1982


1982. gada atbalstītie projekti ($45800)
1982-10-13

 

 • Sēklas nauda latviskās identitātes saglabāšanas pētījumiem ($1000)
 • Sēklas nauda skaņu plates Lūcijas Garutas komponēto Andreja Eglīša „Dievs Tava zeme deg” izdošanai ($1500)
 • Sēklas nauda izveidot pie AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies) muzikoloģijas nozari ($600) (projekts netika realizēts)
 • Sēklas nauda tulkošanas semināra sarīkošanai Jāņa Riekstiņa Latviešu studiju centrā ($900)
 • Sēklas nauda Latvijas himnas orķestra partitūras izdošanai ($300)
 • ALA-s Jāņa Riekstiņa Latviešu studiju centra mācības līdzekļu iegādei ($10000)
 • „Mazputniņu” pasūtinātāju skaita pacelšanai I ($2000)
 • Ansamblima Kolibri koncerta sarīkošanai Austrālijas Kultūras dienā 1983. gadā ($7500)
 • Arņa Teivena grāmatas „Dzirnavas Latvijā” izdošanai ($6000)
 • Ainas Pūliņas rokas grāmatas „Tautas tērpu brunču paraugi” sagatavošanai ($1000)
 • ALA-s Izglītības birojam vasaras vidusskolu Kursa un Beverīna atbalstam ($9000)
 • Vitauta Sīmaņa grāmatas „Latvija” otrā metiena izdošanai ($6000)