Jaunumi
Par mums


13379236

Latviešu Fonda vēsture

Latviešu Fonds 2017. gadā atzīmēja 47 gadu pastāvēšanu.  Viens no Latviešu Fonda dibinātājiem, Voldemārs Gulēns, atceras: “Izejot no pārliecības, ka mēs taču atbalstīsim ‘latviešu lietas’ līdz sirmam vecumam, mums likās loģiski sākt mērķtiecīgi krāt kādu mazu naudiņu ik mēnesi.” Tā radās ideja dibināt fondu, lai paši sapņotu, domātu, strādātu, vadītu, lemtu, īstenotu, izvērtētu un papildinātu topošu kultūras mantu. Izauga organizācija Austras koka zīmē, ar mudi “Dosim, dzīvosim”. Četrdesmit septiņos gados, katram dalībniekam ziedojot vai aizdodot līdz vienam tūkstotim dolāru, tā ir spējusi - tikai no tīrās peļņas - atbalstīt valodas, kultūras un izglītības projektus ar piešķīrumiem vairāk ne kā 2 miljonu dolāru vērtībā.

Fonda dibinātāju mērķis bija sasniegt miljona dolāru lielu kapitālu. Latviešu Fonds guva atsaucību daudzās valstīs, kur atradās trimdas kopienas. Šodien dalībnieku skaits ir pāri par tūkstoti, un kapitāla vērtība ap $902,000. Tātad, mērķis - kapitāla miljons vēl arvien nav sasniegts.

Ja agrāk trimdas kopiena atradās savā latviskā kultūrtelpā, tad šodien šī telpa ir paplašinājusies. Tā tagad ietver Latvijā dzīvojošos latviešus, diasporas latviešus, kuri vēl joprojām dzīvo savās mītņu zemēs, kā arī nesen no Latvijas izceļojušos tautiešus. Tas nozīmē, ka latviskās identitātes saglabāšana arī šodien ir svarīga.

Dokumenti no Latviešu Fonda pirmsākumiem  atrodami ALAIDD 

Daži no daudzajiem piešķīrumiem pēdējo 47 gadu laikā:

 • Beverīnas, Garezera, un Kursas vasaras vidusskolām $35,400
 • Televīzijas filmas “Latvia: A Captive Nation” izgatavošanai $14,228
 • Latviešu publikāciju sakārtošanai Helsinku universitātes bibliotēkā $18,000
 • “Latvju enciklopēdija 1962-1982” manuskripta sagatavošanai $17,500
 • Latvijas Okupācijas muzejam $33,395
 • DP Albums: Latviešu dzīve bēgļu nometnēs Vācijā 1945-1950 izveide internetā $7,500
 • 3x3 nometnēm Katskiļos un Garezerā $8,200
 • Anša Epnera filmas “Es esmu latvietis” arhīva izveide $6,500
 • Grāmatas “Sibīrijas bērni” tulkojums angļu valodā un sagatavošana izdošanai $18,400
 • "Āraišu ezerpils - šodienas latvietis senā latgaļa tērpā" $940
 • V. Starptautiskā latviešu jauniešu mūziķu nometne - meistarkursi $5,000
 • Latvijas un latviešu XX. gs. vēsture dzīvesstāstos - elektroniska grāmata $6,000 

      Atpakaļ