Paskaidrojumi


 Ieteikto grozījumu paskaidrojums


Kopš iepriekšējās pilnsapulces LF Padome ir pārskatījusi organizācijas statūtus, lai apsvērtu grozījumus, kas varētu veicināt organizācijas darbu.  LF Padomes darbā aizvadītajā gadā radās vairākas situācijas, kuru efektīvu un ātru risināšanu kavēja atsevišķu statūtu punktu patreizējā redakcija. 

Šī gada pilnsapulcei LF Padome piedāvā dažus statūtu grozījumus, kas ļautu LF Padomei elastīgāk un efektīvāk strādāt.  LF Padome ir konsultējusies ar juristu, kura specialitāte ir NVO likumdošana Mičigenas štatā. Katram piedāvātajam grozījumam pielikts īss paskaidrojums.  Tā kā pēc esošajiem statūtiem statūtu grozījumus apstiprina pilnsapulce, lūdzam dalībniekus līdz pilnsapulcei iepazīties ar piedāvātajiem grozījumiem. Ja rodas jautājumi, rakstiet uz lflietvedis1@gmail.com

Article III.Svītrot konkrētās summas attiecībā uz iestāšanās un biedru maksām un aizvietot ar tekstu, kas ļautu padomei piedāvāt - un pilnsapulcei apstiprināt – attiecīgās summas. Šāds teksts ļautu LF šīs summas pielāgot organizācijas vajadzībām neveicot statūtu grozījumus. 

Article IV.2 Mainīt, cik padomes locekļus var ievēlēt gadskārtējā pilnsapulcē - no diviem uz “vismaz vienu”. Šads teksts ļautu LF izvairīties no situācijas, kurā LF nonāktu konfliktā ar statūtiem gadījumā, ja dažādu notikumu sakritību dēļ būtu tikai viena vakance padomē.

Article IV.4 Dot LF padomei tiesības atņemt kādam padomes loceklim pilnvaras (līdz šim to varēja darīt tikai pilnsapulce), un mainīt balsu vairākumu no “two-thirds” uz “majority”. Dodot padomei tiesības atcelt kādu padomes locekli, ļautu LF izvairīties no situācijas, kurā būtu jāgaida līdz gadskārtējai pilnsapulcei, lai kādu atbrīvotu. Padomei pēc esošajiem statūtiem ir tiesības iecelt pagaidu locekli - bet vienīgi ja ir brīva vieta padomē. Dot padomei tiesības atcelt kādu padomes locekli nozīmē ātrāk atbrīvot vietu padomē, lai to aizpildītu ar pagaidu locekli (LF padomes pilnvērtīgai darbībai), kurš darbotos līdz kamēr LF pilnsapulce amatā apstiprina jaunu padomes locekli. Mainot balsu vairākumu arī būtu nepieciešams, lai šādā gadījumā pieci “atlikušie” padomes locekļi varētu šādu atcelšanu veikt ar 3-2 balsojumu.

Article X: Ievietot jaunu statūtu punktu par “indemnification.” Šāds statūtu punkts ir standarts LF līdzīgam organizācijām. Piedāvājam variantu, kas ir apspriests ar juristu, kas specializējas NVO lietās Mičigenas štatā un kurā arī iekļauta atruna, ka nelikumīgas vai ļaunprātīgas darbības gadījumā šāda aizsardzība nav piemērojāma.

Article XII: Piedāvātais grozījums dotu padomei tiesības statūtus tālāk grozīt pēc vajadzības, kā arī saglabā tiesības biedriem/pilnsapulcei  ieteikt grozījumus. Šādā veidā izdarītie grozījumi jāizziņo biedriem 30 dienu laikā.