Mūsu darbi


13375969

LF Nedēļas nogale nākotnei Filadelfijā papildus informācija


2012-09-13


Latviešu Fonda Nedēļas nogale nākotnei Filadelfijā
2012. gadā no 28.-30. septembrim

     Sandra Milevska jau 2012. gada Latviešu Fonda apkārtrakstā informēja par Latviešu Fonda Nedēļas nogali nākotnei (NNN), kas paredzēta Filadelfijas Brīvo latvju biedrības telpās (531 N. 7th St.) no 28. līdz 30. Septembrim. Fonda padomes priekšniece Kristīna Sīmane-Laimiņa informēja sabiedrību ar rakstu “Laika” 30. numura (2012. 8.4-10) pirmajā lapas pusē. Šī raksta nolūks ir atgādināt par jau izziņoto NNN programmu, ar dažiem papildinājumiem, un dažiem citiem jautājumiem, kā arī iegūt informāciju no
jums
par iespējamo dalībnieku skaitu.
     Atgādinām, ka Nedeļas nogale nākotnei nekadā ziņā nav "slēgts" sarīkojums. Šī nogale ir domāta tieši plašākai latviešu publikai.
Gaidām visus, kam ir interese par latviešu sabiedrību, vēsturi un kultūru--visus, kas vēlas uzlādēt savas latviskās baterijas, izraujoties no ikdienas un tiekoties ar neikdienišķiem cilvēkiem un domām. Šīs būs dienas, kad varēsim pārcilāt mūsu pašu un mūsu tautas tik liktenīgo pagātni, izvērtēt tagadni un pādomāt par nākotnes iespējām. Dienas, kad netrūks laika arī papriecāties, pasmieties, izklaidēties. Brauciet uz Filadelfiju, kur latvietība, par spīti svešuma spaidiem un laika griežiem, ir "izturējusi" kopš 1892. gada! Un ne tikai izturējusi!
     Ievadot NNN,
piektdien, 28. septembrī, visi ir aicināti uz "sadraudzības stundu" Brīvo latvju biedrības telpās, sākot no plkst. 7.00 vakarā. Pēdējā laikā šie sadraudzības brīži ir kļuvuši ļoti populāri, pulcinot daudzus dalībniekus no visām paaudzēm. Te var jauki pavadīt vakaru latviskā vidē, tiekoties ar veciem draugiem, iepazīties ar jauniem. Būs uzkodas, atspirdzinājumi, jauka sabiedrība. Laba iespēja atpūsties pēc darba nedēļas un iespēja draudzīgi aprunāties ar tuvienes un tālienes cilvēkiem.   
    
Sestdien, 29. septembrī plkst. 1.00 līdz 5.00 pēc pusdienas paredzēta Latviešu fonda gada sapulce. Par fonda pašreizējo darbību stāstīs tagadējā padome. Dibinātājus ir nomainījusi jauna paaudze. Tā kā Latviešu Fonds burtiski ir globāla organizācija, kuŗas biedri un arī valdes locekļi dzīvo izkaisīti pa visu pasauli, un kuŗā pati valde "satiekas" galvenokārt pa telefonu vai e-pastu, NNN būs izdevība iepazīties "vaigu vaigā" ar jaunajiem un vēl neiepazītiem darbiniekiem, kas pēdējā laikā ir pārņēmuši fonda vadību.
     Sabiedriskajā daļā pēc pilnsapulces,
plkst. 5:30 pēc pusdienas, Vaira Paegle uzrunās mūs ar tematu "Politiskais dialogs Latvijā: vai pazudis tulkojumā?”
    
Tad sekos Sandras Milevskas sagatavots īpašs dzejas cēliens, veltīts latviešu protesta dzejai laika gaitā. To izpildīs Modris Mednis, Ivars Stonins, uc.
    
Pēc īsa starpbrīža, ap 7:30 sēdīsimies pie Intas Grundes sagatavotā vakariņu galda biedrības "lielajā" zālē un vakariņu gaitā ik pa brīžam uzklausīsim Latviešu Fonda padomes uzstādītu jautājumu par Fonda vēsturi un mēģināsim to atbildēt. Sekos saviesīgā dzīve.
    
Ieeja sbiedriskai daļai, ieskaitot vakariņas, $25.
     Svētdien, 30. septembrī, no plkst. 12:00-- atvadu pusdienas ("brunch”) Brīvo latvju biedrībā ar dāmu sarūpētiem gardumiem un biedrības iecienīto krodzinieku speciāli izdomātiem kokteiļiem.  
     Svētdienas pēcpusdien,
plkst. 2:00 Solveiga Miezīte teiks ievadvādus video ierakstam, kuŗš tapa Rīga 2012. g. 29. jūnijā Zigurda Miezīša piemiņas sarīkojuma laikā, VEF kultūras namā.
Jāatgādina, ka Filadelfijā atrodas divas no visvecākajām latviešu draudzēm ārpus Latvijas: Sv. Jāņa Ev. lut. draudze dibināta 1893.g., vienu gadu pēc Brīvo latvju biedrības dibināšanas; arī Filadelfijas latviešu baptistu draudzes pirmsākumi atrodami šajā pašā laikā. Abās draudzēs dievkalpojumi notiek katru svētdienu – baptistu draudzē 8:30; luterāņu draudzē 11:00.
     Programmā ir atstāti pāris "brīvi" laika posmi--sestdienas un svētdienas rīti. Te dalībnieki varētu iepazīties ar Filadelfijas pilsētu, sevišķi ar tās vēsturiskajām vietām. Brīvo latvju biedrības nams atrodas netālu no vēsturiskā centra.

     Lūdzam visiem, kas saņem šo paziņojumu, atsūtīt atbildes uz dažiem jautājumiem:
1) Paredzu piedalīties NNN. (Jā vai nē? Ja jā, tad cik dalībnieku?)
2) Piedalīšos sestdienas sabiedriskajā daļā (Jā vai nē? Ja jā, tad cik dalībnieku?)
3) Paredzu piedalīties svētdienas pusdienās (Jā vai nē? Ja jā, tad cik dalībnieku?)
4) Vēlos svētdien noskatīties Zigurda Miezīša piemiņas video izrādi (Jā vai nē?)
5) Vai jums ir kādi ieteikumi, jautājumi, īpašas vēlēšanās, utt. sakarā ar NNN?

     Laipni lūdzam atbildēt uz šiem jautājumiem pēc iespējas drīz, bet ne vēlāk par otrdienu, 18.septembrī. Mēs būtu ļoti pateicīgi, ja jūs veltītu pāris minūtes šiem jautājumiem. Jūsu atbildes ļoti palīdzēs mums labāk veikt NNN priekšdarbus. Katrā ziņā, jūsu atbildes nav saistošas, bet lūdzam atbildēt uz jautājumiem, cik vien precīzi šobrīd varat.
     Atbildes sūtiet uz e- adresi: girtszeidenbergs@comcast.net, vai arī zvaniet – 302 529 7442, vai Skype = ‘girtszeidenbergs33’.

Uz redzēšanos Filadelfijā! 
              
Filadelfijas Brīvo latvju biedrības LF NNN Rīcības komiteja

 

Viesnīcu ieteikumi:

Downtown ($139 per night + 15.2% tax), shuttle service available

Comfort Inn Downtown Historic / Area (near Delaware River and Benjamin Franklin Bridge)

100 N Christopher Columbus Blvd, Philadelphia, PA, 19106, 215 627 7900

http://www.expedia.com/Philadelphia-Hotels-Comfort-Inn-Downtown-Historic-Area.h13878.Hotel-Information?chkin=09%2F28%2F2012&chkout=09%2F30%2F2012&rm1=a2&hwrqCacheKey=b518bb40-2322-4e05-a4c1-73bdb3540823HWRQ1344598761788&c=d706f097-e19a-480f-818f-e3598c8a4b54&&hashTag=default&rfrr=-30461

 

Airport ($129 per night + 15.2% tax), $25-30 taxi to downtown

Philadelphia Airport Courtyard by Marriott

8900 Bartram Ave, Philadelphia, PA, 19153, 215 365 2200

http://www.expedia.com/Philadelphia-Hotels-Philadelphia-Airport-Courtyard-By-Marriott.h25919.Hotel-Information?chkin=09%2F28%2F2012&chkout=09%2F30%2F2012&rm1=a2&hwrqCacheKey=b518bb40-2322-4e05-a4c1-73bdb3540823HWRQ1344600673888&c=eee429de-e17f-4fe9-951e-40d12f853ae8&&hashTag=default&rfrr=-30461

 

      Atpakaļ