2012


LF12M30 - Dokumentālās filmas "VĀRPA" veidošana


2012-05-01


Projektu pieteica Brigita Tamuža
Projektu atbalsta: Andris Vilks, Jānis Grāmatiņš

Projekta budžets:  $11,400
Pieprasījums no LF:  $1,600

Par pieteicēju
     1986. g. beidzu LVU Vēstures un filozofijas fakultāti. 11gadus vadu Brazīlijas latviešu draugu biedrību un pētu Brazīlijas latviešu vēsturi (piedalījos „Dzīvesstāsta”, LVA konferencēs, publikācijas rakstu krājumos). 1999, 2001, 2009, 2011 izpētes braucieni uz Brazīliju. 2009 no San Paulo pārvedu uz Latviju Dienvidamerikas latviešu arhīva vērtīgāko daļu. Esmu apguvusi portugāļu valodas pamatus. Saņēmu LF atbalstu 2011. gadā par projektu „Vēstures liecību vākšana latviešu kolonijā „Vārpa” Brazīlijā 2011. gadā”, kurš kalpo par pamatu šī filmas tapšanai.

Projekta apraksts un mērķi
     “Brazīlijas latviešu draugu biedrība” paredz radīt 60 minūšu garu dokumentālu filmu „Vārpa”, kurā viegli uztveramā un vizuāli pievilcīgā veidā atainos dramatisko stāstu par baptistu izceļošana no Latvijas 1920.gadu sākumā un kolonijas „Vārpa” izveidošanu Brazīlijas mūžamežā. Filma balstīsies uz 2011. gadā ekspedīcijā (LF atbalstīta) uzfilmētā materiāla – pirmo ieceļotāju un viņu pēcnācēju intervijām, mūsdienu Vārpas un Palmas skatiem. To papildinās vēsturiskas fotogrāfijas, kurās atspoguļota kolonijas izveidošanās un izaugsme, kā arī dokumentālu filmu fragmentiem, kas ataino izpostīto Latviju 1920.gadu sākumā.
Projekta mērķis ir vizuāli atainot mazpētītu latviešu emigrācijas vēstures epizodi, īpašu uzmanību pievēršot tradicionālās kultūras un identitātes jautājumiem diasporā un popularizējot 2011. gada ekspedīcijas rezultātus. Mērķauditorija ir plaša latviešu sabiedrība pasaulē, vēstures pētnieki un diasporas latviešu pēcteči.
Projekta sadarbības partneris ir „Latvieši Pasaulē – muzejs un pētniecības centrs”. Filmu veidošana sāksies Rīgā, 2012. gada martā. Pirmizrāde paredzēta „Vārpas” kolonijas 90. gada atcerē š. g. novembrī. Filmu izrādīs muzeja izstādē par „Vārpu” un īpašos muzeja sarīkojumos Latvijā un ārzemēs, vēlāk būs iespēja to noskatīties muzeja mājas lapā.

Projekta atsauksmes
Andris Vilks, direktors, Latvijas nacionālā bibliotēka
     Projekta autoru iecere radīt profesionālu 60 minūšu garu dokumentālu filmu "Vārpa" par baptistu izceļošanu no Latvijas 1920. gadu sākumā būs svarīgs pienesums Latvijas kultūras telpā: kolektīvās atmiņas saglabāšana, izceļotāju spēja vairāk nekā pusgadsimtu atšķirīgā vidē uzturēt dzīvu latviskumu – valodu, tradīcijas, arhitektūru un mentalitāti – liecina par spēcīgas identitātes klātbūtni. Esmu pārliecināts, ka Brigitas Tamužas, kā arī viņas kolēģu iecere rezultēsies gan saturiski aizraujošā, gan vizuāli pievilcīgā materiālā.

Jānis Grāmatiņš, pensionārs (agrāk ALA kasieris, PBLA valdē)
     Kaut nepazīstu pieteicēju, redzu ka šis ir turpinājums papildināt saistošu un LF atbalstītu projektu. Liekas ka šis projekts tieši savilks kopā dažādus apgūtus materiālus formā kas būs plašākai publikai ļoti pieejama.  Man personīgi pazīstams Braziliešu profesors stāstija par saviem jaunības draugiem kas no Vārpas nākuši un cik tie sasnieguši plašākā viņa valsts attīstībā.  Šis temats nav sevišķi plaši zināms ārzemju latviešiem ārpus Dienvidamerikas, un domāju ka šāda materiāla pasniegšana varētu iegūt diezgan plašu interesi starp latviešiem visā pasaulē. Atbalstu so projektu.


      Atpakaļ