Ziedotāji


Dalībnieki kas ziedojuši 2017. gadā

Dace Aperāne

Rita Apse

Oļģerts Balodis

Andra Berkolds

Valdis Bērziņš

Jēkabs Bērzkalns

Aira un Jānis Bungs

Mārtiņš Daiga

Andrejs Eglīte

Justīne Elferte

Imants Freibergs

Anita Grīviņa

Elza Hess

Maija Grinberga

Valda Grinberga

Marika Gulēna-Taube

Ilmārs Kalniņš

Tija Kārkle

Valdis Kārklis

Arnolds Kārklis

Renāte Kenney

Ilona Ķīsis

Vija Miezītis

Imanta Nīgale

Māra Pelēcis

Ilze Pētersone

Sigrida Renigere

Krista Roze

Andrejs Rozentāls

Velga Rukuts

Brigita Rumpēters

Inta Rūtiņa

Gunta Semba

Kristīna Sīmane-Laimiņa

Zinta Smidchens

Helēna Vīksniņa

Bertrams Zariņš

Juris Žagariņš 

Dzintara pakāpes ziedotāji ($10,000+)

Māra Dole

Aina Galējs

Bronzas pakāpes ziedotāji ($5,000+)

Valdis Bērziņš

Ernests Dravnieks

Ints Dzelzgalvis

Rasma Kariņa

Dzelzs pakāpes ziedotāji ($2500+)

Alfs & Māra Bērztīss

Juris Cilnis

Andrejs Eglīte

Modris Galenieks

Valija Galeniece

Astrīde Ivaska

Rūta Jordāns

Kristīna Sīmane-Laimiņa

Andris Padegs

Maija Priede

Sigrīda Renigere

Ansis Sapraša

Maksims Strunskis

Hugo Vītols

Tūkstošnieki ($1000+)