Jaunumi
Sākums


13376024

Īpašā akcija!!! LF16M73 Aizej tur, nezin kur! Atnes to, nezin ko! Projekts izstādei par latviešu pieredzi pasaulē, identitāti un diasporu: otrais posms.


2016-02-07


 Latviešu Fonds piešķīra $322

 Ziedots:  $200

Projekta mērķis: Izveidot izstādi par latviešu pieredzi pasaulē, lai: 1) iepazīstinātu plašāku sabiedrību Latvijā par pasaules latviešu diasporu pieredzi; 2) stiprinātu pasaulē izkaisīto latviešu piederības sajūtu Latvijai; 3) veidotu simbolisku saikni starp latviešiem pasaulē; 4) integrētu izceļojušo latviešu kultūrvēsturisko mantojumu Latvijas kultūrtelpā. LF pieteiktā mazā projekta mērķis ir izstrādāt detalizētu saturu identitātes un kopienas tēmām izstādes ekspozīcijai: jānosaka galvenais vēstījums un apakštēmas; jāizvēlas atbilstoši priekšmeti, stāsti, foto, audio un citi materiāli; jāveido pieejas no dažādiem skata punktiem; jāizvēlas satura interpretācijas metodes, lai tālāk veidotu izstādes tehnisko projektu un ekspozīciju. Mērķauditorija ir latvieši un to pēcnācēji visā pasaulē, it sevišķi skolēni un jaunieši, kā arī citu tautību Latvijas iedzīvotāji un tūristi.

Par projekta iesniedzēju: Baiba Bela, Doktora grāds sociālajās zinātnēs, 10 gadus pasniedzēja un 20 gadus pētniece Latvijas Universitātē (sākumā Filozofijas un socioloģijas institūtā, Mutvārdu vēstures pētnieku grupā, pēc tam Sociālo zinātņu fakultātē – Socioloģijas nodaļā un Sociālo un politisko pētījumu institūtā). Ar migrācijas izpēti saistītā profesionālā pieredze – piedalījusies ekspedīcijā pie latviešiem Zviedrijā un Vācijā, pētījusi latviešus Zviedrijā (Otrā pasaules kara laivu bēgļus), transnacionālās identitātes veidošanos mūsdienu izbraucējiem, piedalījusies par šīm tēmām vairākās konferencēs, vairāku rakstu autore. Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centra Konsultatīvās padomes locekle. Muzeja un pētniecības centra “Latvieši pasaulē” atbalstītāja un biedre kopš 2009. gada, valdē kopš 2015. gada.

No Latviešu Fonda pieprasa: $2000 (Izstādes skiču projekta satura daļas izstrādāšana $2000). Kopējais budžets: $ 8000

Projektu atbalsta: Biruta Abuls, sabiedriska darbiniece. Māra Zirnīte LU FSI pētniece, Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas "Dzīvesstāsts" valdes priekšsēdētāja

 

 


      Atpakaļ