Lielie projekti


13379090

LF17L20 Latvijas stāsti. Šekspīrs satiek Blaumani
2017-02-02


Mērķi: Iepazīstināt Latvijas profesionālā teātra un amatierteātra režisorus, dramaturgus, antropologus, bērnu un jauniešu izglītības speciālistus, u.c. interesentus ar kopienu teātri – metodi, kas caur mākslu un kultūru, attīsta un stiprina kopienas mazpilsētās un lauku reģionos; • Meklēt un stāstīt un izzināt Latvijas stāstus: teikas, leģendas, stāstus par apkaimēm, kultūras pieminekļiem, cilvēkiem, tradīcijām, dabas objektiem, u.c, šādi veicinot lokālpatriotismu un vietas sajūtas, piederības rašanos; • Veidot starppaaudžu dialogu, mudināt jauniešus izzināt savas apkaimes, dzimtas un tautas vēsturi; • Latvijas reģionos veidot 6-10 kopienu teātru iestudējumus, tiešā veidā iesaistot vietējo sabiedrību to tapšanā (stāstu kolekcionēšanā, spēlēšanā, iestudējumu veidošanā un izrāžu norisē). Izvēloties dažādus Latvijas lauku reģionus tiek veidota kultūras piedāvājuma decentralizācija, iedzīvotāji reģionos tiek iepazīstināti ar laikmetīgo kultūru un paši tiešā veidā iesaistīti procesos.

No LF pieprasa $10 000 ($3000 Producēšanas izmaksas, honorārs kuratoram un kuratora asistentam (daļējs Latviešu fonda finansējums); $4000 Honorārs meistarklašu vadītājiem, 4 meistarklašu sērijas, katra 6 dienas, dažādās Latvijas vietās, 4 eksperti; $2000 Honorārs režisoram Mārtiņam Eihem un Dmitrijam Petrenko; $1000 Projekta procesa dokumentēšanas izmaksas)

Brigita Stroda ir māksliniece un kultūras producente

     Atpakaļ