Mazie projekti


13379158

LF17M27 Mākslas filmas "Bille" materiāla piefilmēšana un atlase montāžai.
2017-04-24

Vai zinājāt, ka romāna “Bille” pirmā daļa vispirms tika publicēta ASV izdevniecībā “Mežābele” un tikai 1995. gadā Latvijā? Vizmas Belševicas triloģija "Bille" —viens no izcilākajiem latviešu prozas darbiem, kas 20. gadsimta 90-ajos gados mainīja priekšstatu par bērnības atmiņu atainojumu literatūrā pēc Otrā pasaules kara un neierasti tieši tēlo bērna un vecāku, bērna un pasaules attiecības.

Lasīt vairāk ...


13379140

LF17M03 Stāstu sega Latvijai
2017-02-07

Ilgtermiņa projektā “STĀSTU SEGA Latvijai” tiks veidota lielizmēra 'patchwork' sega no daudziem gabaliņiem, kurus darinās latvieši, kuri dzīvo ārpus Latvijas robežām. STĀSTU SEGAS gabaliņus veidos pēc brīvas izvēles – izšūt, aust, adīt. Katram gabaliņam klāt būs pievienots darinātāja vārds, dzīvesvieta, īsa biogrāfiska un izceļošanas informācija. Iespējams arī, ka gabaliņi ir kādas grupiņas kopdarbs, piemēram, kādas skolas klases. Tiks mudināta vecākās paaudzes palīdzība, mācot jaunajai paaudzei latviešu rokdarbu tehnikas gabaliņu veidošanā.

Lasīt vairāk ...


13379139

LF17M04 Simts raksti tiem, kas meklē gaismu
2017-02-07

Grendze ir aicināta veidot vienreizēju, nepastāvīgu izstādi Latvijas Nacionālās Bibliotēkas telpās. Bibliotēka pieprasa, ka viss darbs tiek gatavots Latvijā, ko Grendze arī darīs šī gada aprīlī, Cēsīs. Citām instalācijām Grendze ir izmantojusi izejmateriālus lielos kvantumos, bet šai izstādei viņa strādās citādāk: vajadzēs tikai 100 grāmatu, viena katram Latvijas gadam. Grendzei ir nozīmīgs ne tikai grāmatu skaits bet arī, ka tās būtu sarakstījuši latviešu autori, latviešu valodā. Grendze apsver saistību ar 4. maiju - balto galdautu svētkiem. Dreļļu raksti, tipiski latviskam galdautam, redzami melnā grīdā bibliotēkas galvenajā vestibīlā. Grendze domā līdzīgus rakstus izveidot savā darbā, uzsverot vizuālo saspēli starp drukāto tekstu, zīmētiem rakstiem un izgrieztiem logiem. No tiem veidos bērzu mizām līdzīgus karogus, kurus karinās telpas griestos, to pārveidojot par sapņainu vietu.

Lasīt vairāk ...


13379135

LF17M08 “Etno kultūras radošā nometne bērniem un jauniešiem.”
2017-02-02

Projektu „Etno radošā nometne bērniem un jauniešiem” īstenos Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība (turpmāk - VMMSAB). Nometne notiks 12-17.06 Viļānu Mūzikas un mākslas skolas telpās. Etno radošās nometnes dalībnieki būs 50 Viļānu, apkārtnes un latviešu tradicionālās kultūras interesenti - bērni un jaunieši. Dalībnieki tiks dalīti 2 vecuma grupās:10-14,15-20 gadi.Bērni un jaunieši varēs piedalītīes 12 dažādas meistarklasēs : latviešu tradicionālās dziedāšanas (maniere un specifika), mandolīnas spēles (pamatu apgūšana), tradicionālās dejas (danči notiks svaigā gaisā, dzīvās mūzikas pavadībā), keramikas (dažādu figūru veidošana un svilpaunieki), teātra improvizācija u.c. Nometne būs dienas tipa, līdz ar to dalībnieki tiks ēdināti 2 reizes dienā (pusdienās un vakarā). Vakaros notiks dažādu veidu aktivitātes–spēles, paveiktā analīze, vakarēšana ar tēju,aktīva pastaiga un danči. Noslēgumā organizēsim iegūtā, prasmju rezumējuma pasākumu - koncertu “Latviski un gudri”.

Lasīt vairāk ...


13379132

LF17M11 "Tikai labi cilveki" gramata
2017-02-02

Grāmatas virsraksts būs "Tikai labi cilvēki". Tā iekļaus cilvēku dzīves stāstus, kuri atbalsta Latvijas mazturīgos, apdāvinātos Latvijas jauniešus ar stipendijām caur "Vītolu Fondu". Vairums no tiem ir trimdas cilvēki. Ir svarīgi, ka Latvijā cilvēki uzzina, ko Latvijā dara trimdinieki. Grāmatā būs vairāk par 400 lapas pusēm. Plānots izdot 2017. gadā, jo šis ir Vītolu Fonda 15 gadu jubilejas gads. Tas būs mans veltījums Latvijas simtgadei! Teksts grāmatai ir 95% apmērā jau uzrakstīts.Projekta īstenotājs - Astrīda Jansone.

Lasīt vairāk ...


13379128

LF17M15 Baltimoras dziesmu svētku mājaslapa
2017-02-02

Mājaslapa jau izveidota pagājušā gada aprilī, Elgas Ozolas izpildījumā ar Imanta Mohseni technisko palīdzību. Tajā gadā galvenais mērķis bija informēt publiku cik vien iespējams par svētku sarīkojumiem, novietojumu, viesnīcām, pieteikšanos un agrām ziedošanas iespējām. Ar rudeni pienāca klāt pirmais lielais projekts: uzstādīt skaidru, kārtīgu veikalu kur pārdot svētku biļetes. Bet šis lūgums ir jaunam posmam mājaslapai, jo tagad ar 2017. gadu sākam visādus lielākus projektus ar citādu mērķi: sagatavot un saorganizēt tos, kas 2016. gadā izteica interesi. 2017. gadā gatavojam vairākas sistēmas: ar janvāri ievietojām sistēmu kopkoristiem viegli noklausīties savu balss ieskaņojumus. Februārī ievietosim veidlapu reklamētājiem iesniegt materiālus svētku vadonim, sistēmu jaundeju tiesnešiem izvērtēt conkurentus, un vairākas iespējas ziedotājiem. Ar martu ievietosim brīvprātīgo pieteikšānās sistēmu. Visi šie projekti izbeigsies ar Baltimoras dziesmu svētkiem, kuri notiks šī gada jūlija sākumā.

Lasīt vairāk ...


13379126

LF17M17 Otrpus Baltijas jūrai. Zviedrija. Latviešu bēgļu izjūtu un pieredzes dokumentējums tekstos
2017-02-02

Pētījumā autore pievērsīsies latviešiem Zviedrijā noteiktā laika posmā (1944-1954) Uzmanība pētījumā tiks pievērsta bēgļu pieredžu dokumentējumam (literāros tekstos), dodoties svešumā.

Lasīt vairāk ...


13379124

LF17M19 Krāsas un to nozīme latviešu tradicionālajā apģērbā
2017-02-02

Projekts sevī ietver Dr.art. Ievas Pīgoznes monogrāfijas „Krāsas un to nozīme latviešu tradicionālajā apģērbā” tulkošanu no latviešu uz angļu valodu, lai to varētu izdot abās valodās paralēli. I.Pīgoznes doktora disertācija „Krāsas un to nozīme baltu 3.-13. gadsimta apģērbā mūsdienu Latvijas teritorijā” ir pirmais pētījums, kurā starpdisciplinārā formātā, savienojot arheoloģijas, etnoloģijas un folkloristikas datus un pētniecības metodes, izzināts, kādas krāsas konstatējamas baltu 3.-13. gadsimta apģērbā, kā tās varēja tikt iegūtas un kāda varēja būt šo krāsu mītiskā nozīme to lietošanas laikā. Pētījums turpināts, izpētot vēl divu krāsas sastopamību tradicionālajā apģērbā un to mītisko nozīmi. Monogrāfijas kopējais apjoms plānots ap 70.000 vārdu. Tulkojumu plānots veikt vienā no Latvijā labākajiem tulkošanas uzņēmumiem „Skrivanek”, kurā tulkojumiem uz svešvalodām izmanto tikai dzimtās valodas runātāju pakalpojumus. Autorei jau ir pozitīva pieredze sadarbojoties ar šo uzņēmumu.

Lasīt vairāk ...


13379123

LF17M20 Kopsim jūras gēnu latviešos!
2017-02-02

Salacgrīvas Jūrniecības pulciņa dalībnieki kopā ar bijušo jūrnieku Ēriku Streiču (režisora J.Streiča brāli), žurnālistu Gintu Šīmani un operatoru Raivi Struncenu vasarā brauks pieredzes apmaiņā pie Pāvilostas jaunajiem jūrniekiem. Apmeklēs vienaudžus Engurē, Rucavā, Liepājas jūrskolā. Tāpat tikšanās paredzēta jaunsargu vasaras nometnēs - gan Vidzemē, gan - Kurzemē. Projekta realizācijā aktīvi iesaistīsies biedrība "Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs". Kontaktpersonas visās tikšanās vietās būs tuvāko bibliotēku bibliotekāri.

Lasīt vairāk ...


13379120

LF17M23 Auditorijas piesaiste mūsdienu latviešu mūzikas vērtībām
2017-02-02

Projekts veidots kā starpdisciplinārs muzikāls vēstījums par mūsdienu latviešu profesionālo mūziku. Projektu izpilda 12 spilgti latviešu komponisti, 20 latviešu kamermūziķi, video mākslinieks un muzikologs (iesaistīto pušu saraksts atrodami e-pasta pielikumā). Jaundarbi, to interpretācijas un mūzikas ieraksti, katra skaņdarba ieceres mākslas video un arī populārzinātniski raksti – visi projekta elementi savijas darbā vienotam mērķim. Rezultātā taps 12 jaundarbu mūzikas ieraksti ar oriģināliem mākslas video un populārzinātniskiem rakstiem par skaņdarba saturu, stilu, interpretāciju, komponistu, kas 2018. gada laikā ik mēnesi tiks publicēts interneta portālā “Satori.lv” kopā ar saiti uz mūzikas video youtube kanālā “Jaunā latviešu kamermūzika”. Šie raksti tiks tulkoti uz angļu valodu, tādējādi aizsniedzot arī starptautisko publicitāti. Mūzikas video kopā ar rakstu angļu valodā tiks publicēti biedrības “Radoši” mājaslapā www.airalaivinaartists.com un www.musiclatvia.lv (plānots).

Lasīt vairāk ...


13379115

LF17M28 “Brošūras “Tās ir atmiņas, kas sāpēs mūžam... Krāslavas novada represēto stāsti vēsturei” izdošana”
2017-02-02

Krāslavas novada dome ciešā sadarbībā ar kādreizējās Krāslavas politisko biedrības aktīvistiem (kontaktpersona Ērika Andžāne) lūdz Latviešu fondu līdzfinansēt senu Krāslavas politisko biedrības sapni par informatīvā materiāla - brošūras “Tās ir atmiņas, kas sāpēs mūžam... Krāslavas novada represēto stāsti vēsturei” izdošanu... Krāslavas novadā šobrīd dzīvo tikai vairs nedaudz vairāk par 35 politiski represētajiem, pirms desmit gadiem bija gandrīz 400... Vēstures traģisko lappušu aculiecinieku kļūst arvien mazāk, lielākā daļa materiālu glabājas līdz galam neapkopoti, tāpēc ir ļoti būtiski saglabāt vēstures liecības nākošajām paaudzēm.

Lasīt vairāk ...