Lielie projekti


13379095

LF17L15 Ekspozīcijas multimedijs un dokumentālā īsfilma " Francis Trasuns un Latgales kongress"
2017-02-02


Projekta ilgtermiņa mērķi: 1. Mūsdienīga muzeja vajadzībām atbilstoša ekspozīcija ar pavadošām izglītības programmām un pilnvērtīgi nodrošinātu apmeklētāju līdzdalību kultūras mantojuma izzināšanā, apguvē un pārmantošanā. 2. F. Trasuna muzejs kā lokālās un nacionālās identitātes, vietas pašapziņas veicinātājs. Projekta īstermiņa mērķi: 1. Ar dokumentālās īsfilmas palīdzību atraktīvā veidā ieinteresēt Latvijas auditoriju par Latgales kongresu un Trasuna lomu tajā. 2. Integrēt politiskās vēstures liecības( stāsts par Latgales kongresu un F. Trasuna politisko darbību) muzeja kopējā vēstījumā. 3. Veidot un attīstīt vietējo iedzīvotāju pašapziņu- lepnumu par vietu un tās unikālo stāstu.

No LF pieprasa: $8235 (2. Ekspozīcijas multimedija Dokumentālās īsfilmas “Francis Trasuns un Latgales kongress” veidošana 8234,29 8234,29 2.1 Filmēšana un montāža 3660,00 2.1.1 Kamera Sony F5 2 dienas 700,00 2.1.2 Skaņas ieraksta aparatūra 2 dienas 160,00 2.1.3 Gaismas 2 dienas 200,00 2.1.4 Transports 3 dienas 150,00 2.1.5 Montāža 30h 750,00 2.1.6 Skaņas apstrāde 10h 300,00 2.1.7 Animācija / grafika 40h 1400,00 2.2. Multimedija /īsfilmas veidošanas grupa 2700,00 2.2.1 Režisors 800,00 2.2.2 Operators 2 dienas 400,00 2.2.3 Skaņu operators 2 dienas 200,00 2.2.4 Mākslinieks / animators 800,00 2.2.5 Administrators 500,00 2.3. Producēšanas izdevumi 445,20 2.4. PVN 21% 1429,09)

Inta Deksne, Muzeja direktores p.i. , Sakstagala pašvaldība, F. Trasuna muzejs " Kolnasāta" Projekta pieteicējai Inta Deksnei ir humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē ( 2001, Rēzeknes augstskola), 2004. gadā iegūta vēstures un kultūrvēstures skolotāja kvalifikācija. Kopš 2013.gada Inta Deksne ir izglītības zinātnes maģistrs. www.rezeknesnovads.lv     Atpakaļ