Jaunumi
Sākums


13379250

LF17M28 Brošūras "Tās ir atmiņas kas sāpēs mūžam..." izdošana.


2018-01-11


„TĀS IR ATMIŅAS, KAS SĀPĒS MŪŽAM...”- KRĀSLAVAS NOVADA REPRESĒTO STĀSTI VĒSTURE

Fotogalerija


2017. gadā Krāslavas novada dome sadarbībā ar Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju un Krāslavas novada represētajiem un viņu ģimenēm īstenojusi Latviešu fonda atbalstīto projektu „Brošūras „Tās ir atmiņas, kas sāpēs mūžam...”- Krāslavas novada represēto stāsti vēsturei” izdošana”.


Vēstures traģisko lappušu aculiecinieku kļūst arvien mazāk - ja deviņdesmito gadu sākumā, kad darbu sāka Krāslavas rajona politiski represēto biedrība, rajonā tika apzinātas apmēram 600 politiski represētas personas, tad šobrīd ir informācija vairs tikai par aptuveni 40. Lielākā daļa materiālu glabājas līdz galam neapkopoti, tāpēc ir ļoti būtiski saglabāt vēstures liecības nākamajām paaudzēm. Ar šo projektu Krāslavas novada dome un Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs ciešā sadarbībā ar Krāslavas rajona politiski represēto biedrības vadītāju Ēriku Andžāni un citiem aktīvistiem īstenojuši senu ieceri par informatīvā materiāla – brošūras - izdošanu.Projektu atbalstījis Latviešu fonds 370 USD apmērā. Brošūra ir izdota 500 eksemplāros izdevniecībā „Latgales druka” un ir dāvināma Krāslavas novada represēto ģimenēm, bibliotēkām un skolām.


Sirsnīgs paldies projekta darba grupai – Ērikai Andžānei, Andīnai Japiņai, Allai Lomanovskai, Viktorijai Nalivaiko, Janīnai Gekišai, fotogrāfiju autoriem – Anatolam Kauškalim un Elvīrai Škutānei, Krāslavas Vēstures un mākslas muzejam, kā arī represētajiem, kas papildināja materiālus ar savām fotogrāfijām un atmiņām.


Brošūras prezentācija notika Krāslavas sociālajā dienestā 2018. gada 8. janvārī. Tika runāts par brošūras saturu un tapšanas vēsturi, ar klusuma brīdi pieminēti tie represētie, kuru vairs nav šai saulē, izskanēja skaudri atmiņu stāsti par Skerškānu, Venšau, Saušu, Gaveiko, Pontaku, Aišpuru ģimeņu likteņiem. Par cilvēkiem, kuri tika ierauti dzīves dzirnās un par spīti visam izdzīvoja, tikai viņu atmiņas sāpēs mūžam...


Ināra Dzalbe,

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja,
Jura Rogas foto
     Atpakaļ