2012


13376275

LF12L28 - Noslēgušies XIV Latviešu Dziesmu svētki Kanādā un tautas deju lieluzvedums "DEJU PINU VAINAGĀ"


2014-07-25


     Ir izskanējuši XIV Latviešu Dziesmu un deju svētki Kanādā. Projekta nostādītais mērķis – apvienot visu paaudžu dejotājus kopīgā dejā, sniedzot mūsu skatītāju auditorijai – gan latviešu, gan latviešu izcelsmes, gan nelatviešu skatītājiem visās vecuma grupās – skaistu un interesantu latviešu kultūras mantojuma sastāvdaļu, ir izpildīts. Tautas deju lieluzvedumā kopīgā dejā vienojās dejotāji, vecumā no 3 gadiem līdz pat sirmam vecumam no Kanādas, ASV, Latvijas, Īrijas un Vācijas.
     Par Lieluzveduma programmas veidošanu, izpildīšanu un sekošanu līdzi, ka viss norit pēc plānotā rūpējās visa Tautas deju komiteja: Māra Simsone, Selga Apse, Skaidrīte Leja, Daila Dzintars, Māra Bērziņa, Māra Goba, Benita Lasis, Mareks Nēgels, Roberts Adlers, Maija Dāle un Linda Lakats, kā arī visi pieacinātie palīgi.
     Tautas deju lieluzveduma ietvaros LaTV dokumentēja visu pasākumu, kā rezultātā tiks izdots DVD ar Tautas deju lieluzvedumu. Papildus filmai tika arī uzņemtas neskaitāmas fotogrāfijas, kuras paliks gan pašu dalībnieku, gan organizatoru atmiņai, kā arī pasākuma arhīviem, kā atgādinājums par labi izdevušos pasākumu.
     Tautas deju lieluzvedums bija noslēdzošā daļa no XIV Latviešu Dziesmu un deju svētkiem Kanādā. Četru dienu garumā norisinājās dažādi pasākumi visām paaudzēm: teātra izrādes, kopkora concerts, viesu kora concerts, jaundeju skate, jauniešu balle, bērnu pasākumi, tēlotājmākslas un lietišķās mākslas izstādes, pieņemšanas, filmu vakari, sadanči un citi pasākumi.  Vairākas nedēļas pirms svētkiem, kā arī pēc svētku izskanēšanas, presē bija neskaitāmas publikācijas par svētkiem, pasākumiem, gatavošanos. Gan laikrakstos “Latvija Amerikā” un “Laiks”, kā arī Latvijas, ASV un Īrijas tīmekļvietnēs ir pieejamas publikācijas par svētkiem.
     Tautas deju lieluzvedumā piedalījās 300 Ziemeļamerikas dejotāji (18 deju kopas) un 210 Eiropas dalībnieki (12 deju kopas un 1 ansamblis), kopsummā 510 dejotāji. Lieluzveduma kopkorī dziedāja 54 Ziemeļamerikas un 114 Eiropas koristi, kopsummā 168. Kopā tika izdejotas 27 dažādas horeogrāfijas (20 Latvijas, 5 Kanādas, 2 ASV) 22 deju programmā. 

Raksti par Dziesmu svētkiem Kanādā:
Latvians Online
Baltic-Ireland
The Hamilton Spectator
Latvijas Avīze     Atpakaļ