Lielie projekti


13379101

LF17L09 Imanta Tillera izstādes "Ceļojums uz nekurieni" katalogs
2017-02-02


Plašāka Latvijas sabiedrība zina ārkārtīgi maz par vienu no izcilākajiem Austrālijas māksliniekiem. Latvijā līdz šim nav bijusi neviena pētnieciska publikācija par šo ievērojamo latviešu izcelsmes Austrālijas mākslinieku. Tāpēc līdz ar izstādi plānots publicēt grāmatu, kurā tiks ietverti trīs pētījumi: Koltera Greima Smita (Coulter Graham Smith) teksts par Tillera daiļradi konceptuālās mākslas diskursā; Īana Maklīna (Ian McLean) teksts par aborigēnu mākslas integrēšanu mūsdienu mākslā. (Šos tekstus finansēs Austrālijas puse). Elita Ansone iecerējusi pētījumu par Tillera darbos atrodamajām atsaucēm uz Latviju un Baltiju, kuras regulāri parādās viņa darbos. Pētījums sauksies “Latvijas simboli pasaules kultūras artefaktu tīklā”. Daudzu Tillera darbos citēto Latvijas atsauču vidū ir arī Austras koks - Latviešu fonda simbols.

No LF pieprasa $9973,00 (Kataloga sastādīšana, satura veidošana, attēlu atlase, 200 lapaspuses, Elita Ansone 1635 USD 2. Raksts Imanta Tillera katalogam “Latvijas simboli pasaules kultūras artefaktu tīklā”. 20 lapaspuses, Elita Ansone 1090 USD 3.Tulkošana, no angļu valodas uz latviešu, 60 lapaspuses Ieva Lešinska 654 USD 4. Tulkošana no latviešu uz angļu 20 lapaspuses Terēze Svilāne 327 USD 5. Kataloga kopējā redaktūra, pielikumu veidošana, zinātniskais aparāts, 200 lapas puses, Arta Vārpa 2071 USD 6. Latviešu valodas tekstu korektūra 60 lapaspuses, Guna Kalniņa 981 USD 7. Atlīdzība par grāmatas dizainu, Sarmīte Māliņa 1090 USD 8. Grāmatas tehniskais makets 200 lapaspuses Irēna Ansava 2125,00 USD Kopā: 9973,00 USD)

Elita Ansone, Mākslas Arsenāla pētījumu fonds. Dr. art. Elita Ansone ir Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 20.gs.otrās puses 21. gadsimta kolekciju nodaļas "Arsenāls" vadītāja. Strādā ar šī perioda latviešu un Rietumu mākslas izpēti. 2014. g. aizstāvējusi mākslas doktora grādu par disertāciju "Sekularizēta garīguma izpausmes latviešu 20.gs.60.gadu beigu - 2012. gada mākslā". Rakstījusi par Vijas Celmiņas, Raimonda Staprāna, Ilmāra Blumberga, Aijas Zariņas, Miķeļa Fišera u.c. autoru mākslu. LNMM bijusi kuratore nozīmīgiem izstāžu projektiem - "Muzeja laiks", "Padomjzemes mitoloģija", "Zelta darbi", u.c.. Strādājusi ar izciliem trimdas māksliniekiem - Raimondu Staprānu, sarīkojot mākslinieka izstādes 2006. un 2016. gadā LNMM. Un Vijas Celmiņas izstādi Muzejā Rīgas birža 2014.g. Abiem māksliniekiem tika izdoti kvalitatīvi katalogi. 2009.gadā LNMM pētniecības projektu atbalstam Elita Ansone izveidoja nodibinājumu "Mākslas arsenāla pētījumu fonds", fonds strādā ar muzeja izstāžu katalogu sagatavošanu.     Atpakaļ