Mūsu darbi


13375997

LF15M39 Radio raidījuma "21. gadsimta latvietis" reportāžas no ASV 2015.g. vasarā


2015-09-14


Projektu pieteica: Lūkass Tālis Rozītis, valdes loceklis, SIA "21. gs. latvietis"

Projektu atbalsta: Pēteris Kārlis Elferts, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstnieku diasporas jautājumos; Sigita Kirilka, Latvijas Radio Valdes locekle programmu attīstības jautājumos
Projekta budžets: $4,729

Pieprasījums no LF: $2,000


Par pieteicēju
     Jau divus gadus iknedēļas radio raidījums „21. gadsimta latvietis” Latvijas Radio 1 rada forumu, starp tautiešiem dažādās ārvalstu mītnes zemēs un Latvijā dzīvojošajiem tautiešiem. Jau no sākta gala raidījuma pamatauditorija ir tie latvieši, kas dzīvo vai uzturas ārzemēs. Raidījums ir par un ar tiem latviešiem, kas, dažādu iemeslu dēļ, dzīvo ārpus Latvijas. Ļaujam izskanēt diasporas viedoklim par viņiem aktuāliem jautājumiem Latvijā un savās mītnes zemēs, kā arī atspoguļojam latviskuma centienus ārvalstīs.

Projekta apraksts
     Mērķis ir sniegt radio raidījuma „21. gadsimta latvietis” klausītājiem ieskatu ASV latviešu trimdas un diasporas šīs vasaras lielajos notikumos – Garezera 50 gadu jubileja un Dziesmu svētki Sanhosē. Pasākumus aicināsim ierakstos atspoguļot vietējos korespondentus. Turklāt, tā kā raidījuma redaktors A. Bogustovs piedalās 3X3 nometnēs, sūtīsim viņu ceļojumā pa latviešu kopienu centriem Katskiļos, Klīvlandē, Kalamazū, Grandrapidos un Čikāgā, lai veidotu intervijas un raidījumus par latviešu dzīvi ASV. Veidot 7 raidījumus, kas izskanētu Latvijas radio līdz gada noslēgumam. Iecerētas šādas tēmas:
Kāpēc ir vietas, kur latviešu centri attīstās, kamēr citviet izsīkst?
Kā 4 paaudzēs latvieši spējušu nosargāt latviskumu? Kāda nozīme bijusi Garezera vasaras skolai?
Ko finansiāli un laika ieguldījuma ziņā nozīmē "būt latvietim ASV"?
Kā strādā latviešu kredītsabiedrības ASV?
Attiecības starp veco trimdu un jauno emigrāciju.
Politiskā līdzdalība Latvijā, dzīvojot ASV.
Latviešu bērnudārzs Čikāgā.

Projekta mērķis
     Projekta mērķis ir sniegt raidījuma klausītājiem ieskatu ASV latviešu trimdas un diasporas šīs vasaras lielajos notikumos. Iecerēts izveidot 7 raidījumus, kas izskanētu Latvijas radio līdz gada noslēgumam.
     2014.g. dati. Ik nedēļu radio raidījumu, ar atkārtojumu, noklausās caurmērā 111 000 klausītāju. Ārpus Latvijas dzīvojošie raidījumu bieži noklausās internetā. 21% no LR1 lapas 2 150 000 apmeklējumu ir no ārpus Latvijas. „21. gadsimta latvieša” lapai gada laikā bijuši nepilni 15000 unikālo apmeklētāju, kas daļa vismaz ik nedēļu noklausās raidījumu arhīvā. Raidījumu var arī noklausīties mobilajās un interneta vides radio klausīšanās un podkāstu aplikācijās, piemēram, iTunes u.c.
     Raidījuma Facebook lapā https://www.facebook.com/21gslatvietis ik nedēļu tiek ievietots raidījums, kā arī dažāda informācija, kas saistīta ar diasporas tematiku. Facebook lapai ir 400 sekotāju (Like). Daži raidījumi vai ziņas sasniedz līdz pat 1500 personu, tomēr caurmērā sasniegto skaits ir ap 400 nedēļā.

Ko segs LF finansējums
CEĻOJUMA IZMAKSAS - 1310 USD
REDAKCIONĀLĀS IZMAKSAS - 690 USD

http://lr1.lsm.lv/lv/lr1/raidijumi/21.-gadsimta-latvietis/     Atpakaļ