Iesaisties!                                                                                                                                 2017.g. novembrī 


Cienījamie LF dalībnieki, mīļie LF tūkstošnieki!


2018. gadā Latvija svinēs simtgadi.  Vai tas nav vienreizēji?  Izņemot trešo atmodas gadu, nekad nav mūsu tautiešos bijusi tik liela sajūsma par visu latvisko.  Jaunieši nēsā latviskas šalles un ar latvju rakstiem izrotā savus mobīlo telefonu vāciņus.  Latvijas karogs apceļo pasauli.  Latvijas robežas tiek izpētītas un apskrietas.  Latvieši gatavojas 2018. gadam ar skaidru nostāju -  mēs te esam!


47 gadus pēc dibināšanas, arī Latviešu Fonds vēl joprojām pastāv. Tas ir visur kur ir latvieši, un LF atbalstītie projekti ir brīnišķīgi latviskuma apstiprinātāji.  Padomājiet par  pasaules mēroga "Stāstu segu", par Amerikas latvietes Ritas Grendzes "Simts rakstu" izstādi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, par topošo, Kanādas komponista Imanta Ramiņa bērnu operas "Lakstīgala", iestudējumu.  Šie projekti izceļ  gan latvietības izpausmju dažādību, gan mūsu kopējās kultūras saiknes.


Latviešu Fonda dibinātāju vēlme bija savienot latviskuma saglabāšanu ar drošu un noteiktu pamatkapitālu - vienu miljonu dolāru, no kura augļiem LF izsniegtu atbalstu.  Paspersim vienu soli uz priekšu!  Sasniegsim miljonu!  Ja katrs LF dalībnieks ziedos vēl $100 - mērķis būs rokā!  Jūs, kas esiet aktīvi latviešu dzīvē, palīdziet piepildīt LF sapni, godinot Latvijas simtgadi un Latviešu Fonda drīzo 50 gadu jubileju!


Pateicībā,


Latviešu Fonda padome   

                                                                       


Ziedojums Latviešu Fondam ___$35  ___$50  ___$100  __$200  ________cita summa

ASV nodokļus aprēķinot jūsu ziedojumu var atvilkt no ienākumiem.

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

                                    (Jūsu vārds un adrese)

Čeki rakstāmi: Latvian Foundation Inc.

Čeki nosūtāmi: Jēkabs Bērzkalns 3120 Byron Depot Ct SW, Byron Center, MI 49315