2018. gada Lielie projekti, kas izvirzīti balsošanai


13379437

2018. gada Lielo projektu konkursa rezultāti
2018-08-01

Noslēgusies balsošana un balsu skaitīšana. LF dalībnieki balsojot ir izteikuši savu viedokli kuriem projektiem piešķirams atbalsts. 2018. gadā finansējumu saņems trīs projekti. Publicējam visus balsošanas rezultātus.

Lasīt vairāk ...


13379397

2018. gada Lielie projekti kas izvirzīti balsošanai
2018-05-06

2018. gadā Latviešu Fonds finansēs projektus $45,000 dolāru apmērā, atvēlot $30,000 Lielajiem projektiem. Lūdzam iepazīties ar projektu aprakstiem un balsot par projektiem kas jūsuprāt ir vislabākie. Balsošana notiek no 1. maija līdz 22. jūnijam

Lasīt vairāk ...


13379408

LF18L01 Fotogrāmata “Dzimtene”
2018-04-12

Grāmata “Dzimtene” ir stāsts par atgriešanos tēvzemē, par identitātes meklējumiem, par kultūras vērtībām un tradīcijām, tas ir fotogrāfiju autora – Georga Avetisjana – pētījums par ciematu Latvijā, par vietu, kas ir viņa mājas.

Lasīt vairāk ...


13379407

LF18L02 Folkloras un seno cīņu kopas “Vilkači” koncertu turneja Ziemeļamerikā “Ak, Latvija, kur Tavi dēli?”
2018-04-12

Tilts un folkloras un seno cīņu kopa “Vilkači” ir apņēmušies organizēt koncertu turneju 12 dažādos Ziemeļamerikas latviešu centros. Vilkači jau 15 gadus nodarbojas ar tradīciju un folkloras pētniecību un ar senā karavīra dzīves veida un amatnieku prasmju apgūšanu un to popularizē pasākumos, koncertos un festivālos. Gadsimtu gaitā latviešu kaŗavīram ir nācies sargāt savas dzimtās mājas, ģimeni, valodu un kultūru, bieži par to maksājot ar savu dzīvību. Ar tautas dziesmām un stāstiem tiks atainota Latvijas vēsture un kaŗavīru pašaizliedzīgās cīņas par brīvību un tēvzemi.

Lasīt vairāk ...


13379406

LF18L03 Latvijas latviešu deju kopas dalība XV Latviešu Dziesmu un deju svētkos Toronto 2019. gadā
2018-04-12

Ziemeļamerikas dziesmu un deju svētki ir kaut kas unikāls. Kamēr Latvijā tie ir kļuvuši par komercpasākumu, Amerikas un Kanādas svētki sniedz neizsakāmu kopības un vienotības sajūtu. Tie ir pilni patriotisma.

Lasīt vairāk ...


13379405

LF18L04 Daumants Gailis, Aivars Gailis. "Kora dziedātāju rokasgrāmata"
2018-04-12

Grāmata Daumants Gailis, Aivars Gailis. „Kora dziedātāju rokasgrāmata,” pateicoties tās pārdomātam un profesionālam, praktiski pielietojamam saturam, būs ļoti noderīga koristiem un diriģentiem. Grāmatas saturu veido maestro D.Gaiļa (1927-1988) pamatmateriāls, ko papildinājis un atjaunojis viņa dēls Aivars, pieredzējis kordiriģents un pedagogs.

Lasīt vairāk ...


13379404

LF18L05 Grāmata - Latvian Pioneers, Socialists and Refugees in Manitoba - An illustrated History of Latvians in Manitoba
2018-04-12

Ilustrēta grāmata angļu valodā par Kanādas Manitobas latviešu vēsturi sākot ar 1895.g. līdz šai dienai. Stāsts par laimes meklētājiem, līdumniekiem, piecgadniekiem un trimdiniekiem, kuri atrada sev vietu Manitobā un par viņu pēctečiem. Tas ir imigrantu stāsts, kurā saplūst laika telpas, kas ir būtisks arī šodien latviešu sabiedrībai ārzemēs un jaunai emigrācijai, kā arī Manitobas un Kanādas latviešu pēctečiem, daudz no kuriem neapzin savu senču gaitas.

Lasīt vairāk ...


13379403

LF18L06 Filma "Dvēseļu putenis"
2018-04-12

Mākslas filmas "Dvēseļu putenis" uzņemšana pēc rakstnieka Aleksandra Grīna romāna motīviem ir vērienīgākais kino notikums atjaunotās Latvijas vēsturē. Tas būs stāsts par desmitiem tūkstošu latviešu jaunekļu un vīru, kas gan brīvprātīgi, gan izvēles trūkuma dēļ lēja savas asinis Pirmā pasaules kara un Krievijas pilsoņu kara frontēs. Viņu kopība radīja precedentu latviešu tautas spēkam.

Lasīt vairāk ...


13379402

LF18L07 Mērijas ceļojums. Mērijai Grīnbergai un Grosvaldu dzimtai veltīta izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā
2018-04-12

Izstādē “Mērijas ceļojums” caur personības un dzimtas stāstu tiek izstāstīts Latvijas vēstures “īsais kurss”. Projekta mērķis ir radīt kvalitatīvu, mākslinieciski augstvērtīgu un saturiski bagātu izstādi, kas kopā ar mūsdienīgu izglītojošu pasākumu programmu Latvijas simtgades noskaņās iepazīstinās publiku ar Mēriju Grīnbergu un ievērojamo Grosvaldu dzimtu, ar tās devumu Latvijas valsts tapšanā, vēsturē un kultūrā, kā arī ar viņu likteņiem pēc 2. Pasaules kara.

Lasīt vairāk ...


13379401

LV18L08 Dokumentālā filma "Savējie sapratīs. Astoņdesmitie. Jauna ēra"
2018-04-12

Filmu varoņi - Latvijas rokmūziķi, kas spītējot cenzūrai un aizliegumiem atļāvās publiski paust mūsu alkas pēc brīvības un neatkarības. Intervijas ar varoņiem paspilgtina bagātīgs tā laika filmēto arhīvu materiālu un fotogrāfiju klāsts, kā arī ar dokumentālu notikumu restaurācijas, dziesmu un koncertu fragmenti. Mūsu uzdevums – nodot nākamībai mūziķu likteņstāstus.

Lasīt vairāk ...