2012


13376270

LF12M42 - Pirmais 3x3 ģimeņu saiets Īrijā


2012-05-01


Projektu pieteica Ilze Ceiča, Latviešu biedrība Īrijā (LBĪ) biedre
Projektu atbalsta:  Jānis Peniķis, Biruta Abula

Projekta budžets:  $49,833
Pieprasījums no LF:  $2,000

Par pieteicēju
     lze Ceiča ir Latvijas 3x3 padomes locekle, Īrijas 3x3 padomes priekšsēde, LBĪ biedre, Īrijā organizējusi virkni nozīmīgu kultūras un labdarības projektu. Piemēram: 2011. gadā– līdzdalība labdarības akcijas „Skolassoma” rīkošanā Īrijā palīdzībai Latvijas bērniem. Labdarības akcijas „Līdzekļu vākšana dzejnieces – invalīdes  Anitas Kodores dzejoļu krājumu izdošanai” rīkošana. 2008. gadā – Labdarības akcijas „Īrijas latviešu Ziemassvētku paciņu sūtīšana bērniem Latvijā” rīkošana.
     Ne Ilze Ceiča, ne Latviešu biedrība Īrijā līdz šim nav iepriekš lūguši un saņēmusi Latviešu fonda pabalstu.

Projekta apraksts un mērķi
     Pirmā Īrijas 3x3 nometne Larch Hills skautu nometnes bāzē (apmešanās arī tuvējā Dublin Cottages), kas atrodas Dublinas kalnos, apmēram 40 min. braucienā no galvaspilsētas centra uz dienvidiem, tiks rīkota no 17.- 24. jūnijam 2012. gadā. Nometnē pirmspusdienā un pēcpusdienā notiks pa divām ievirzēm-nodarbībām pieaugušajiem un pa vienai ievirzei-nodarbībai bērniem.
Pēc vakariņām - lekcija vai tikšanās ar interesantu personību, debates, darbosies brīvais mikrofons, naktī - nīkšana. Nometnes nedēļas beigās būs kopēja Līgo svētku svinēšana. Nometnes tēma ir „Uguns”, devīze: „Kuries slīpā lietū, mana uguns, kuries!”, katru dienu iznāks avīze „Trejlapis”.
Sagaidāms, ka nometnē piedalīsies gan Īrijā, gan Latvijā, gan citās pasaules valstīs dzīvojošas latviešu ğimenes (kopā 120 dalībnieku no kuriem 12 ieviržu vadītāji, 7 Īrijas 3x3 padomes locekļi, un 11 brīvprātīgie), tiks īstenotas plānotās ievirzes un tas būs lielisks ieguvums ğimenēm, kas vēlas un kurām ir svarīgi kopt savu latvietību, dzīvojot ārpus Latvijas.
     Mērķis ir veicināt un stiprināt ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu ğimeņu latviskās piederības sajūtu, dot iespēju latviešiem no dažādām pasaules valstīm tikties un dalīties iespaidos un pieredzē, dot iespēju ārpus Latvijas dzīvojošiem bērniem piedalīties latviskās nodarbēs un apzināties savu īpašo vērtību – latvietis.

Projekta atsauksmes
Jānis Peniķis, pensionējies universitātes profesors, LF tūkstošnieks
     3x3 nometnes gandrīz 200 reižu, jau 30 gadus, pierādījušas savu lietderību gan Latvijā, gan svešumā, kā avots latviskai iedvesmai, sadzīvei un sabiedriskai rosmei. Īrijas latviešiem pašlaik šāds avots ir vēl vairāk nepieciešams nekā savulaik Latvijā vai Amerikā.  Nometnes rīkotāja Ilze Ceiča ir labi pazīstama Īrijas latviešiem un 3x3 kustības vadītājiem kā enerģiska un spējīga sabiedriska darbiniece. Īrijas latvieši arvien labāk sāk apzināties darba, līdzekļu un organizāciju nepieciešamību, lai uzturētu dzīvas saites ar Latviju, latviešu valodu un kultūru.  Doma 2012. g. rīkot 3x3 nometni Īrijā ir teicama, atbalstāma iniciatīva. Aicinu Latviešu Fonda padomi un dalībniekus atbalstīt 2012. g. Īrijas 3x3 rīkošanas projektu.

Biruta Abula, pensionējusies Medical Technologist, LF tūkstošniece
    Priecājos, ka arī Īrijā ir uzņēmīgi un atdevīgi darbinieki, kas apzinās, ka tikai kopīgos pārdzīvojumos un piedzīvojumos varam patiesi izjust to, ko nozīme būt latvietim. Sirsnīgi ieteicu Latviešu Fonda padomei atbalstīt pirmo 3x3 nometni Īrijā. 3x3 nometnes ir mūsu latviskās audzināšanas šūpulis. 3x3 gaisotnē vairāku paaudžu latviešiem no visas pasaules ir bijusi iespēja tuvāk iepazīties ar saviem tautas brāļiem un masām, lepoties ar latvisko kultūru, valodu un tradicijām un apzināties, ka, neatkarīgi no dzīves vietas, mēs visi esam vienai tautai piederīgi. Latviskā dzīves ziņa 3x3 nometnēs dod vienreizēju iespēju celties un gulties ar latviešu valodu, dziedāt vienu dziesmu, ēst vienu maizi.

Līga Ruperte,  pensionējusies psihoterapeite, skolotāja, LF tūkstošniece
    Nometnes rīkotāja un vadītāja Ilze Ceiča ir Īrijas Latviešu biedrības aktīva sabiedriska darbiniece un visus darbus, ieskaitot 3x3 organizēšanu, veic ar lielu atbildības sajūtu. Viņas talanti,spējas un enerģija daudz palīdz Īrijas 3x3 tapšanā. 3x3 kustība ir pulcinājusi kopā latviešus jau 30+ gadus un var lepoties ar 190 notikušām nometnēm/saietiem ar tuvu pie 28000 dalībniekiem. Par 3x3 kustības vitalitāti un dzīvotspēju liecina arī tas, ka dažkārt nometņu un ieviržu vadītāji ir savas gaitas 3x3 uzsākuši kā mazi bērni un tas, ka kustībai šogad pievienojas vēl viena jauna nometne/saiets – 3x3 Īrijā. 3x3 nozīme latviskās identitātes, kultūras un sabiedrības veicināšanā ir ļoti liela. Jo lielāka tā ir Īrijā, kur latvieši varbūt tikai vēl sāk apzināties lielo darbu ko prasa latvietības saglabāšana ārpus Latvijas. 3x3 viņiem var pierādit, ka latvietība ir neatsverama vērtība viņu dzīvēs, ka kopā būšana un mācīšanās vienam no otra dod spēku un pamatu un ka latvietības kopšanā ieguldītais darbs un līdzekļi dod gandarījum, ko citādi neiegūt.


      Atpakaļ