Jaunumi
Sākums


13379522

LF19L02 XV Dziesmu un deju svētki Kanādā


2019-04-16


LF19L02 XV Dziesmu un deju svētki Kanādā $10,000

 

Dziesmu un Deju svētki, vai Latvijā vai ārpus tās, ir saturējuši un saglabājuši latviešu tautu un tās kultūru un valodu gandrīz 150 gadus, no pirmajiem svētkiem 1873.g., un no turpinājumiem, vispirms bēgļu nometnēs un šodien mītņu zemēs.  Leģēndārais Latvijas virsdiriģēnts Haralds Mednis ir teicis "Viens ir skaidrs . . . ja nebūtu pastāvējuši dziesmu svētku, Latvijas nebūtu".  Dziesmu un deju svētkiem ir svēts uzdevums: uzturēt un veicināt latviešu kultūru. 

Svētkos būs ap 20 sarīkojumi, 8 telpās.  No tiem, galvenie ir tradicionālie Kopkoŗa koncerts un Tautas deju lieluzvedums, kuri atgriežas vēsturiskā Maple Leaf Gardens, kur tik bieži tie savā laikā ir skanējuši.  Svētku mājas lapa www.latviansongfest.com.    

LF finansējums: $10,000   (Daļa no skaņas, apgaismošanas un skatuves vajadzību finansējuma Tautas deju lieluzvedumam)

 Projektu piesaka George Juris Ķeniņš, čellists, diriģents, komponists, skolotājs, žurnalists un lektors un ilggadējs sabiedrisks darbinieks; XV Latviešu Dziesmu un Deju svētku Kanadā rīcības komitejas priekšsēdis, Latviešu Dziesmu Svētku Biedrības Kanadā valdes priekšsēdis, Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā valdes viceprezidents un kultūras nozares vadītājs.     Atpakaļ