Jaunumi
Sākums


13379517

LF19L12 Dokumentālā filma “Latviešu kultūras dienas Austrālijā”


2019-04-17


LF19L12 Dokumentālā filma “Latviešu kultūras dienas Austrālijā” $9,113

Projekta mērķis ir radīt dokumentālu film, kurai būtu daudzpusīga nozīme. Pamatlīmenī filmas mērķis ir radīt vēsturisku pārskatu par ALKD, bet dziļākā līmenī arī panākt emocionālas sites ar skatītājiem Austrālijā un Latvijā. Dzīves stāsti, KD panākumi, dalībnieku un skatītāju piedzīvojumi tiks savīti kopā ar vēsturisku informāciju, lai veicinātu kopības sajūtu un dzilāku izpratni starp Latvijā un diasporā dzīvojošiem latviešiem. Filma arī ir domāta tiem cilvēkiem, kuru ģimenās vairs nerunā latviski bet kuri meklē savas latviskās saknes.

Filma, ar pagaidu nosaukumu “Latviešu Kultūras Dienas Austrālijā”, radīs pārskatu par Austrālijas latviešu kultūras dzīvi pēdējos 67 gados. 2020. gadā  būs 58. ALKD Sidnejā, kur notiks filmas pirmizrāde. Filma būs ar angļu titriem, lai informācija būtu pieejama plašai auditorijai. Tiks atlasīti spilgtākie jau esošie Video un foto matriāli, kas savīsies ar dažādu paaudžu dalībnieku intervijām. Filma domāta ne tikai kā izzinošs arhīva materiāls, bet arī kā viela, kas palīdz skatītājiem izprast savu latvietību un kultūras dzīves lielo lomu tās uzturēšanu. Tā nav tikai atmiņu stāsts, tā ir filma ar skatu nākotnē.

LF finansējums: $9,113 (Filmas rezīsors, Pēcpastrādes un/vai u.c. izdevumi, Datorgrafika, Diktora ieraksts, apstrāde, master fails, mūzika, autortiesības, diktors, tulks, subtitru sagatavošana, filmas sagatavošana krāsošanai, krāsu korekcija, masterings, DCP formāts)

Projektu piesaka Ilona Bruveris, pašreiz sagatavo un pasniedz kursus un strādā kā konsultante priekš VISC, Rīgā un pēdējos 5 gadus ir strādājusi Valsts Pētijuma Projektā (VPP) par iekļaujošo izglītību. Jaundienvidvelsā ir strādajusi kā skolas direktore, vadījusi pavalsts Izglītības Departmenta programmas skolēniem ar uzvedības traucējumiem. Vairākus gadus vada Sidnejas Latviešu Teātri (SLT) un strādā kā režisore. Viņai patīk projekti kas saista latviešus diasporā un Latvijā, piemēram 2018. gadā, vadīja režīju SLT uzvedumam “Simts gadi simts minūtēs” ar aktieriem no Sidnejas, Melburnas un Rīgas un video ierakstiem ko gatavoja Latvijā.     Atpakaļ