Jaunumi
Sākums


13379624

Balsojiet par Lielajiem projektiem. No 1. jūnija līdz 31. jūlijam
2020-06-01

Kaut gan šogad mūsu dzīvēs daudz kas ir citādi kā parasti, un Latviešu Fonda drukātā apkārtraksta izdošana kavējas, šodien uzsākam balsošanu par projektiem. Daudzi no jums balso elektroniski, bet tie, kuri gaida drukāto apkārtrakstu - tam vajadzētu pie jums nonākt nākamo 2 nedēļu laikā, un mēs jūsu balsojumu pagaidīsim. Pagaidām aicinām iepazīties ar projektu aprakstiem, balsot elektroniski, vai izdrukājot balsošanas lapas tās atsūtīt mums pa pastu. Mums ir jāpieskaņojas esošajai situācijai, jo šis ir neparasts gads. Paldies par sapratni un atbalstu!

Lasīt vairāk ...


13379616

Īpašā akcija! Aicinām ziedot projektiem līdz 31. jūlijam
2020-05-26

Aicinām atbalstīt Latviešu Fonda Īpašās akcijas projektus: LF20M06 Dainas: Wit & Wisdom of Ancient Latvian Poetry Vol. II, LF20M21 LU deju folkloras kopas ‘’Dandari’’ 40. gadu jubilejai veltīts pāru deju mūzikas disks, un LF20M22 Rita Gāle. Dzeja un dzīve. Šie projekti būdami atšķirīgi, katrs savā veidā ir saistīti ar Latviju – vai tās būtu tautas dziesmas, danči, vai dzeja par dzimteni, par Latviju. Lai šie projekti notiktu, nepieciešams savākt $ 4900. Ziedojiet! Atbalstiet!

Lasīt vairāk ...


13379622

Imanta Ramiņa opera "Lakstīgala" skatāma YouTube līdz 31. maijam (LF17L17)
2020-05-24

2018. gada nogalē Kanāds latviešu komponista Imanta Ramiņa opera "Lakstīgala" piedzīvoja pirmizrādi Rīgā, Lielajā ģildē. Operu izpildīja Rīgas Doma skolas meiteņu koris Tiara, Airas Birziņas vadībā. Šī uzveduma atbalstīšanā Latviešu Fonds sadarbojās ar Latvijas Nacionālās operas ģildi un tapa skaists mūzikāls uzvedums. Priecājmies, ka tas tagad būs redzams plašākai publikai arī ārpus Latvijas!

Lasīt vairāk ...


13379601

LF20L11 Rokgrupas “Akacis” diskogrāfijas remāsterēšana un video arhīva restaurācija”
2020-04-15

Projekta mērķis ir apkopot, restaurēt un padarīt pieejamus plašākai publikai Akača audioierakstus un video arhīvu materiālus. Grupas daiļrade pārsniedz 170 dziesmu ierakstus, kas ir gan izdotas vinilplatēs, kasetēs un CD, gan arī profe-sionāli ierakstītas, bet līdz šim nepublicētas. . Ir iecerēts arī restaurēt un apstrādāt video arhīvu materiālus ar Akača kon-certiem Latvijā un ASV.

Lasīt vairāk ...


13379600

LF20L02 Lasi! Dziedi! Macies! Latviesu tautasdziesmu animacija filmas un karaoke ieraksti Youtube
2020-04-15

Dziesmas iedzied Iecavas bērnu folkloras kopa “Tarkšķi”. (Ieraksts Rīgā 2020.g.februārī). Profesionāls datorgrafiķis veido karaoke variantu ar subtitriem (Izveide Rīgā 2020. g. martā) Youtube klipa komentāros ievietoti filologa veidoti valodiskie skaidrojumi – (Izveide Rīgā 2020. g. martā) Animācijas filmas veido dažādi mākslinieki atšķirīgās tehnikās – gan zīmējot ar roku (un skenējot zīmējumus), gan izmantojot datorprogrammu vai stop-motion animāciju, fotografējot atsevišķus tēlus un zīmējumus. Iesaistīti arī Rīgas mākslas skolu audzēkņi, nodrošinot jauno mākslinieku profesionālās izaugsmes iespējas ar sabiedrībai noderīga darba veidošanu, kura pamatos ir latviskās identitātes veidošana. (Izveide Latvijā 2020. g. marts - novembris) Šā gada projekta posmā tiek veidotas šo dziesmu animācijas filmas: Aijā, žūžū, lāča bērni; Dievs nolaida bumbul’ zemē; Maza, maza meitenīte; Mēs bijām(i) trīs māsiņas; Kumeliņi, kumeliņi; Kur, pelīte, tu tecēsi?

Lasīt vairāk ...


13379599

LF20L03 Monogrāfija “Evalds Dajevskis / 1914-1991”
2020-04-15

Projekta mērķis – sniegt vispusīgu priekšstatu par E.Dajevska ieguldījumu latviešu teātra scenogrāfijā un glezniecībā. Pētnieciskā darba procesā iegūta plaša informācija par nozīmīgu mākslinieka darbības laiku Vācijā (1944-1950) - Mērbekas latviešu teātra vēsture, mākslinieka darbība ASV (1951-1991) – latviešu kultūra mijiedarbībā ar citām kultūrām. Mērķ auditorija - pētījums paredzēts plašākajam interesentu lokam. Scenogrāfijas vēstures pētniekiem, mākslas vēstures studentiem un visiem, kas interesējās par starpkultūru sakaru vēsturi un integrāciju laikā pēc Otrā Pasaules kara. Scenogrāfijas cienītājiem sākot no interesentiem līdz nopietniem mākslas kolekcionāriem un galeristiem. It seviski Evalda Dajevska sniegums latviešu imigrantu mākslas kultūras dzīvei Ziemeļ Amerikā. Grāmatas iekārtojums - vizuāli pievilcīgs, daudz mākslinieka darbu ilustrāciju un fotogrāfiju sniedzot priekšstatu par E.Dajevska īpašo sniegumu scenogrāfijā un glezniecībā.

Lasīt vairāk ...


13379598

LF20L04 Spēlfilma “Janvāris” (režisors Viesturs Kairišs)
2020-04-15

Projekta mērķi: 1991. gads ir Latvijas vēstures pagrieziena vai vēsturiskā paātrinājuma gads, kad notikumi sablīvējās vienuviet. Atmiņas par šiem notikumiem tiešā vai pārmantotā veidā ir katram Latvijas iedzīvotājam. Režisora Viestura Kairiša spēlfilma “Janvāris” runās par vēstures pagrieziena punktu, cilvēciskām izvēlēm un emocijām pārmaiņu laikā. Filmas varoņi būs jaunieši barikāžu notikumu vidū, kuriem filmas “Janvāris” stāsts radīs iespēju identificēties ar savu vecāku paaudzi. Filma tiek veidota dažāda vecuma auditorijām un paaudzēm, kurām ir tieša vai pastarpināta pieredze attiecībā uz 1991. gada janvāra barikāžu notikumiem. Vēsturiskais notikums, kurā būs balstīts filmas stāsts, ir viens no būtiskākajiem, ja ne pats būtiskākais, Latvijas līdzdalības stāsts jaunāko laiku vēsturē. 2021. gadā, kad plānota filmas pirmizrāde apritēs 30 gadi kopš 1991. gada janvāra barikādēm.

Lasīt vairāk ...


13379597

LF20L05 Pēc Otrā pasaules kara latviešu trimdas tematika Nacionālās en-ciklopēdijas šķirkļos
2020-04-15

Projekta mērķi: Šī projekta mērķis ir iegūt atbalstu autoratlīdzību segšanai pasūtāmajiem šķirkļiem par trimdas tematiku. Nacionālā enciklopēdija ir strauji augošs, uzticams zināšanu resurss, ko rada latviešu akadēmiskie spēki par visdažādākajiem jautājumiem. 2019. gadā, neilgi pēc enciklopēdijas interneta versijas atvēršanas, tā lasītāju skaits ievērojami palielinājās ik mēnesi, 2019. gadā pārsniedzot 220 000 unikālu lietotāju (users). Lai gan lietotāju lielākā daļa ir Latvijā, vērā ņemams lasītāju skaits atrodams ārzemēs, īpaši ASV un Lielbritānijā. Enciklopēdijas mērķis ir nodrošināt latviski lasošo auditoriju ar kvalitatītu informāciju par visdažādākajām temām, bet šī projekta ietvaros mēs gribam palīdzēt likt akcentu arī uz trimdas vēsturi un kultūru, tā padarot kvalitatīvas zināšanas par viegli un bez maksas pieejamas gan dators, gan viedtālruņos ik vienam.

Lasīt vairāk ...


13379596

LF20L08 Folkbaleta deju izrāde "Dzīvības avots"
2020-04-15

Projekta mērķauditorija ir visi augstas mākslinieciskās kvalitātes kultūras interesenti neatkarīgi no lokācijas. Tiešie ieguvēji: - interesenti, dejas mākslas cienītāji, - tie, kuriem nebūs iespēju skatīt koncertu klātienē, varēs baudīt tā videoierakstu, cerams, tiešsaistē. - skatītāji ārpus Latvijas robežām videoierakstā. Netiešie ieguvēji : - kultūras jomas pārstāvji, kuri iedvesmojas turpmākajai jaunradei.

Lasīt vairāk ...


13379595

LF20L12 Jettes cimdu grāmata
2020-04-15

Projekta mērķi: Projekta mērķis ir sagatavot drukāšanai un izdot izcilās adītājas un domātājas Jettes Užānes cimdu rakstu un cimdu stāstu grāmatu. Grāmatā tiks apkopoti Jettes Užānes adītie latviešu etnogrāfiskie cimdu pāri un tie cimdi, kas ir Jettes jaunrade –cimdi, kas ir adīti kā mini gobelēni. Grāmatā būs redzami cimdi fotogrāfijās, tiks pievienoti cimdu tehniskie zīmējumi un apraksti, lai adītāji varētu tos atkārtot un paši izadīt, katram cimdam būs pievienots stāsts, kas padarīs šo grāmatu īpašu un neatkārtojamu. Grāmata būs unikāla liecība latviešu cimdu rakstu attīstībai un jaunrades procesam, kā arī orģināla, Latvijā radīta cimdu rakstu grāmata, kas potenciāli varētu kļūt par nozīmīgu Latvijas lietišķās mākslas vēstnieku ārvalstīs. Projekta mērķauditorija ir plaša – pirmkārt jau tautieši visā pasaulē, rokdarbnieki, adītāji, Jettes Užānes daiļrades cienītāji un tie, kas Jetti ir iemīlējuši caur grāmatu “Jettes Dienu Grāmata” un laikmetīgās dejas izrādi par Jettes dzīvi “Kā man gribas iet…

Lasīt vairāk ...


13379594

LF20L13 Dokumentālās filmas IZLAUŠANĀS (K. Raudive) uzņemšans 2. posms un pabeigšana
2020-04-15

Projekta mērķi: Projekta mērķis ir izveidot dokumentālu filmu IZLAUŠANĀS par K. Raudivi. Radošā grupa – scenārists un režisors A.Mizišs, producents un scenārists B.Aščuks, operators A.Verhoustinskis, skaņu operators A.Riekstiņš, skaņu režisors un komponists Ģ.Bišs. Filmas vizuālo rindu veidos sarunas ar Raudives laika biedriem un cilvēkiem, kurus viņa pētījumi un filozofiskie uzskati ietekmē vēl mūsdienās. Raudives klātbūtni filmā iemiesos viens no viņa lenšu magnetofoniem, kuram būs ne tikai priekšmetiska, bet arī saturiska loma, kas caurvīs filmas dramaturģiju. Izmantosim datorgrafikas apvienojums ar arhīvu materiāliem, spēli ar tekstu un simboliem, kas būs veidotas, kā daudzslāņaina vizuālā informācija un gaistoša robežšķirtne starp divām pasaulēm... To uzdevums būs aizpildīt vizuāli iztrūkstošos faktus un dokumentāli neeksistējošās liecības Raudives dzīvē. Filmas uzņemšanu atbalsta NKC un VKKF. No Latviešu fonda lūdzam atbalstīt dažus darbus pēcapstrādes posmā.

Lasīt vairāk ...


13379593

LF20L14 Tā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties
2020-04-15

Projekta mērķis ir veicināt tradicionālā kultūras mantojuma izpratni, vienlaicīgi aktualizējot Kārļa Skalbes nozīmi kā latviešu literatūrā, tā Latvijas neatkarības idejas popularizēšanā. Tādējādi tiek sekmēta profesionālās mākslas un jaun-rades procesu attīstība. Tiecamies izveidot kvalitatīvu, profesionālu kultūras notikumu, kas paredzēts dažādām sabiedrības grupām, kā notikuma vietu uz-sverot reģionu ārpus Rīgas.

Lasīt vairāk ...


13379592

LF20L17 Displacement
2020-04-15

I recently began traveling the United States and Canada, photographing and recording the oral histories of former DPs who were in the DP camps that I have documented. I have been asked to present solo exhibitions of these works. I am always amazed at how few people know this story. I feel, especially given the refugee crisis today, that it is imperative to disseminate this history.

Lasīt vairāk ...


13379571

Bieži uzdotie jautājumi par Latviešu Fondu
2020-04-11

Dzīvoju Latvijā – vai drīkstu piedalīties projektu konkursā? Kā varu ziedot? Kā varu iesaistīties LF darbībā? Esam apkopojuši atbildes uz šiem un citiem bieži uzdotiem jautājumiem.

Lasīt vairāk ...


13379618

Trīs no Pārdaugavas dziesmas izpilda grupa Ducele
2020-04-10

Viens no jaunajiem LF projektiem saistās ar iemīļoto grupu Trīs no Pārdaugavas. Dziesmau jaunās versijās, ar mīlestību un cieņu pret oriģinālu, ieskaņo grupa Ducele. Klausoties šo mūziku atgriezīsimies atmiņās un sirdī kļūs priecīgāk!

Lasīt vairāk ...


13379617

Mirklis momentā - pielāgojoties ačgārnajai pasaulei.
2020-04-10

Latviešu Fonda sabiedrisko attiecību lietvede Ilze Pētersone dalās pārdomās par patreizējo laiku, kuru pavadām COVID 19 ieskauti un sociāli distancējoties.

Lasīt vairāk ...

Pēc gada
2020 (34)
2019 (15)
2018 (12)
2017 (25)
2016 (10)
2015 (1)