Jaunumi
Sākums


13379600

LF20L02 Lasi! Dziedi! Macies! Latviesu tautasdziesmu animacija filmas un karaoke ieraksti Youtube


2020-04-15


Projekta mērķi: Projekta mērķis ir veidot visiem pieejamus kvalitatīvus bezmaksas latviešu tautasdziesmu ierakstus, kuriem iespējams vienkārši dziedāt līdzi, mācoties lasīt un apgūstot tautasdziesmas. Projekts sniedz izklaidējošu, taču vienlaikus izglītojošu materiālu, lai sekmētu konkrētas dziesmas teksta un melodijas apguvi, veicinot interesi un aizraušanos ar latviešu kultūrmantojumu un folkloru. 

Projekta auditorija ir latviešu bērni visā pasaulē, it sevišķi tie, kas mīt ārpus Latvijas. Animācijas formāts un materiāla brīvpieja nodrošina iespēju jebkuram jebkurā laikā un vietā izmantot projektā veidotos tautasdziesmu karaokes ierakstus un animācijas filmas. Projekta vienkāršība un vieglā uztveramība sniedz iespēju iemācīties tautasdziesmas un izprast tajās notiekošo interesentiem ar atšķirīgu līmeņu latviešu valodas prasmēm. Projekta materiālus iespējams izmantot arī pieaugušajiem, kas interesējas par latvisko mantojumu un kultūru vai apgūst latviešu valodu kā mantoto vai otro ģimenes valodu. 

LF finansējums: $7,000.00  (Divu animācijas filmu izveide (3500 x 2 = 7000 usd), precīza summa atkarīga no pieejamā mākslinieka un tā izvēlētās tehnikas.)

Projektu piesaka: Dace Mazeika
     Atpakaļ