Publicitāte


13376187

Gaidam jūs Katskiļos uz 2016. gada Latviešu Fonda pilnsapulci, kas šoreiz notiks vienlaicīgi ar Amerikas Latviešu Mākslinieku Apvienības (ALMA) gadskārtējo saietu!


2016-07-31


Latviešu Fonda gadskārtējā pilnsapulce

Ņujorkas draudzes nometnē Katskiļu kalnos

231 Green Hill Road, Elka Park, NY 12427

sestdien, 2016. gada 24. septembrī, plkst. 14:00

Pilnsapulces darba kārtība

Latvijas valsts himna

Kvoruma konstatēšana

-Latviešu Fonda aktīvo dalībnieku skaits

-klātesošo dalībnieku un pilnvaru kopskaits

Sapulces darba kārtības pieņemšana

Iepriekšējās pilnsapulces protokola pieņemšana (publicēts ziemas apkārtrakstā un skatāms www.latviesufonds.info)

Padomes locekļu ziņojumi

- Priekšsēdes ziņojums/ padomes locekļu balsošanas rezultāti

- Vicepriekšsēdes ziņojums/ dalībnieku datu bāzes jaunumi, dokumentu sakārtošana GoogleDrive

- Projektu lietvedes ziņojums/  balsošanas rezultāti mazajiem un lielajiem projektiem

- Aktīvo projektu lietvedes ziņojums/ 2016. gadā slegtie projekti

- Kasieres ziņojums/ kases stāvoklis

- Sabiedrisko attiecību vadītājas ziņojums/ vēstuļu un ziedošanas akcijas, LF Twitter, raksti avīzēm

Revidentu ziņojumi

-un finanšu pārskata rezultāti

Administratīvās lietvedes ziņojums

-un informācija par Latviešu Fonda mājas lapu un Facebook

Komisiju ziņojumi

-Ieguldījumu komisijas pārstāvja ziņojums

-Finanšu padomdevēju komisijas ziņojums

-Latviešu Fonda Latvijā komisijas pārstāvja ziņojums

-Nominācijas komisijas ziņojums  

Ziņojumu apspriešana

Nepabeigtie darbi

-Lemt par neaktīvo projektu slēgšanu 

-Pārrunāt par LF, Kanādas un Austrālijas kontiem un to pielietojumību

Jaunie darbi

-Nākamā gada projektu konkursam piešķiramā summa un tās sadale

-Nākamā gada pilnsapulces vieta un datums

Pateicības

Pilnsapulces slēgšana ar dziesmu

 

      Atpakaļ