Lielie projekti


13379104

LF17L06 SIRDSAPZIŅAS UGUNSKURS: pastāvīga vēstures ekspozīcija Cēsīs


2017-02-02


Ekspozīcijas galvenais mērķis ir vairot mūsdienu sabiedrības izpratni par padomju okupāciju, indivīda un varas attiecībām totalitārā režīma apstākļos un kalpot kā komunikācijas rīkam starp paaudzēm, kas okupācijas piedzīvoja klātienē, un paaudzēm, kurām ir vitāli svarīgi spēt identificēties ar savas nācijas pagātni, lai varētu pilnvērtīgi iesaistīties Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. Līdz 1949.gada teritoriālajai reformai vēsturiskā Cēsu apriņķa teritorijā ietilpa Cēsu pilsēta un Cēsu pagasts (patlaban Cēsu novads), pašreizējie Amatas, Ērgļu, Ogres, Priekuļu, Pārgaujas, Raunas, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas novadi, tamdēļ projekta primārā mērķauditorija ir kādreizējā Cēsu apriņķa teritorijā dzīvojošie Latvijas iedzīvotāji (nepilni 50 000), kā arī Latvijas un ārvalstu tūristi, kas apmeklē Cēsis (tūristu skaits Cēsīs 2016. gadā – 420 000, no tiem 170 000 - ārzemnieki). Projekta mērķauditorijas kopējais apjoms - 470 000.

No LF piprasa $ 9 907 (1) Honorāri ekspozīcijas māksliniekiem (honorāru līgumi) ($ 2 450); 2) Audio vizuālās mākslas darbu izgatavošanas izmaksas (rēķini par materiālu iegādi un izgatavošanas pakalpojumiem) ($ 1 430) 3) Cēsu apriņķa interaktīvās kartes animācijas izveides pakalpojums (rēķins no pakalpojuma sniedzēja) ($ 1 396); 4) Cēsu apriņķa interaktīvās kartes ietvara, stiprinājumu izgatavošanas un kartes uzstādīšanas pakalpojums (rēķins no pakalpojuma sniedzēja) $ 572; 5) Aparatūras iegāde kartes animācijas eksponēšanai: 1 video atskaņotājs, apskaņošanas sistēma ar skaņas pastiprinātāju un skaļruņu komplektu (rēķini par aparatūras iegādi) $ 2 509; 6) Okupāciju režīmu salīdzinājuma izveides materiālā un uzstādīšanas telpā pakalpojums (rēķini par materiālu iegādi un izgatavošanas pakalpojumiem)$ 1550)

Elīna Kalniņa, kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte, interpretācija un vēstures ekspozīciju veidošana.  Līdzās Latvijā un Francijā gūtajai augstākajai izglītībai sociālajās zinātnēs un kultūras vadībā, 2011.gadā ar izcilību apguvu divus tālmācības kursus muzeju profesionāļiem Viktorijas Universitātē Kanādā. Kopš 2011. gada darbojos kā pašnodarbināta kultūrvēsturiskā mantoja izpētes un interpretācijas speciāliste, veidoju ekspozīcija muzejiem. Līdz šim mans lielākais sasniegums ir Melānijas Vanagas muzeja virtuālās ekspozīcija „ESI PATS!”, kuru atzinīgi vērtē gan muzeju jomas profesionāļi, gan izglītības nozares speciālisti Latvijā un ārzemēs. 2016. gadā ekspozīcija tika nominēta Japānas Nacionālās Apraides korporācijas (NHK) Starptautiskajai Izglītojošo mēdiju balvai „JAPAN PRIZE”. 2015. gada novembrī atsaucos Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrības aicinājumam līdz Latvijas valsts simtgadei izveidot Cēsīs pastāvīgu vēstures ekspozīciju par Latvijas 20. gadsimta okupāciju vēsturi. Līdz šim esmu izveidojusi ekspozīcijas koncepciju, izstrādajusi saturu un vadu ekspozīcijas projektu.     Atpakaļ