Jaunumi
Sākums


13379503

Selga Apse saņem Jāņa Bieriņa balvu


2018-12-28


Pirmo Bieriņa Fonda (JBPF) balvu saņēma Vizma Maksiņa 1997. g. Kopš tā laika katru gadu balva tiek piešķirta tādiem izciliem kultūras darbiniekiem kā Jurim Dreifeldam, Valteram Nollendorfam, Baibai Bredovskai, un pagājušo gadu Krisītei Skarei. Šogad, uzminiet, Selgai Apsei!

Jānis Bieriņš (1908  1987) dzīvoja Hamiltonā (Ontario) un bija žurnāla Jaunā Gaita galvenā redaktora Laimoņa Zandberga vietnieks. No Jāņa Bieriņa testamenta līdzekļiem, kuŗus tagad apsaimnieko Latviešu Fonds, pasniedzam katru gadu atzinības balvu $1,000 apmērā.

Sveiki Selga! Nedejo!! Piestāj mazliet, un pastāsti kaut ko par savu dzīvi un darbību. Nekautrējies atbildēt uz šiem jautājumiem!

Kad, kur un kā veidojusies tava personīgā dzīve?

Dzimu Toronto, jaunākā no piecām meitām. Mājās runājām tikai latviski, un mani veda uz tautas dejām, latviešu skolu, vasarās uz latviešu nometni. Savā brīvā laikā biju aizrauta ar baletu gan kā dejotāja, gan kā skatītāja. Kā bērns dejoju krusttēva Ziga Miezīša vadītā Diždancī, un studiju gados sāku dejot Daugaviņā. Drīz pēc tam kļuvu par tās vadītāju, ko jau daru tagad vairāk nekā 20 gadus.

Pastāsti par savu darbību tautas deju nozarē.

Topošiem dziesmu un deju svētkiem Toronto darbojos gan Rīcības komitejā, gan vicepriekšsēdes lomā, gan arī kā tautas deju nozares vadītāja. Tautas deju nozare ir atbildīga par trim koncertiem svētkos: tautas deju lieluzvedums, jaundeju skate un viesu grupas TDA Līgo koncerts. TDA Līgo, protams, paši veido savu koncertu, mēs esam būtībā kā producenti gādājot par administrātīviem darbiem. Jaundeju skatei mēs aicinām piedalīties choreografus un grupas. Rīkojam skates noteikumus un apbalvošanu.

Jāplāno dienas un koncerta norisi, kā arī, protams, visus administrātīvos darbus. Sanāk, ka tautas deju lieluzvedumam ir visvairāk darbu, jo tur mēs izvēlamies repertuāru, programmas secību, saliekam dejas grīdas zīmējumus, koordinējam dekorācijas un mūzikas izpildītājus, veidojam choreografijas ievadam un finālam, vadam mēģinājumus... un, protams, arī visus administrātīvos darbus.

Man ir milzu liels prieks, ka nozares dalībnieki visi ir čakli darba darītāji, ar lielu mīlestību latviešu dejai.

Mūsu izaicinājums šajos svētkos ir milzu lielais skaits dalībnieku. Pieļauju, ka skaits vēl nedaudz mainīsies, bet šobrīd dejos 2.5 reizes vairāk dejotāju nekā iepriekšējos svētkos Kanadā! Dejotāju skaits no Kanadas un ASV nav daudz mainījies – pieaugums ir latvieši no visām pasaules malām: Latvijas, Austrālijas, Somijas, Šveices, Vācijas, Lielbritānijas, Īrijas...

Kā tu raksturotu šīgada Latvijas dziesmu svētku darbību Rīgā un savu lomu tajā?

Latvijas dziesmu svētkos man bija tas gods būt par lieluzveduma Māras zeme virsvadītāju. Deju kollāžai Saved tos mājās pie Daugavas krastiem veidoju zīmējumus uz dejas grīdas un vadīju mēģinājumus. Šis bija vēsturisks notikums, jo pirmo reizi dejā piedalījās tikai diasporas deju grupas, kopā 29 deju grupas visādos vecumos. Pati deja arī bija unikāla, jo tā bija kollāža ar diasporas dejām no Kanadas (Zigurds Miezītis), ASV (Lidija Ābotiņa) un Austrālijas (Skaidrīte Dariusa)  visas personas, kuŗas palīdzēja uzturēt latviešu dejas tradicijas trimdā.

Piedzīvojums bija vienreizējs! Mums visiem tas bija ļoti emocionāls, un tāpēc arī domāju, ka dejotāju skaits Kanadas svētkiem ir tik liels  visi vēlas vēlreiz piedzīvot tādas pozitīvas emocijas! Man pašai tas bija gods, ko ne mūžam nebiju sagaidījusi, un ļoti ceru, ka spēju parādīt, cik liela mīlestība ir Latvijai un latviešu dejai arī tiem latviešiem, kuŗi dzīvo ārpus Latvijas.

Kādi būtu tavi ieteikumi par dzīvi Kanadā un pasaulē ārpus Latvijas?

Pasaules latvieši ir visādi – tādi, kuŗi nesen izbraukuši no Latvijas, vai tādi, kuŗi dzimuši ārzemēs. Daugaviņā vairums dejotāji ir dzimuši Kanadā, un viņu vecāki arī dzimuši Kanadā. Tas, ka tik daudz jaunieši vēl grib dejot, vēl grib uzturēt savu latvietību, ir fantastiski! Tas nav viegli darāms vidē, kur visapkārt viss notiek angliski. Lepojos par saviem jauniešiem!

Pati neesmu dzīvojusi Latvijā. Visu mūžu Toronto. Dzīve un darbs ir Kanadā, sirds un dvēsele Latvijā!

Aplaudēsim! 2018. g. balva Selgai Apsei! Tūlīt jāsāk domāt par 2019. g. Bieriņa fonda balvu. Atsūtiet savus ieteikumus. Gaidīsim!

Juris Zommers,
JBPF Valdes priekšsēdis
Foto: Selgas Apses privātā kolekcija
Publicēts sadarbībā arlaikrakstu "Latvija Amerikā"      Atpakaļ