Mūsu darbi


13375994

Latviešu Fonda "Nedēļas nogale nākotnei" un pilnsapulce


2013-09-03


Nedēļas nogale nākotnei
Kanādas latviešu centrā Toronto, 4 Credit Union Dr.
2013. g. 28. un 29. septembrī

Sestdien, 28. sept. plkst. 13:00 LF pilnsapulce Kursas zālē
19:00 Imanta Ziedoņa daudzinājums Umurkumurā
Svētdien, 29. sept. plkst. 14:00 video izrāde. Rādīs LF atbalstītus projektus: klipu no Mikusa Meirānā topošās filmas par Baltijas ceļu, un Brigitas Tamūžas filma "Vārpa", latviešu izceļošanas stāsts uz Brazīliju 20. gadsimta 20. gados.

Latviešu Fonda pilnsapulces darba kārtība
2013. gada 28. septembrī plkst. 13:00

Pilnsapulces atklāšana.
Balsstiesīgo dalībnieku un pilnvarojumu konstatēšana.
Balsu skaitītāju nozīmēšana.
Sapulces darba kārtības pieņemšana.
Iepriekšējās pilnsapulces protokolu pieņemšana (protokols publicēts pēdējā rudens/ziemas apkārtrakstā.)
Pārskats par LF darbības gadu:
   - Priekšsēdes ziņojums
   - Priekšsēdes vietnieces un aktīvo projektu lietvedes ziņojums
   - Sekretāres ziņojums
   - Projektu lietvežu ziņojumi
   - Kasieres ziņojums
   - Dalībnieku pārzines un administratīvās lietvedes ziņojums
    -Sabiedrisko attiecību vadītājas ziņojums
   - Pārstāvis Latvijā ziņojums                                        
   - Komisiju pārstāvju ziņojumi
     (ieguldījumu, nomināciju, statūtu, nākotnes)
   - Revidentu ziņojums, ieskaitot balsošanas rezultātus.
Pārrunas par ziņojumiem.
Ziņojumu pieņemšana.
Balsošanas rezultātu pieņemšana.
Ziņojums par archīvu projektu.
Nākamā gada projektu atbalstam piešķiramā summa un tās sadale.
Nākamā gada NNN vieta un datums.
Dažādi jautājumi.
Pateicības.
Pilnsapulces atzinumu pieņemšana.
Pilnsapulces slēgšana.

Pēc pilnsapulces, ielūdzam Jūs uz neformālām pārrunām: “Latviešu Fonds - Ko paturēt, ko pamest, ko pilnveidot”

Tālākai informācijai zvaniet 416 759-4900 vai rakstiet office@latviancentre.org     Atpakaļ