Jaunumi
Sākums


13376079

LF16L34 Latvijas kultūras vēsture


2016-02-02


Projektu piesaka: Alīna Melngaile, SIA Jumava atbildīgā redaktore.

No Latviešu Fonda pieprasa: $ 8192 (Tulkojums uz vācu valodu: $7200, Maketēšana: $992)

Projekta mērķis ir izdot vērtīgu izdevumu par Latvijas kultūras vēsturi, kas būs pieejams vācu un latviešu valodās, ar ieceri to izdot arī angļu valodā, gatavojoties Latvijas 100. gadadienai un Londonas grāmatu gadatirgum 2018. gadā.

Projekta uzdevumi ir piesaistīt izcilus dažādu kultūras jomu pētniekus, lai izveidotu augstas kvalitātes kolektīvo monogrāfiju par Latvijas kultūras vēsturi. Teksta strukturējuma pamatā ir kultūras jomu dalījums un hronoloģisks izklāsts, katrā kultūras jomā izceļot dažas izcilas parādības, par kurām tiek runāts izvērstāk, kā arī akcentējot vācbaltu un vācu kultūras ietekmes (vācu valodas izdevumā). Vācu valodas izdevumu paredzēts piedāvāt lasītājiem gan Latvijā, gan Austrijā un Vācijā, sadarbojoties ar izdevniecību Wieser, kas specializējas Austrumeiropas literatūras un kultūras izdevumu publicēšanā un izplatīšanā.

Projektu atbalsta: Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors. Man, kā Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoram, ir izveidojusies cieša un veiksmīga sadarbība ar apgādu “Jumava”. Šīs sadarbības pirmsākumi ir meklējami izdevniecības dibināšanas laikā 20.gs 90.gados. Latvijas Nacionālā bibliotēka ne tikai iepērk apgāda izdotos iespieddarbus, bet arī iesaista izdevniecību bibliotēkas norisēs. Piemēram, lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Šobrīd Latvijas Nacionālā bibliotēka un apgāds “Jumava” darbojas divās nozaru organizācijās: “Latvijas Grāmatizdevēju asociācija” un “Latvijas Grāmatnieku ģilde”, kuru ietvaros organizē tematiskus pasākumus un īsteno kopīgus sadarbības projektus. Projekts “Latvijas kultūras vēsture” ir radīts ar mērķi publicēt aktuālā satura izdevumu par Latvijas kultūras vēsturi. Autoru kolektīvs, ko vada Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Dr. habil. art. Ojārs Spārītis, līdz Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai spēs sagatavot izcilu monogrāfiju, kas vairākās Eiropas Savienības valodās popularizēs mūsu valsts sasniegumus literatūras, teātra mākslas, mūzikas un deju mākslas, vizuālās mākslas, arhitektūras, folkloras, tradicionālās un sadzīves kultūras jomās. Uzskatu, ka šis vērtīgais izdevums, iedvesmojošu stāstu un informatīvu aprakstu krājums, būs nozīmīgs ieguldījums uzziņu literatūras krājuma papildināšanā, kas sniegs iespēju ikvienam interesentam izmantot kvalitatīvu informāciju par Latvijas kultūru, vēsturi, zinātni un tradīcijām. Ar šo vēstuli, Latvijas Nacionālās bibliotēkas vārdā, aicinu atbalstīt projektu “Latvijas kultūras vēsture”.

Karina Pētersone, Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāre. Ar projektu "Latvijas kultūras vēsture" 2015. gada otrajā pusē mani iepazīstināja apgāda "Jumava" vadītājs Juris Visockis, izklāstot projekta pamatkonceptu un darot zināmus jau piesaistītos un potenciālos darba autorus un citus dalībniekus. Projekta pieteicējs apgāds "Jumava" ir pieredzējusi izdevniecība, īstenojot apjomīgus projektus, tajā skaitā kultūrvēsturiskus pētījumus. Izdevniecībā iznākuši tādi kultūrvēsturiski darbi kā "20. gadsimta teātra režija pasaulē un Latvijā" Silvijas Radzobes vadībā, Ojāra Spārīša "Esejas par Latvija sakrālo kultūru" un vairāki izdevumi, kuros aplūkota Latvijas kultūras vēsture. "Latvijas kultūras vēsture" ir ambiciozs projekts, kuru paredzēts īstenot līdz Latvijas 100. gadadienai, tajā apskatot visas galvenās Latvijas kultūras jomas. Visaptveroša pētījuma par Latvijas kultūras vēsturi trūkums ir īpaši jūtams augstskolu darbā, tāpat akadēmiskajā vidē. Projektam kā autori jau ir piesaistītas savu jomu autoritātes, tādi kā Ojārs Spārītis, Silvija Radzobe, Lidija Leikuma un citi. Šī projekta īstenošana nodrošinās vispusīga, autoritatīva materiāla par Latvijas kultūras vēsturi izstrādi. Savukārt KKF atbalsts ir būtisks tam, lai izdevums nokļūtu publiskajās un izglītības iestāžu bibliotēkās un to varētu izmantot pedagogi, skolēni, studenti un citi interesenti. Šis izdevums kalpotu kā lieliska dāvana Latvijas valstij tās 100. dzimšanas dienā un papildinātu to simtgades projektu klāstu, kuru īstenošana radītu sabiedrībā ko paliekošu.     Atpakaļ