2012


13376274

LF12M48 - Latviešu māksla trimdā. Izstādes katalogs


2012-05-01


Projektu pieteica Dr. Art. Dace Lemberga, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Projektu atbalsta:  Laima Slava, Rūta Kaminska

Projekta budžets:  $44,000
Pieprasījums no LF:  $2,000

Par pieteicēju
     Mākslas zinātņu doktore. Beigusi Latvijas mākslas akadēmiju (1975). Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere. Grāmatu “Valdemārs Tone”, “Jēkabs Kazaks”, “Klasiskais modernisms. Latvijas māksla 20.gs.” (arī franču un igauņu valodās) autore. Kuratore 50 mākslas izstādēm LNMM, Armēnijā, Beļģijā, Čehijā, Baltkrievijā, Dānijā, Francijā, Islandē, Īrijā, Krievijā, Luksemburgā, Nīderlandē un Zviedrijā. LF pabalsts nav saņemts.

Projekta apraksts un mērķi
     Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā 30 gados izveidojusies plaša trimdas mākslas kolekcija. LNMM zinātniskā padome nolēma 2013. gada maijā – jūlijā izstāžu zālē „Arsenāls” rīkot izstādi „Latviešu māksla trimdā” (ASV, Kanāda, Austrālija, Eiropa) ar 250 darbiem – glezniecību, tēlniecību un grafiku. Plašāk tiks atspoguļota mākslinieku daiļrade, kuru vārdi ieguvuši skanējumu mītnes zemēs. Katalogs Latviešu māksla trimdā plānots ar 200 krāsainiem attēliem un ap 100 dokumentālām fotogrāfijām. Teksts latviešu valodā ap 120 lpp. ar tulkojumu angļu valodā. Izdots 700 eksemplāros. Izstādi papildina zinātniska konference par trimdas mākslas vēsturi un mūsdienu situāciju. Izpilde: Latvijas Nacionālais mākslas muzeja kuratore, kataloga sastādītāja un projekta izpildītāja Dr. Art. Dace Lamberga. Latvijas sabiedrība iepazīs nepilnīgi zināmas mākslas vēstures lappuses. Izstāde nenoliedzami veicinās trimdas mākslas pētniecību un publicitāti. Savukārt katalogs paliks kā dokumentāla liecība trimdas radošajam potenciālam. Mērķauditorija: mākslas interesenti, mākslinieki, trimdas viesi, studenti un skolnieki (nodarbības „Es un māksla” un radošās darbnīcas bērniem).

Projekta atsauksmes
Laima Slava, mākslas zinātniece
     Projekta vadītāja, izstādes koncepcijas autore un kataloga sastādītāja Dr.art. Dace Lamberga ir kuratore ar starptautisku izstāžu rīkošanas pieredzi un vairāku nozīmīgu mākslas grāmatu autore. Lūdzu LF atbalstīt zinātniskā kataloga izdošanu, lai nodrošinātu izstādes publicitāti ilgtermiņā. Latvijas sabiedrība tiks iepazīstināta ar līdz šim mazāk zināmām vēstures lappusēm, un trimdas mākslinieku sniegums tiks neatgriezeniski iekļauts dzimtenes kultūras apritē. Projekts dos vērtīgu pienesumu nacionālās pašapziņas celšanā, kā arī veidos latviešu kultūras identitātes kopības izjūtu.

Rūta Kaminska, mākslas zinātniece
     Projekta vadītājai, izstādes kuratorei un kataloga sastādītājai Dr.art. Dace Lamberga ir plaša starptautisku izstāžu rīkošanas pieredze, publicējusi vairākas grāmatas un daudzus katalogus par latviešu mākslu. Viņa publicējusies arī trimdas žurnālos „Latvju Māksla“ un „Latvju lietiskā māksla“ (Austrālija), vairākkārt rakstījusi par trimdas māksliniekiem (Annuss, Tone, Skušķis, Sodums, Sildegs, Celmiņa). Trimdas mākslas izstādes katalogs būs pieejams mākslas zinātniekiem, mākslas skolotājiem un plašākai publikai nesalīdzināmi ilgāk nekā izstāde, tas paliks Latvijas un starptautiskās publikas redzeslokā. Lūdzu atbalstīt šo LF vadlīnijām atbilstošo projektu.     Atpakaļ