Ko mēs darām


13375967

Ierodies Filadelfijā uz NNN!
2012-08-09


Latviešu Fonda pilnsapulce Filadelfijā

     Latviešu Fonda (LF) gada sapulce šogad notiks septembŗa beigās Filadelfijā. Kā jau ierasts, vietējā sabiedrība, kas uzņemas pulcināt LF dalībniekus un dot telpas pilnsapulcei,  papildina nedēļas nogales programmu ar mākslas un kultūras pasākumiem tā saucamajā Nedēļas nogalē nākotnei. 
     Šī nogale, ko mēdz saukt par NNN, būs maza daļa no pasākumiem, ko Filadelfijas Brīvo latvju biedrība rīkojusi savā jubilejas gadā. Kā vecākā latviešu biedrība pasaulē, kas darbojusies bez pārtraukuma, tā tika dibināta pirms 120 gadiem 1892. gadā. Jubilejas gadam aizrautīgie un spēkiem neizsīkstošie Filadelfijas sabiedriskie darbinieki ir uzņēmušies sastādīt gada garumā programmu, kuŗas ietvaros notiek 120 dažādi pasākumi. Koncerti, priekšlasījumi, filmas un mākslas izstādes ir tikai daļa no tā, ko var šogad piedzīvot namā 531 North 7th Street, Philadelphia. Blogs, kas atrodas adresē http://fblb120.blogspot.com/, atspoguļo notikumus vārdos, attēlos un video klipos.
     Latviešu Fonda dalībnieki varbūt atceras, ka šis notikumu cikls vārdā „120 x 120” saņēma LF dalībnieku atbalstu pagājušajā gadā. Filadelfijas Brīvo latvju biedrība pulcinās kā fonda dalībniekus un padomniekus, tā arī interesentus šī gada 28. 29. un 30. septembrī, kad LF dalībniekiem būs iespēja redzēt daļu no tā, ko viņu devums ir atbalstījis.
     Piektdien, 28. septembrī, apmeklētāji varēs piedalīties biedrības “pēdējā piektdienā”, ikmēneša satikšanās kluba telpās. Sestdien pēc pilnsapulces būs Vairas Paegles runa “Politiskais dialogs Latvijā: Vai pazudis tulkojumā?” un vakars veltīts  latviešu protesta dzejai laika gaitā. Visu nogali būs skatāma Harija Gricēviča grāmatu mākslas izstāde. 
     Protams, notiks arī gadskartējā pilnsapulce. Sekojot ierastajai darba kārtībai, dalībnieki uzzinās par jaunumiem organizācijā. Vai zinājāt, ka mājas lapā www.latviešufonds.info varat nokārtot gada dalībmaksu un papildus ziedojumus veikt ar interneta palīdzību? Vai zinājāt, ka uz maziem projektiem šogad pieteicās 62 indivīdi un organizācijas? Vai zinājāt, ka esam mainījuši ieguldījumu firmu? Lūdzam katru, kuŗu interesē latviešu kultūra un izglītība, mērot ceļu uz Filadelfiju. Pilnsapulces darba kārtību var apskatīt šeit.
     Pēdējos gados Latviešu Fonds ir veicis lielas izmaiņas, tā piesaistot arī sauju jaunu dalībnieku. Bet kas būtu jāzina katram LF dalībniekam? Ko zina tie, kas gadiem ir sekojuši fonda darbībai? Padome NNN laikā piedāvās spēli par LF vēsturi un darbību. Gatavojoties sacīkstēm der ieskatīties ALAIDD.org mājas lapā, kur atrodas viena daļa Latviešu Fonda archīvu, kā arī pašķirstīt vecos apkārtrakstus. Cik ātri aizskrējuši LF 42 darbības gadi!
     Satiksimies Filadelfijā 28., 29. un 30. septembrī un priecāsimies par mūsu kultūru un izmantosim reto zelta izdevību atkal draudzīgi tikties! Tuvāka informācija pie Ģirta Zeidenberga: girtszeidenbergs@comcast.net, vai zvanot ar Skype ‘girtszeidenbergs33’, vai 011 371 2640 7697 līdz 5. septembrim un 001 (302) 529-7442 pēc 6. septembra.

-Kristīna Sīmane-Laimiņa     Atpakaļ