1989


1989. gada atbalstītie projekti ($47000)
1989-10-13

 

  • Sēklas nauda materiāla par latviešu tautas kultūru un tradīcijām priekš pirmsskolniekiem izdošanai ($2000)
  • Sēklas nauda Latvijas un trimdas semināra sarīkošanai Abrenē ($2500)
  • Sēklas nauda „Tas vakars piektdiena” izrādēm Latvijā ($1500)
  • Ofseta preses iegādei Latvija Kultūras fonda avīzes un citu izdevumu iespiešanai ($15000)
  • „Latviešu trimdas izdevumu 1981-1985” bibliogrāfijas izdošanai ($5000)
  • Saules Jostas tautas deju ansambļa 1990.g. turnejai Ziemeļamerikā un Eiropā ($11500)
  • Grāmatas „Latviešu literatūras darbinieki rietumu pasaulē” izdošanai ($4000)
  • Konteineri ar grāmatām sūtīšanai uz Latviju ($1000)
  • Jāņa Riekstiņa Latviešu studiju centra bibliotēkas reto materiālu krātuvei III ($4500)