Mūsu darbi


113115

LF15M39 Radio raidījuma "21. gadsimta latvietis" reportāžas no ASV 2015.g. vasarā
02.01.2016


21. gadsimta latvietis

Svētdienās 13:05 pēc Latvijas laika

Raidījumā sarunas par un ar latviešiem, kas dažādu iemeslu dēļ par savu dzīves vietu ir izvēlējušies „ne-Latviju”. Vai tie būtu vecie trimdinieki, jaunie emigranti, ekonomiskie bēgļi, pasaules pilsoņi, studenti vai vienkārši meklētāji. Iesaistot ārzemēs dzīvojošos latviešus diskusijā par jautājumiem, kas skar tieši viņus, gribam veicināt izpratni par to, kā 20. un 21 gadsimta notikumi un izaicinājumi veido jaunu Latvijas valsts un latviskuma definīciju.

 

Ar Latviešu Fonda finansiālo atbalstu tapušie raidījumi:

Kad bērni dodas pasaulē… No Amerikas uz Latviju

Kad bērni dodas pasaulē… Pierasts domāt, ka šādos reizēs runa ir par bērniem, kas pārceļas no Latvijas uz citām valstīm. Šoreiz raidījumā mamma Laila, meita Imanta un vecmāmiņa Maija – triju paaudžu stāsts no Amerikas par meitas pārcelšanos uz Latviju.  

Garezera bibliotēkas stāsti

Šoreiz par grāmatu plauktiem un kultūras sakariem. Garezera bibliotēkas krājumi stāsta latviešu vēsturi un tās plaukti savulaik bijuši tikpat „sašķelti”, cik tautieši pasaulē. Par kultūras sakariem – grāmatu apmaiņu, iekšējo cenzūru un bibliotēku nākotni diasporā, šajā raidījumā 21. gadsimta latvietis. Saruna par grāmatām un sabiedrību ar bibliotekāri Mairu Bundžu un literatūrzinātnieci Evu Eglāju. (2015. gada 13. decembris)

Latviešu kapusvētku tradīcijas ārpus Latvijas

Novembris ir veļu mēnesis ne tikai Latvijā. Izrādās Amerikā ir latviešu kapsētas, kurās kapusvētkus svin divreiz gadā. Kādas tradīcijas ir pārnestas kapu kultūrā ārpus Latvijā un kā tiek atrasti latviešu senči ārpus Latvijas? Par to kā radušies latviešu kapi Katskiļu kalnos Amerikā un kā tiek palīdz latvietības uzturēšanā, sarunā ar Intu Dzelzgalvi. Savukārt Arnis Gross stāsta par latviešu kapu digitalizāciju Austrālijā. (2015. gada 29. novembris)

Visvaldis Dzenis - mecenāts, investors un patriots

“Es negribu kļūt par bagātāko cilvēku kapsētā, bet esmu ļoti pieķēries Latvijai,” stāsta raidījuma21. gadsimta latvietis varonis. Kad un kādu motīvu vadīts latvietis iegulda savu naudu Latvijas labā? Visvaldis Dzenis – cilvēks, kurš ar diviem dolāriem kabatā un bez angļu valodas zināšanām savulaik ieceļojis Amerikā un kā imigrants strādājis bijis lētais darba spēks, nu ir kļuvis pietiekami turīgs, lai labprāt ieguldītu un attīstītu tautsaimniecību Latvijā. No izdevējdarbības un piensaimniecības Amerikā, līdz kokapstrādei un „mikrobrūzim” jau neatkarīgā Latvijā deviņdesmit četru gadu vecumā. (2015. gada 22. novembris)
 

Veclatvieši Kanādā, viņu piedzīvojumi un izaicinājumi, pārceļoties uz šo zemi 19. gadsimtā

Mēdz teikt, ka nav neviena valsts pasaulē, kur nebūtu kāds latvietis. Latviešu emigrācija vēsturiski ir piedzīvojusi jau vairākus viļņus. Pierasts domāt, ka 19. gadsimta beigās latvieši izceļoja no Latvijas uz Krieviju, taču arī Kanāda Austrālija, Dienvidamerika un citās vietas jau tolaik bija Latvijas politisko bēgļu un laimes meklētāju galamērķis. Par veclatviešiem Kanādā, viņu piedzīvojumiem un izaicinājumiem pārceļoties uz šo tālu, svešo zemi saruna ar pētnieku Viesturu Zariņu
 
 

Latviešu mākslas darbu kolekcijas pasaulē. 

Raidījumā par mākslas darbu un etnogrāfisko priekšmetu kolekcionēšanu un saglabāšanu, par latviešu izveidotajām galerijām.  Saruna ar gleznotāju, ilustratori un monumentālās glezniecības speciālisti Lindu Treiju.

Vai 21. gadsimts ir jaunietim labvēlīgs un vai latvietība ir traucēklis, vai drīzāk palīgs?

Atklāta saruna ar Lauru MesteriKristu Mihelsoni un Jāni Lazovski, trīs latviešu jauniešiem, kuri dažādu iemeslu dēļ dzīvo, mācās un strādā ASV. Vismaz šobrīd.

 

Raidījumā 21. gadsimta latvietis par 3x3 nometni un latvisko identitāti.

Saruna ar Līgu Ruperti, 3x3 nometnes dibinātāju, un izglītības pētnieku, vēsturnieku Māri Vinovski, kurš latviešu valodu no jauna apguvis tikai tagad, 72 gadu vecumā. 

 

Raidījumā 21. gadsimta latvietis sarunas par aktuālo bēgļu un migrantu jautājumu.

Ko par Eiropa pastāvošo bēgļu krīzi un dažu simtu bēgļu uzņemšanu Latvijā domā tie ārzemju latvieši, kuri paši savulaik piedzīvojuši bēgļu gaitas.

 

Sarunas par latviešu mūziku un Rietumkrasta Dziesmu svētkiem ar Latviešu Dziesmusvētku biedrības Kanādā valdes priekšsēdētāju, komponistu Juri Ķeniņu.

 

Pirmais latviešu bērnudārzs ārpus Latvijas „Stariņš” – astoņu laika joslu attālumā no Rīgas, Čikāgā. Saruna ar bērnudārza dibinātāju un vadītāju Aiju Kīnu.


Latviešu centrs ASV "Garezers" šogad atzīmē 50 gadu jubileju. Latvietības, latviešu valodas un kultūras centrs, vieta, ar dziļu vēsturi, kurā vasarās mācījušies daudzi jo daudzi Amerikas latvieši, uzturot latvietību tālumā un audzinot to arī nākamajām paaudze. Saruna ar Garezera vasaras vidusskolas direktori Sandru Kronīti Sīpolu par GVV pagātni, tagadni un nākotni. Dzirdami arī fragmenti no Māras Pelēces filmas "Satiksimies Garezerā".
      Atpakaļ