmām” izdošana, Maija Sinka ($3,900)
  • Tradicionālās muzicēšanas nometnes rīkošana Latgales bērniem un jauniešiem, Anna Kārkle ($2,859)
  • Radošās darba un mākslas nometnes rīkošana Sietlā, Iveta Felzenberga ($1,063 - daļa no pieprasītās summas)
 • Mazie projekti (līdz $2,000)
  • Materiāli Čikāgas latviešu bērnu dārzam un pirmskolai Stariņš, Aija Kīna ($2,000)
  • Bukleta "Dūde spēles pašmācība" un CD izdošana, Kaspars Bārbals ($2,000)
  • Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzijas bibliotēkas fonda latviskošana, Olita Rabčevska ($2,000)
  • V. kokļu dienas rīkošana Latgalē, Marika Zeimule ($2,000)
  • Dabas klases Saules gads rīkošana, Vera Gutāne ($2,000)
  • Nodarbību cikla Latviskais gads rīkošana, Sandra Brēmane ($2,000)
  • Zvārdes pagasta pagātnes informācijas saglabāšana, Valdis Kārklis ($1,890)
  • Mūzika latviešu bērnu dārzam Minsterē, Inga Pētersone ($1,418)
  • Rēzeknes vakara vidusskolas bibliotēkas krājuma papildināšana, Valentīna Krieviņa ($1,333)
  • Audiovizuālā un literatūras fonda paplašināšana Gulbīša vidusskolā, Aina Rone ($1,000)
  • Cīravas pagasta bibliotēkas latviešu literatūras paplašināšana, Anita Tuleiko ($900)
  • Jaunu grāmatu iegāde Aknīstes vidusskolas bibliotēkai, Ināra Buiķe ($809 - daļa no pieprasītās summas)
  • Pētījuma "Dravniecības tradīcijas Sēlijā" publicēšana, Iluta Bērziņa ($650)

2005. gada atbalstītie projekti

 • Lielie projekti ($5,001-$8,000)
  • Latviešu valodas apguve un latviešu kultūras popularizēšana Brazīlijā, Gundega Krakopa ($8,000)
  • Dokumentālās filmas „Patiesību meklējot” izveidošana, Uldis Neiburgs ($7,800)
  • Grāmatas „Mētriena” izdošana, Austris Apsītis ($5,236)
 • Vidējie projekti ($2,001-$5,000)
  • Podniecības pajumtes būve Rietumkrasta vasaras vidusskolā Kursā, Māra Zommere un Tamāra Rūse ($5,000)
  • Jāņa Klīdzēja istabas izveidošana Kantinieku pagastā, Evita Pīgozne ($4,791)
  • Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas krājumu latviskošana, Marija Sproģe ($3,500)
  • Sievu kopas “Vilcenes” tautas dziesmu CD izdošana, Ieva Kalniņa ($3,000)
  • Tautiskas nometnes rīkošana Ķoņu apriņķa bērniem, Aiga Stiere ($2,503)
  • VII Starptautiskā latviešu jauno mūziķu nometnes rīkošana, Dace Aperāne ($2,500)
  • "Muzikālā Rīgas vizītkarte" īsfilmas veidošana, Liene Ulbīna ($2,200)
 • Mazie projekti (līdz $2,000)
  • Latviešu dzejnieka un kultūrvēsturnieka J.Krēsliņa Rakstu II. sējuma izdošana, Sigita Kušnere ($2,000)
  • Tautas mūzikas ansambļa Sudrabavots kompaktdiska izdošana, Helēna Vīksniņa ($2,000)
  • Mācību līdzekļu iegāde Čikāgas latviešu skoliņai Stariņš, Aija Kīna ($2,000)
  • Dūdu un sitamo instrumentu grupas Auļi kompaktdiska izdošana, Juris Zalāns ($2,000)
  • Atbalsts Saulgriežu vasaras vidusskolai (SVV), Ilze Kreišmane ($2,000)
  • Latgales novada tautas dziesmu apdaru cikla izveide un CD izdošana, Ieva Lazdāne ($1,950)
  • Sēlijas novada X. folkloras svētki, Anda Nikolājeva ($1,920)
  • Grāmatas "Madonas novada kordziedāšanas vēsture (1940-1990)" iespiešana, Jānis Bērziņš ($1,900)
  • Aknīstes pilsētas bibliotēkas fonda papildināšana, Veronika Papaurele ($1,500)
  • Folkloras nometnes "Garā pupa" rīkošana, Daina Zalāne ($1,395)
  • Nodarbību cikls ģimenēm "Tautas pedagoģija ikdienā" Lutriņu pagastā, Līga Vimbsone ($1,150)
  • Nodarbību cikla rīkošana "Vakarēšana lauku sētā" Ķonu pagastā, Maruta Krastiņa ($958)

2004. gada atbalstītie projekti

 • Lielie projekti ($5001-$8000)
  • Muzikālā uzveduma Eslingena izrādes Rīgā ($8000)
  • Filma "Sibīrijas bērnu atmiņas" sagatavošana ($6760)
  • Latvijas vēsture jauniešiem internetā ($6400)
  • Latvijas un latviešu XX. gs. vēsture dzīvesstāstos - elektroniska grāmata ($6000)
 • Vidējie projekti ($2001-$5000)
  • Pētījums par trimdas psīchologu zinātnisko veikumu ($4500)
  • Rūdolfa Blaumaņa 3. teātra festivāls Valmierā ($3989)
  • Grāmata bērniem par Jēkabpili ($3800)
  • Vasaras nometne Fermāta muzikāliem Rīgas bērniem un jauniešiem Ainažos ($3500)
  • Latvijas Podniecības festivāls Aizputē ($3200)
  • Moderns aprīkojums Upītes bibliotēkai ($3000)
 • Mazie projekti (līdz $2000)
  • Latviskas dzīvesziņas kursu rīkošana skolēniem Līvānu rajonā ($1997)
  • Semināru cikla un praktiskās darbnīcas rīkošana Saldus rajona Zirņu pagastā ($1990)
  • Latviešu gada svētku cikla pasākumu rīkošana Aucē ($1960)
  • Mākslinieka Jāzepa Pīgožņa 70 gadu jubilejai veltītā darbu albuma izdošana ($1946)
  • Pētījums par laikmetīgo un tradicionālo latviešu tekstilmākslu ($1725)
  • Tautas mākslas nometnes rīkošana Piebalgas novada bērniem ($1600)
  • Ceļojums pa Kurzemes pilīm rīkošana Balvu Mākslas skolas audzēkņiem ($1587)
  • Tautisku nodarbību rīkošana Saldus rajona Lutriņu pagastā ($1536)
  • Aizputes pilsētas bibliotēku fondu papildināšana ($1500)
  • Popes pagasta tautas tērpa atjaunošana ($1283)
  • Viļakas pilsētas un bērnu bibliotēku fondu papildināšana ($1094)
  • Vēsturiska romāna Baltic Amber izdošana ($1000)
  • Viesturu pagasta represēto atmiņu grāmatas izdošana ($938)
  • Mājas lapas izveide par rakstnieku Jāni Klīdzēju ($835)

2003. gada atbalstītie projekti

 • Lielie projekti ($5001-$8000)
  • Foto albuma "Dzīve DP nometnēs" izveide internetā ($7500)
  • Latvijas Nacionālas Operas un baleta brīvbiļešu iegāde skolēniem Latvijā ($7500)
 • Vidējie projekti ($2001-$5000)
  • Jēču dzirnavu ēku izpēte un atjaunošanas Valmieras rajonā ($3760)
  • VI. Starptautiskā latviešu jauniešu mūziķu nometnes - meistar kursu rīkošana ($3750)
  • "Dainu dārza" ierīkošana Aknīstes pilsētā ($3500)
  • Folkloras grupas Ilģi CD "Latviešu kāzu dziesmas" izdošana ($2900)
  • Mācību programmas papildināšana un materiālu sagatavošana Liepājas rajona skolām ($2387)
 • Mazie projekti (līdz $2000)
  • Smēdes izbūve Novadpētniecības muzeja teritorijā Andrupenē ($2000)
  • Grāmatas "Ērgļi 14.-18. gs." izdošana ($1900)
  • Laikraksta LAIKS mikrofilmu kopiju izgatavošana Misiņa bibliotēkai ($1800)
  • Ludzas pilsētas bibliotēku fonda latviskošana ($1000)
  • Latviešu bērnu rotaļu un skaitāmo pantiņu video ieraksts ($1000)
  • Norberta Neikšānīša izstādes rīkošana "Neikšānītim 90" Krāslavas rajonā ($875)
  • Informatīvas dabas takas izveide dabas parkā "Balkanu kalni" Balvu rajonā ($790)
  • Pētījuma "Koka ēkas Latgales laukos" izdošana un bezmaksas izplatīšana ($700)

2002. gada atbalstītie projekti

 • Lielie projekti ($5001-$10,000)
  • Audio gidu iegāde Latvijas Okupācijas muzejam ($6600)
  • Rēzeknes pilsētas bibliotēku fondu latviskošana ($5100)
 • Vidējie projekti ($2001-$5000)
  • Grāmatas "Mūziķis un literāts Knuts Lesiņš" izdošana ($4390)
  • Amerikas latviešu kultūras personības - portreti videofilmās ($4300)
  • Latvijas Dabas muzeja brošūras "Latviešu etnoģenēze" izdošana ($2886)
  • Restaurācijas Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas izstādei muzejā "Riekstiņi" ($2400)
  • Kursu "Latviska audzināšana Kurzemes mazpulkiem" izveide ($1709)
 • Mazie projekti (līdz $2000)
  • Latviešu mūsdienu dramaturģijas projekts "Skate 2003" ($1700)
  • Kurzemes keramikas cepļa rekonstrukcija Jūrzemē ($1540)
  • Latgales Pētniecības institūta bibliotēkas paplašināšana ($1091)
  • Alūksnes pilsētas bibliotēkas grāmatu izstāde "Latvija laiku lokos" ($1000)
  • Bērnu grāmatu iegāde Lazdukalna bibliotēkai ($1000)
  • Izstāde "Sēlijas kultūrvēsturiskais mantojums" Aknīstē ($633)
  • Mārtiņa Zīverta simtgadei veltīts sarīkojums Dobelē ($250)

2001. gada atbalstītie projekti

 • Lielie projekti ($5001-$10,000)
  • Muzikālais teātris "Lolitas brīnumputns" ($10,000)
  • Memoriāls okupācijas režīma upuriem Krāslavā ($10,000)
  • Vasaras debašu nometne "Latvietībai jābūt atvērtai" Liepājas rajonā ($8500)
  • Ilmāra Knaģa dzīvesstāsta grāmata "Bij' tādi laiki" ($6000)
  • Latviešu tautas dziesmu MIDI failu arhīvs internetā ($5275)
 • Vidējie projekti ($2001-$5000)
  • XX. gs. Latvijas vēsture, II. sējuma (1918-1940) izdošana ($5000)
  • V. Starptautiskā latviešu jauniešu mūziķu nometne - meistar kursi ($5000)
  • Aprīkojums Gaŗezera sagatavošanas skolai ($5000)
  • Folkloras kopas Laiksne kompaktdiska "Kas tos Jāņus ielīgoja" izdošana ($4700)
  • Aprīkojums "3 X 3" nometnes rotkalšanas ievirzei Katskiļos ($4500)
 • Mazie projekti (līdz $2000)
  • Zinātnisks pētījums "Nacistu okupētā Latvijā 1941-1945" ($2000)
  • Mācību līdzekļu "Dabas zinības 1. klasei" izveide ($2000)
  • Kompaktdiska "Latviešu garīgā mūzika" izdošana ($1900)
  • Latviskas kultūrvides izveides programma "Saulestaka" Liepājas rajonā ($1900)
  • Pētījums "Latviešu valodas izlokšņu seno ierakstu restaurēšana" ($1800)
  • Latgales tradicionālā kultūras mantojuma apguves kursi Līvānos ($1731)
  • Balvu pilsētas bibliotēkas projekts "Bērnam vajadzīga grāmata" ($1190)
  • Ceļojoša izstāde "Balti laikmeta griežos" ($1033)
  • Krustpils pils telpas griestu un sienu apdares fragmentu konservācija ($997)
  • Pētījums "Kā saglabāt pagātni nākotnei" Rēzeknes rajonā ($484)

2000. gada atbalstītie projekti

 • Lielie projekti ($5001-$10,000)
  • "Dzīvesstāsti Latvijā un trimdā" ieraksti un konference ($10,000)
  • Izsūtīto, represēto un trimdas cilvēku video liecību sagatavošana ($10,000)
  • Dokumentālās filmas "Staļina laiks (1945-1953) Latvijā" sagatavošana ($9000)
  • Latvijas enciklopēdija internetā ($8600)
  • Rēzeknes pilsētas bibliotēku fondu latviskošana ($7000)
  • Filmas "Es esmu latvietis" arhīva izveide ($6500)
 • Vidējie projekti ($2001-$5000)
  • Videofilma par dzejnieku Andreju Eglīti "Mans brālis" ($4000)
  • Ceļveža "Pa brāļu Jurjāņu takām" izdošana ($3265)
  • Grāmatas "Latvija pasaules politikā" izdošana ($2603)
  • IV latviešu mūzikas svētki "Madona 2001" ($2200)
 • Mazie projekti (līdz $2000)
  • Foto dokumentāra "Latvijas kapsētu kultūra" izdošana ($2000)
  • Filmas "Elles ķēķis" sagatavošana ($2000)
  • "Āraišu ezerpils - šodienas latvietis senā latgaļa tērpā" (10 tērpu atdarinājumi) ($940)
  • Voldemāra Kreicberga atstāto skaņu lenšu pārkopēšana kompaktdiskos ($600)

1992. gada atbalstītie projekti ($49750)

 • Sēklas nauda trimdas literatūras vēstures datu bāzes sagatavošanas priekšdarbiem ($2500)
 • Sēklas nauda Latviešu jūrniecības vēstures enciklopēdiju sagatavošanas priekšdarbiem ($500)
 • Sēklas nauda Latviešu vēsturiski nozīmīgo kapu apzināšanas priekšdarbiem ($750)
 • Sēklas nauda Latvijas Vēstures institūtam Rīgas Čekas dokumentu pētījumu vajadzībām ($2000)
 • Sēklas nauda Viskonsinas universitātes studentu apmaiņas stipendiju fondam ($2000)
 • Sēklas nauda Latviešu kora mūzikas nošu sagādes priekšdarbiem ($2000)
 • Stipendijas Latvijas studentiem Rietumvalstu augstākajās mācību iestādes ($12500)
 • Latvijas Etnogrāfiskam muzejam muzeja fondu dokumentēšanai un apstrādei ($5150)
 • Daugavas apgādam prof. Jāņa Siliņa grāmatas Latvijas māksla 1915-1940” izdošanai ($6000)
 • Rokas grāmatas „Pašdarbības mācību metodes latviešu skolās” izdošanai ($1450)
 • Latviešu skaņdarbu koncertu ciklam un skaņdarbu ieskaņošanai ($6500)
 • Saules jostas tautas deju ansambļa 1993. G. Turnejai ($3400)
 • Jāņa Riekstiņa Latviešu studiju centra bibliotēkas kataloga sagatavošanai III ($5000)

1991. gada atbalstītie projekti ($63629)

 • Sēklas nauda angļu valodas mācību iegādei Rīgas Komercskolas vajadzībām ($500)
 • Sēklas nauda Kultūras fondam „Vaga” Rīgā lāzerdrukas piederumu iegādei ($120)
 • Sēklas nauda Latvijas bērnu veselības speciālistu apmācībām Toronto univ. ($2000)
 • Sēklas nauda Valmieras teātra turnejas transporta izdevumiem ($2000)
 • Sēklas nauda Lat. Nac. bibliotēkas reklāmas brošūras sagatavošana būvdarbu līdzekļu vākšanai ($1500) (Projekts nenotika/slēgts 1992.g.)
 • Sēkla nauda Vizmas Beļševicas autobiogrāfijas „Bille” pirmā sējuma izdošana ($1500)
 • Piecas papildu stipendijas, 1990 gada piešķirtām, Latvijas studentiem ($5000)
 • „Pašdarbības mācību metodes latviešu skolās” attīstīšanai ($3050)
 • Garezeru skolotāju konferences rīkošanai ($8000) (Konference nenotika/slēgts 1993.g.)
 • Rīgas Doma zēnu kora turnejas transportam ($14950)
 • Speciāls projekts „Stipendijas Latvijas nākotnei” ($20000)
 • Jāņa Riekstiņa studiju centra bibliotēkas katalogu sagatavošanai II ($5000)

1990. gada atbalstītie projekti ($71950)

 • Sēklas nauda Latvija fotogrāfu darbu izstādes Eiropa un Ziemeļamerikā ($1500)
 • Sēklas nauda Sirakūzu LKF atbalstu grupai tautas tērpu atjaunošanai ($1000)
 • Sēklas nauda Latvijas medmāsu apmācīšanas materiālu sagatavošanai ($500)
 • Sēklas nauda koncerta „Latviešu mūziķi no četrām zemēm” atbalstam ($500)
 • Sēklas nauda Latvijas Zinātņu savienības piedalīšanās IAESTE konferencē ($1500)
 • Sēklas nauda „Jāņa Siliņa monogrāfijas” sagatavošanai iespiešanai ($500)
 • Sēklas nauda skolotāju semināru sarīkošanai Garezerā 1991.g. vasarā ($2450)
 • Papīru iegādei mācību grāmatām Latvijā ($5000)
 • Jāņa Riekstiņa Latviešu studiju centra bibliotēkas kataloga sagatavošanai I ($5500)
 • Minsteres ģimnāzijas bibliotēkas kataloga sagatavošanai (($5000)
 • Kursas vasaras vidusskolas Latvijas skolnieku apmaiņas projektam ($12000)
 • Laikraksta „Laiks” indeksēšanai ($3000)
 • Māras Zālītes turneju Ziemeļamerikā un datoru datu apstrādei Rīgā ($4000)
 • Latvijas bibliotēku apzināšana un žurnālu „Jaunā Gaita” nosūtīšana šīm bibliotēkām ($3000)
 • Vairas Vīķes-Freibergas grāmatas „Trejādas saules” izdošanai ($2500)
 • Speciāls projekts „Stipendijas Latvijas nākotnei”($13000)
 • „Vieglais ceļš uz angļu valodu” izdošana Latvijā un audio kasetes sagatavošana ($11000)

1989. gada atbalstītie projekti ($47000)

 • Sēklas nauda materiāla par latviešu tautas kultūru un tradīcijām priekš pirmsskolniekiem izdošanai ($2000)
 • Sēklas nauda Latvijas un trimdas semināra sarīkošanai Abrenē ($2500)
 • Sēklas nauda „Tas vakars piektdiena” izrādēm Latvijā ($1500)
 • Ofseta preses iegādei Latvija Kultūras fonda avīzes un citu izdevumu iespiešanai ($15000)
 • „Latviešu trimdas izdevumu 1981-1985” bibliogrāfijas izdošanai ($5000)
 • Saules Jostas tautas deju ansambļa 1990.g. turnejai Ziemeļamerikā un Eiropā ($11500)
 • Grāmatas „Latviešu literatūras darbinieki rietumu pasaulē” izdošanai ($4000)
 • Konteineri ar grāmatām sūtīšanai uz Latviju ($1000)
 • Jāņa Riekstiņa Latviešu studiju centra bibliotēkas reto materiālu krātuvei III ($4500)

1988. gada atbalstītie projekti ($43750)

 • Sēklas nauda pareizas rakstīšanas rokas grāmatas „Turi pa rokai un iemet aci” izdošanai ($750)
 • Sēklas nauda Augusta Annusa monogrāfijas sagatavošanas priekšdarbiem ($1000) (kavējas/slēgts 1991.g.)
 • Sēklas nauda Latviešu jaunatnes orķestra koncertturnejas priekšdarbiem ($3000)
 • Sēklas nauda Vairas Vīķes-Freibergas grāmatas „Linguistics and Poetics of Latvian Folk Songs” izplatīšanai ($3000)
 • Skandinieku turneja par Ziemeļameriku atbalstam ($13000)
 • Grāmatas „Vadlīnijas pilna laika bērnu dārza izveidošanai un mācīšanai” izdošanai ($1500)
 • Datoru iegādei Garezera, Kursas un Beverīnas vasaras vidusskolām ($12000)
 • Individualizētu studiju centru, valodas laboratorijas un bibliotēkas ierīkošanai Abrenē ($4700) (netika realizēts/slēgts 1991.g.)
 • Jāņa Riekstiņa Latviešu studiju centra bibliotēkas reto materiālu krātuvei II ($4500)

1987. gada atbalstītie projekti ($48050)

 • Sēklas nauda ALJAs Makintoša datora iegādei „ALJA-s Ziņu” un „Vēja zvani” salikšanai (($1750)
 • Sēklas nauda latviešu valodas fonoloģijas materiālu sagatavošanai ($2800)
 • Jāņa Krēsliņa grāmatas „Edītes Hauzenbergas-Šturmas vēstules Jānim Rudzītim” izdošanai ($3500)
 • Ņujorkas latviešu kora mūzikla „Gundega” iestudējuma sagatavošanai un uzvešanai ($10000)
 • Stokholmas latviešu teātra viesizrāžu sarīkošanai Ziemeļamerikā 1988. gadā ($13850)
 • Jāņa Riekstiņa Latviešu studiju centra bibliotēkas reto materiālu krātuvei I ($4500)
 • Latviešu tematiskās vārdnīcas sagatavošanai ($5200) (1991.g. projekts atsaukts un nauda atmaksāta)
 • Saules jostas tautas deju ansamblim uzveduma „Čāpiņu Jāņa precības” sagatavošanai ($6450)

1986. gada atbalstītie projekti ($43140)

 • Sēklas nauda 7. Vispasaules Latviešu jaunatnes kongresa mākslas izstādes sarīkošanai ($625)
 • Sēklas nauda „Baltu zemes šodien” slīdīšu un fotomateriālu pārfotografēšanai un sagatavošanai izstādēm ($2000)
 • Sēklas nauda Ņujorkas latviešu korim mūzikla „Gundega” iestudējuma sagatavošanai ($2000)
 • Sēklas nauda 1987. gada Latviešu mūzikas nometnes sarīkošanai ($1875)
 • Atbalsts AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies) studiju fondam ($10000)
 • Dr. Jāņa Siliņa grāmatas „Latvijas māksla 1915-1940” otrā sējuma iespiešanai ($5000)
 • „Baltu zemes šodien” izstāžu atbalstam, turpinājums augšā aprakstītam sēklas naudas projektam ($3000)
 • Herdera institūtas (Vācijā) Latviešu valsts vēstures arhīva materiālu saglabāšanai ($3000)
 • Vasaras vidusskolas Kursa valodas laboratorijas ierīkošanai ($2000)
 • Austrālijas latviešu 36. Kulturas dienas „Homo novus” iestudējumam un uzvedumiem ($2750)
 • LELBA-s pārvaldei lāzerdrukas aparāta iegādei ($3250)
 • Jāņa Riekstiņa Latviešu studiju centra bibliotēkas mikrofilmu nodaļas iekārtošanai III( $3000)
 • Ausekļa Zaļinska grāmatas „Laikmeta liecības” manuskripta sagatavošanai ($4640)

1985. gada atbalstītie projekti ($42000)

 • Sēklas nauda „Edītes Hauzenbergas-Šturmas saraksti ar Jāni Rudzīti” sakārtošanai un sagatavošanai iespiešanai ($1000)
 • Sēklas nauda Filadelfijas Brīvo latvju biedrības bibliotēkas vēsturisko materiālu fotokopēšanai ($200)
 • Grāmatas „The Baltic States: Yesterday Forgotten-Remembered Today” izplatīšanai ($200)
 • Sēklas nauda Eiropas vasaras skolas 1985.g. izdevumu segšanai ($2500)
 • Sēklas nauda Vācijā trimdas periodikas rokas grāmatas sagatavošanas priekšdarbiem ($700)
 • Sēklas nauda grāmatas „Latviešu politiskā vadība vācu okupācijas laikā, 1941-1945” manuskripta sagatavošanai ($1800)
 • Stokholmas Latviešu teātra izrāžu sagatavošanai turnejai 1986.g. vasarā ( $11884)
 • Austrālijas Latviešu mūzikas krātuves materiālu bibliogrāfijas-kataloga sagatavošanai, sakārtošanai un iespiešanai ($2900)
 • Ausekļa Zaļinska grāmatas „Bez ienaida un bailēm” manuskripta sagatavošanai ($3685)
 • Longina Apkalna grāmatas „Latviešu mūzika” iespiešanai ($5000)
 • Eiropas vasaras skolai skolas darba veicināšanai un izdevumu segšanai (Kopā ar augšminēto sēklas naudas projektu) ($7500)
 • Latviešu valodas komisijai tipogrāfisko zīmju iegādei jaunas „Latviešu pareizrakstības vārdnīca” izdošanai ($1631)
 • Jāņa Riekstiņa Latviešu studiju centra bibliotēkas mikrofilmu nodaļas iekārtošanai II ($3000)

1984. gada atbalstītie projekti ($33828)

 • Sēklas nauda AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies) studentu komisijas darbības attīstīšanai ($1000)
 • Sēklas nauda 2X2 nometnei brošūras sagatavošanai un iespiešanai par tautas atmodas laikmetu Latvijā ($1000)
 • Sēklas nauda dokumentārās filmas „Latvia: a Captive Nation” izgatavošanas darbu sākšanai ($3228)
 • Dokumentārās filmas „Latvia: a Captive Nation” izgatavošanai ($11000)
 • Jāņa Riekstiņa Latviešu studiju centra bibliotēkas mikrofilmu nodaļas iekārtošanai I ($3000)
 • Dr. Benjāmiņa Jēgera grāmatas „Latviešu trimdas bibliogrāfija 1971-1980” ceturtā sējuma izdošanai ($4000)
 • ALA-s Izglītības birojam vasaras vidusskolu vajadzībām ($5600)
 • Kapt. Upelnieka piemiņas fonda piešķīrums (no anonīma ziedotāja) Leonīda Siliņa Otrā pasaules kara laika dokumentu restaurēšanai, kopēšanai un manuskripta publicēšanai ( $3000)
 • „Mazputniņa” redakcijai pasūtinātāju skaita pacelšanai III ($2000)

1983. gada atbalstītie projekti ($37000)

 • Sēklas nauda Somijas nacionālajam muzejam latviešu tautas tērpu un citu materiālu fotografēšanai (($1000)
 • Sēklas nauda latviešu valodas pamat- un paplašinātā vārdu krājuma projekta izstrādāšanai ($1000)
 • Sēklas nauda Helsinki universitātes bibliotēkai latviešu publikāciju restaurācijas un mikrofilmēšanas vajadzībā ($2000) (piešķīrums seko)
 • Sēklas nauda Helsinku universitātes bibliotēkas projekta priekšdarbiem ($1000) (piešķīrums seko)
 • Sakārtot, restaurēt un mikrofilmēt Helsinku bibliotēkas plašo latviešu periodikas krājumu ($15000)
 • Saules jostas tautas deju ansamblim uzveduma „Mārpuķīte” sagatavošanai 1984. gadam ($10000)
 • Televīzijas filmas „In Search of Freedom-Nebraskans from Latvia” izgatavošanai ($5000)
 • „Mazputniņa” pasūtinātāju skaitu pacelšanai II ($2000)

1982. gada atbalstītie projekti ($45800)

 • Sēklas nauda latviskās identitātes saglabāšanas pētījumiem ($1000)
 • Sēklas nauda skaņu plates Lūcijas Garutas komponēto Andreja Eglīša „Dievs Tava zeme deg” izdošanai ($1500)
 • Sēklas nauda izveidot pie AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies) muzikoloģijas nozari ($600) (projekts netika realizēts)
 • Sēklas nauda tulkošanas semināra sarīkošanai Jāņa Riekstiņa Latviešu studiju centrā ($900)
 • Sēklas nauda Latvijas himnas orķestra partitūras izdošanai ($300)
 • ALA-s Jāņa Riekstiņa Latviešu studiju centra mācības līdzekļu iegādei ($10000)
 • „Mazputniņu” pasūtinātāju skaita pacelšanai I ($2000)
 • Ansamblima Kolibri koncerta sarīkošanai Austrālijas Kultūras dienā 1983. gadā ($7500)
 • Arņa Teivena grāmatas „Dzirnavas Latvijā” izdošanai ($6000)
 • Ainas Pūliņas rokas grāmatas „Tautas tērpu brunču paraugi” sagatavošanai ($1000)
 • ALA-s Izglītības birojam vasaras vidusskolu Kursa un Beverīna atbalstam ($9000)
 • Vitauta Sīmaņa grāmatas „Latvija” otrā metiena izdošanai ($6000)

1981. gada atbalstītie projekti ($40150)

 • Sēklas nauda Latvijas vēstures mācības vielas (1850-1940) dokumentācijas sagatavošanai ($1000)
 • Sēklas nauda Dr. Jāņa Siliņa grāmatas „Latvijas māksla 1800-1914) otrā sējuma krāsu uzņēmumu uzlabošanai ($1000)
 • Sēklas nauda Helsinku universitātes bibliotēkas latviešu materiālu kataloģizēšanas izdevumiem ($1000)
 • Sēklas nauda jaunatnes žurnāla „Jaunie zvani” izdošanai un atzinības balvām jauniem autoriem ($600)
 • Sēklas nauda „Žurnāla” pirmā numuru izdošanai ($500)
 • Sēklas nauda Amerikas Latviešu teātrim mākslinieka Ēvalda Dajevska izstādes sarīkošanai ($1000)
 • Sēklas nauda ASV vidienes sabiedriskā darba semināra sarīkošanai ($350)
 • Ņujorkas latviešu korim Alfrēda Kalniņa operas „Baņuta” koncertu uzveduma sagatavošanai ($10000)
 • Prof. Dr. Jāņa Siliņa grāmatas „Latvijas māksla 1800-1914” otrā sējuma izdošanai ($5000)
 • Saules jostas tautas deju ansamblim uzveduma „Upmaļu saimniece” sagatavošanai 1982. gadā ($4200)
 • Ainas Pūliņas rokas grāmatas „Tautas tērpu brunču paraugi” sagatavošanai ($1500)
 • ALA-s Izglītības birojam vasaras vidusskolu Kursa un Beverīna atbalstam ($9000)
 • Skolotāju semināra „Piebalga” sarīkošanai III ($5000)

1980. gada atbalstītie projekti ($43700)

 • Sēklas nauda Dienvidamerikas „Trešā Latvija” nometnes sarīkošanai Venecuēlā ($600)
 • Sēklas nauda kursu „Ievads vadības mākslā” sarīkošanai Beverīnas vasaras vidusskolā ($800)
 • Sēklas nauda žurnāla „Jaunā Gaita” pirmo 100 burtnīcu indeksa sastādīšanai latviski un angliski ($1000)
 • Sēklas nauda pirmo Eiropas kokļu dienu sarīkošanai ($800)
 • Sēklas nauda latviešu nodaļas materiālu apstrādāšanai Minesotas universitātē Imigrācijas vēstures Pētniecības centrā ($500)
 • Sēklas nauda latviešu bērnu dārza iekārtošanai Minsterē ($400)
 • Sēklas nauda datora atmiņā ierakstīto tautas dziesmu kļūdu labojumiem ($1000)
 • Datorā ierakstīto tautas dziesmu kļūdu labojumiem ($4000)
 • ALA-s Izglītības birojam vasaras vidusskolu Kursa un Beverīna atbalstam ($9000)
 • Jaunatnes apgādam Ceļinieks latviešu tekstu saliekamās mašīnas iegādei ($10000)
 • Skolotāju kursu sarīkošanai Austrālijā 1981. gadā ($1500)
 • Vitauta Sīmaņa grāmatas „Latvija” izdošanai ($6000)
 • Skolotāju semināra „Piebalga” sarīkošanai II ($5000)
 • Bērnu grāmatu apgādam Atvase rakstāmmašīnas pielāgošanai latviskajai rakstībai ($1100)
 • Ainas Pūliņas rokas grāmatas „Tautas tērpu brunču paraugi” sagatavošanai ($2000)

1979. gada atbalstītie projekti ($31376)

 • Sēklas nauda ansamblim „Akacis” skaņu plates izdošanai ($1000)
 • Sēklas nauda grāmatas „The Golden Steel” izplatīšanai universitāšu un lielākajās publiskajās bibliotēkās ($600)
 • Sēklas nauda skolotāju semināra sarīkošanai 2X2 nometnē ($1000)
 • Sēklas nauda lai varētu turpināt ierakstīt latviešu tautas dziesmas datorā ($1000)
 • Sēklas nauda Latviešu videolenšu studijai un bibliotēkai „Mārietes dziesma” ierakstīšanai videolentē ($400)
 • Sēklas nauda jaunatnes kursu sarīkošanai Anabergā 1979. gada vasarā ($500)
 • Sēklas nauda Baņutas Rubeses/Daces Štauveres izrādes „Varoņdarbi” sarīkošanai Jaunatnes dziesmu svētkos Monreālā ($1100)
 • Jaunu skolotāju semināra „Piebalga” sarīkošanai, rīkoti trīsi gadi ($4776) (Kopsummā $14776)
 • Latviešu videolenšu studijas un bibliotēkas izveidošanai ($10000)
 • Grāmatas „Kā un kāpēc” manuskriptu sagatavošanai un izdošanai ($1000)
 • ALA-s Latviešu institūta „Latvju enciklopēdija 1962-1982” manuskripta sagatavošanai ($3000)
 • Latviešu tauta pārdzīvojumu mutvārdu dokumentācijai ($4500)
 • Ainas Pūliņas rokas grāmatas „Tautas tērpu brunču paraugi” sagatavošanai ($2500)

1978. gada atbalstītie projekti ($26000)

 • Sēklas nauda vēstures materiālu savākšanai paredzētās bērnu grāmatas vajadzībām ($400)
 • Sēklas nauda Rietummičigānas universitātes 1978. gada latviešu valodas kursa sastādīšanai un pavairošanai ($300)
 • Sēklas nauda Dziesmu spēles „Sprīdītis” nošu pavairošanai ($500)
 • Sēklas nauda latvieši tautas dziesmu ierakstīšanai datorā ($1500)
 • Sēklas nauda izrādes „Gaidot Godo” sagatavošanas izdevumu segšanai ($1000)
 • Sēklas nauda „Mazputniņš” vajadzībām ($500)
 • Longines Apkalnes sarakstīto „Lettische Musik” iztulkot latviski un sagatavot iespiešanai ($2000)
 • Grāmatas un skaņu plates „Klausies un lasi” izdošanai ($5000) (1989.g. projekts slēgts neīstenot)
 • Saules jostas tautas deju ansambļa uzveduma „Mārietes dziesma” sagatavošanai ($10000)
 • Ainas Pūliņas rokas grāmatas „Tautas tērpu brunču paraugi” sagatavošanai ($3000) (kopsummā piešķirts $10000 izmaksai piecos gados, 1990.g. projekts slēgts nepabeigts)
 • Dziesmu spēles „Sprīdītis” tālāku izrādes sagatavošanai ($1500)
 • Mūzikas jaunrades sekmēšanai ar Jaunatnes dziesmu svētkiem 1979. gadā Monreālā ($300)

1977. gada atbalstītie projekti ($21810)

 • Sēklas nauda skolotāju semināra sarīkošanai 2X2 nometnē ($660)
 • Sēklas nauda komp. Bruno Skultes simfoniskās poēmas „Daugava” atskaņošanai Ņujorkā ($1000)
 • Sēklas nauda Rietummičigānas universitātes pedagoģijas semināra programmas materiālu sagatavošanai ($450)
 • ALA-S Latviešu institūtam sērijas „Latvju Enciklopēdija 1962-1982” manuskripta nobeigšanai ($4000)
 • Ansambļa „Kolibri” latviešu mūzikas instrumentu iegādei ($1800)
 • Bērnu kāršu spēles „Ganiņš” sagatavošanai un izdošanai ($6000)
 • Manuskripta "Latvijas vēsture 1300-1500" sagatavošanas materiālu vākšanai ($700)
 • Andreja Jurjāna "Latvju tautas mūzika" un "Danču grāmata" kop sējuma sagatavošanai ($3500)
 • "Latvju Dainu" izlases sagatavošanai ar folkloristiku apceri latviešu un angļu valodās ($3000)
 • Prof. Dr. P. Kundziņa manuskripta nobeigšanai, un, sagatavošanai izdošanai grāmatu "Latvijas emigrācijas sākumi Albertas provincē un Kārļa Pļaviņa sēta" ($700)

1976. gada atbalstītie projekti ($10300)

 • ALA-s Latviešu institūtam sērijas „Latvju enciklopēdija 1962-1982” savākto ziņu apstrādāšanai un pārrakstīšanai ($4500)
 • Populārzinātnisku bērnu grāmatu izdošanai ($5800)

1975. gada atbalstītie projekti

 • ALA-s Latviešu institūta „Latvju enciklopēdija 1962-1982” manuskripta sagatavošanai redakcijai ($6000)
 • Prof. Dr. E. Andersona manuskripta „The Baltic Area in World Affairs 1914-1920” sagatavošanai publicēšanai ($4500)
 • Pētījumam par to, kāda ir latviskās audzināšanas ietekme uz jauniešu personisko un sabiedrisko attīstībai ($1000)
 • Latviskā mantojuma fonda Bostonā „Spotlight on Latvia” pārspēlēšanai citu latviešu centru vajadzībām ($1000)
 • Krāsu ilustrāciju sagatavošanai prof. Dr. Jāņa Siliņa „Latvijas māksla 1914-1970” pirmajam sējumam ($1000)
 • Latviešu Preses biedrības Kanādas kopai jauno žurnālistu sagatavošanai ($1000)

1974. gada atbalstītie projekti

 • Ilustrāciju sagatavošanai prof. Jāņa Siliņa „Latvijas māksla 1914-1970” pirmajai daļai ($1000)
 • 200 burtnīcu „Mazputniņš” izdošanai paplašinātā un krāšņākā ietērpā ($1000)
 • ALA-s Izglītības birojam Latvija vēstures manuskripta sagatavošanai latviešu vidusskolu vajadzībām ($1500)
 • Latviešu Inženieru apvienības „Latviešu tehniskās terminoloģijas vārdnīcas” 2., 3. Un 4. sējumu sagatavošanai un izdošanai ($2500)

1973. gada atbalstītie projekti

 • Latviešu valodas gramatikas grāmatas „A Grammar of Modern Latvian” sarakstīšanai sveštautiešu vajadzībām ($1000)
 • Līgas Streipas grāmatas „Manam priekam”- darbiņi un mīklas” sastādīšana un izdošana bērnu vajadzībām ($1000)
 • Grāmatas „Latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfija 1961-1970” manuskripta sagatavošanai ($1000)
 • Bērnu grāmatas „Jautrās grāmatas” izdošanai bērnu vajadzībām ($2000)
 • Septiņu Ņujorkas latviešu gleznotāju darbu ievietošanai „Jaunās Gaitas” 100. burtnīcā ($1000)

1972. gada atbalstītais projekts

 • Latviešu frazeoloģismu krājumu „Vārds īstā vietā” sagatavošanai ($1000)