Jaunumi
Sākums


13379407

LF18L02 Folkloras un seno cīņu kopas “Vilkači” koncertu turneja Ziemeļamerikā “Ak, Latvija, kur Tavi dēli?”


2018-04-12


Tilts un folkloras un seno cīņu kopa “Vilkači” ir apņēmušies organizēt koncertu turneju 12 dažādos Ziemeļamerikas latviešu centros. Vilkači jau 15 gadus nodarbojas ar tradīciju un folkloras pētniecību un ar senā karavīra dzīves veida un amatnieku prasmju apgūšanu un to popularizē pasākumos, koncertos un festivālos. Gadsimtu gaitā latviešu kaŗavīram ir nācies sargāt savas dzimtās mājas, ģimeni, valodu un kultūru, bieži par to maksājot ar savu dzīvību. Ar tautas dziesmām un stāstiem tiks atainota Latvijas vēsture un kaŗavīru pašaizliedzīgās cīņas par brīvību un tēvzemi. Tautas dziesmas ar to oriģinālajām melodijām Vilkaču apdarē atspoguļos latviešu kaŗavīra dzīves gājumu, pasaules uztveri, attiecības ar ģimeni, alkas pēc brīvības un apņemšanos cīnīties par dzimtenes neatkarību. Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, šī būs daļa no 2018. g. rudenī TILTA plānotiem patriotiskiem priekšnesumiem un atgādinās latviešiem ārpus Latvijas par viņu saknēm. Sagaidām, ka koncertus apmeklēs aptuveni 1,000-1,500 Ziemeļamerikā dzīvojošie latvieši visās vecuma grupās. www.tilts.org; https://www.facebook.com/Vilkaci

Latviešu Fonda finansējums - $10,000, segs mākslinieku honorāru

Projektu piesaka Tija Kārkle, LF Tūkstošnieks, kultūras biedrības TILTS folkloras nozares vadītāja.  Darbojas TILTS valdes Folkloras nozares vadītājas amatā kopš 2015. gada; pirms tam kā palīdze Folkloras nozares vadītājai. Šajā laikā piedalījusies 4 ar folkloru saistītu viesturneju rīkošanā: TRIO Šmite Kārkle Cinkuss Ziemeļamerikas turneja 2013. gadā, Laimas Jansones turneja 2015. gadā, Iļģu turneja 2016. gadā, un TRIO Šmite Rancāne Cinkuss 2017. gadā. No 2005.-2015. gadam Latviešu Fonda padomes locekle un administratīvā lietvede. Izglītība un pieredze profesionālā un brīvprātīgā darbā liecina, ka esmu spējīga vadīt projektus starp Latviju un ASV. Uzaugusi Amerikā, ģimenē ar spēcīgu latvisko identitāti, esmu izglītojusies ASV un trimdas latviešu kopienas iestādēs un dzīvojusi Latvijā no 1989. līdz 2005. gadam. Kopš atgriešanās ASV esmu aktīva amerikāņu un latviešu sabiedrībās un uzskatu kā īpaši svarīgu mazināt atsvešinātību starp Latviju un tās tautiešiem ārzemēs, pie reizes iepazīstinot sveštautiešus ar latviešu īpašām kultūras vērtībām.

Iepriekš LF finansējums piešķirts teātra turnejām “Meli un to piedošana”, 2008; “Kronis II”, 2010; Folkloras ansambļa “TRIO: Šmite Kārkle Cinkuss” koncertu turnejai, 2013; koklētājas Laimes Jansones koncertu turnejai, 2015; Postfolkloras grupas “Iļģi” koncertu turnejai, 2016.     Atpakaļ