2012


13376267

LF12M21 - Dokumentācija par Latviešu centru Minsterē


2012-05-01


Projekts tika slēgts kā neizpildīts 2014. g. aprīlī

Projektu pieteica Zuze K. Krēsliņa-Sila, sabiedriska organizācija Latviešu Centrs Minsterē (Lettisches Centrum Muenster e.v.)
Projektu atbalsta:  Valter Nollendorfs, Maija Sinka

Projekta budžets:  $6,436
Pieprasījums no LF:  $2,000

Par pieteicēju
     Zuze K Krēsliņa-Sila, Wellesley College (BA,  mākslas vēsturē), Fachhoschule Münster (Diplom, Sozialpädagogik). Kopš 1976. gada saistīta ar MLĢ, sākumā kā audzinātāja, vēlāk kā internāta vadītāja, kopš 1999. g. vada bij. skolas „māju” Latviešu Centru Minsterē.  Esmu piedzīvojusi ēkas tapšanu un līdzveidojusi tās dzīvotspēju. LCM ir dabūjis bērnu dārzam /skoliņai piešķīrumu pirms kādiem 5? gadiem/ Marta Brūvere.

Projekta apraksts un mērķi
     Izdot apm 30 lpp. brošūru latviešu un vācu valodās ar fotogrāfijām  par Latviešu Centru Minsterē.
     LCM ir ēka un “doma” jeb sabiedriska organizācija. Ēka ir vienmēr laba- rod mājas sajūtu, dod patvērumu. Organizācijas uzdevums ir risināt to, kas ēkā notiek, kas ir iekšpusē, kāpēc tas svarīgs, kā pulcina dažāda vecuma, un veida cilvēkus, kā kopj savējo, šai gadījumā latvisko,  un atveras ārpasaulei, piem rīkojot lekcijas, izstādes, utt.
    Mērķis ir dokumentēt vidus posmu latviešu aktivitātēs ārpus LV.... pirmais posms: tieši pēc kara /piem. bēgļu nometnes, nometņu skolas, pārvākšanānās no Vācijas uz citurieni/, vidus posms: pāreja no nebrīvas un ārlatviešiem fiktīvas LV uz atkal reālu LV – patreiz ieejam trešā fāzē:  pēc LV otrās brīvības jaunā latviešu masu migrācija, brīvais darba tirgus.
     Izdodot brošūru par LCM atzīmējot  ēkas 25 gadu pastāvēšanu (1986) un 30 gadu kopš org. dibināšanas 1982. g.  LCM kā mājvieta MLĢ, SZI politiskam inst, bibliotēkai, archīvam, utt.
tagad mājvieta un magnēta punkts daudziem latviešiem Vācijā iesk. skoliņu, t. deju grupu, korīti, utt.

Projekta atsauksmes
Dr. Valters Nollendors, Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdis, LF tūkstošnieks
     Pazīstu Zuzi kā atbildīgu un enerģisku organizētāju, kuŗa manā MLĢ gadā vadīja internātu. Viņa darbu veiks prasmīgi un apzinīgi izmantojot plašos materiālus LCM archīvos.  Tā kā viņa arī pazīst ļoti daudzus bijušos MLĢ skolēnus, darbiniekus un jaunatbruakušos latviešus, brošūra būs interesanti gan vecajiem trimdniekiem, gan arī jaunajai grupai. Latviešu Centrs Minsterē radās kā pasaules latviešu ziedotāju uzticības apliecinājums MLĢ skolas ēkas celšanai laikā, kad vēl neviens nevarēja iedomāties, ka būs brīva Latvija. MLC vienmēr aktīvi iesaistījies un iesasistās latvietības noturēšanā. LCM raksturo izglītībā pamatots noturīgs patriotisms apvienots ar atvērtību pasaulei un pārmaiņām. Dokumentācija par LCM ir piemineklis latviešu vērtībām un patriotiskajiem centieniem. 

Maija Sinka, architekte
     Zuze visu savu darba dzīvi ir saistījusi ar trimdas latviešu projektiem.  Viņa bija audzinātāja MLĢ internātā un nodarbināja skolēnus radoši un ar interesantu izdomu. Tagad jau daudzus gadus viņa ir LCM administratore un šo darbu veic atbildīgi un ar pilnu atdevi. Būdama viena no LCM iniciātoriem un architektiem, zinu, ka LCM radās, lai mūsu trimdas jaunatnei un sabiedrībai būtu sava izglītības un pulcēšanās vieta Eiropā t.s. „Mazā Latvija“.  Paredzētā brošūra par LCM būs vērtigs un interesants dokuments, kur būs atrodams LCM stāsts toreiz un tā nozīme vēl tagad - ne par velti tik daudz spējīgu toreizējās  latviešu trimdas darbinieku visā pasaulē bijuši MLĢ un LCM – kā arī daudzi aktīvi darbojas tagad Latvijā, kopš valstiskās neatkarības atgūšanas.

Topošo brošūru var apskatīt šeit.

      Atpakaļ