Atsauksmes


Līga Ruperte,
3x3 kustības uzsācēja un koordinātore, un LF ilggadīga dalībniece, izsakās par LF:

“Latviešu Fondam pienākās liela pateicība no 3x3 kustības visā pasaulē, jo ar man piešķirto atbalstu, es varēju 1980. gadā veikt pētījumu par to, kas piesaista un kas atsvešina latviešus no latviešu sabiedrības.  Balstoties uz pētījuma rezultātiem, tika radīta 3x3 pamatideja, mērķi, programma un vadlīnijas.  Kopš pirmās 3x3 nometnes 1981. gadā Garezerā, ASV,  ir notikušas 176 nometnes septiņās valstīs, ar vairāk nekā 26,000 dalībniekiem,  kurām joprojām  pēc būtības pamatā ir LF atbalstītā pētījuma rezultāti.
Paldies LF!"

Kristīne Bērziņa
,

Latviešu Fonda dalībniece

"Fonds mani piesaistīja ar savu daudzpusību un plašo skatījumu, īpaši vēlmi atbalstīt projektus ne tikai trimdā, bet arī Latvijā. Fonda atbalstītie projekti, piemēram Kokļu dienas Latgalē un 3x3 nometnes ASV, veicina sadarbību starp trimdas un Latvijas latviešiem abos kontinentos un dod iespēju uzņēmīgiem latviešiem turpināt uzturēt gan atzītas, gan attīstīt jaunas līdzdalības programmas."