2014


2014. gada Lielie un Mazie projekti
2016-04-11

Lielie projekti 

LF14L11 - "Kas, kas, ko?" spēles lietotne - App. $4,000 

LF14L02 - The Baltic University – adventure and struggle $5,565 

LF14L15 - Dokumentāla filma "DIEVA PUTNIŅI" (Trimdas bērnu likteņi) $9,800 

Mazie projekti 

LF14M02 - Astrīdas Jansones grāmata „Pa līkloču ceļiem”-Viena trimdinieka dzīves stāsts $2,000 https://www.valtersunrapa.lv/book/lv.darlinga-likloci.27025.html 

LF14M17 - Melānijas Vanagas muzeja virtuālā ekspozīcija "Esi Pats!" $2,000 http://www.esipats.lv/ 

LF14M24 - Mājaslapa "Mazputniņš zēniem un meitenēm visā pasaulē" $2,000 http://www.mazputnins.lv/ 

LF14M34 - "Latvijas Kultūras kanonā iekļauto literāro darbu pieejamības atvieglošana un aktualizēšana, izdodot tos e-grāmatas formatā" $1,347 http://www.publicetava.lv/e-gr257matas.html 

LF14M04 - Grāmata bērniem par latviešu gleznotājiem “Mula un portrets”; piešķirts daļējs atbalsts $885, īpašā akcijā ievākti $575, kopā $1,460 

LF14M29 - LSkK un LGK 11. Lielās nometnes "Mantojums" piemiņas albums; piešķirts daļējs atbalsts $885, īpašā akcijā ievākti $475, kopā $1,360 

LF14M30 - XI Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi „Latviešu mūzika un mūziķi pasaulē”; piešķirts daļējs atbalsts $885, īpašā akcijā ievākti $875, kopā $1,760.13376250

LF14L02 Helgas Merits dokumentālā filma par Baltijas Universitāti
2016-01-21

EstDocs 2015: The Story of the Baltic Univeristy. Intervija ar Helgu Merits 

13376249

Kopš 12. decembra Melānijas Vanagas virtuālais muzejs "Esi pats!" pieejams arī angliski runājošiem apmeklētājiem visā pasaulē.Virtuālais muzejs “Esi pats!” tikai izveidots 2014. gadā un tā izveidi finansēja arī Latviešu Fonds. Kopš tā laika, bērnu stāsti par dzīvi pirmskara Latvijā, aizvešanu uz Sibīriju un pārdzīvoto tur, ierunāti arī fanču un krievu valodās. http://www.esipats.lv/
2015-12-10

13379223

Apsveicam!
2017-11-18

Sveicam žurnālisti Helgu Merits saņemot Baltijas asamblejas medaļu par dokumentālo filmu “Baltijas universitāte” (LF14L02)!

Lasīt vairāk ...


13376248

LF14L02 The Baltic University (Hamburg 1946-1949). Adventure and Struggle. A film project by Helga Merits
2015-09-15

Latviešu Fonda atbalstītais projekts par Baltijas Universitāti ir noslēdzies. Pārpublicējam Helgas Merits rakstu no laikrasta Brīvā Latvija par dokumentālās filmas tapšanas procesu. This article by Helga Merits first appeared in "Briva Latvija".

Lasīt vairāk ...


13376237

LF14M30 - XI Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi „Latviešu mūzika un mūziķi pasaulē”
2015-04-07

Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi ir vienīgie mūzikas meistarkursi Latvijā kuri piedāvā augstas kvalitātes mācibu programmu visās mūzikas disiplinās un meistarklases instrumentālistiem, vokālistiem, mūzikas skolotājiem un komponistiem; meistarkursos arī notiek kameransambļu, orkestra, kora mēģinājumi un koncerti. Apmēram 30 izcili latviešu un ārzemju lektori un mācībspēki (piem. L. Skride, P. Vasks, A. Dārziņa, u.c.) piedalīsies meistarkursos. Kursu galvenais mērķis ir sniegt iespēju jauniem latviešu mūziķiem un skolotājiem papildināt savas zināšanas pie izciliem mācibspēkiem latviskā un radošā vidē. Papildus mērķi saistās ar ieskatiem par profesionālo darbību un iepazīšanos ar latviešu komponistiem un viņu skaņdarbiem. XI meistarkursi ar tēmu “Latviešu mūzika un mūziķi pasaulē” būs kulturāli laikmetīgs pasākums kas veicinās latvisku muzikālo izglītību un audzināšanu.

Lasīt vairāk ...


13376243

LF14M04 Grāmata bērniem par latviešu gleznotājiem “Mula un portrets”
2014-11-04

24. oktobrī iznākusi jaunā grāmata „Mula un portrets”. Sērijas „Mazā Mula pēta” grāmatas domātas pirms- un sākumskolas vecuma bērniem un ģimenēm. Tās ir izzinošas un radoši rosinošas, jo katrā izdevumā galvenā varone Mula veido dialogu, liek pētīt, vērtēt, salīdzināt, vedot lasītāju cauri ik lappusei – gan atklājot latviešu mākslas burvību, gan iesaistot bērnus radošos uzdevumos, kuri ir cieši saistīti ar konkrēto grāmatas tēmu. „Mula un portrets” ir trešā sērijas grāmata, pirms kuras iznākušas „Ainava kopā ar mazo Mulu” (2013) un „Dzīvnieki mākslas darbos” (2014). Grāmata „Mula un portrets“ iznākusi pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda, Latviešu fonda, kā arī Jāņa un Dinas Zuzānu finansiālajam atbalstam.

Lasīt vairāk ...


13376242

LF14M24 Mājaslapa "Mazputniņš zēniem un meitenēm visā pasaulē"
2014-11-04

Mājaslapas mērķauditorija ir Latvijā un ārpus Latvijas dzīvojoši bērni vecumā no 5-12 gadiem, kā arī vecāki un skolotāji.

Lasīt vairāk ...


13376247

LF14L15 - Dokumentāla filma "DIEVA PUTNIŅI" (Trimdas bērnu likteņi).
2014-09-19

Filmas veidotāji saprot, ka ir pēdējais brīdis, lai paspētu fiksēt ļoti būtisku nacionālās pašapziņas attīstības posmu mūsu tautas vēsturē – trimdas nometņu laiku Vācijā. Tiem, kuri vēl atceras šīs dzīves savdabību un var pastāstīt par nometņu dzīves notikumiem, ir ne mazāk par 75 gadiem. Laiks nenovēršami izdzēš ļoti būtiskus nacionālās apziņas liecinājumus. Tos saglabāt īpaši svarīgi ir tagad, kad dzimtenes jēdziens zaudē savu nozīmi sabiedrībā. Būtisks emocionālais un vizuālais elements filmā būs atmiņu stāstos ievītās nometņu vietas, kādas tās ir šodien, kopā ar fotogrāfijām un kino arhīva materiāliem.

Lasīt vairāk ...


13376246

LF14L02 - The Baltic University – adventure and struggle
2014-09-19

It is a project to remember the achievements of the Baltic professors, their courage and determination. It is a story to learn from and to pass on to other generations. In the summer of 1945 Latvian professors came up with the idea for a university. This initiative gave many refugees, young boys and girls, a future: they could leave the refugee camps and start to study. Those who are still alive have still such good memories of their time spent at the Baltic University that you just have to listen to their words: what difference it made to their lives.

Lasīt vairāk ...


13376240

LF14M17 - Melānijas Vanagas muzeja virtuālā ekspozīcija "ESI PATS!"
2014-07-21

2014. gada 14. jūnijā Amatas pamatskolā tika atklāta Melānijas Vanagas muzeja virtuāla ekspozīcija „ESI PATS!”. Ekspozīcija tapusi ar mērķi palīdzēt Latvijas iedzīvotājiem, izdzīvot globalizācijas un informatīvā kara apstākļos, kad ir vitāli svarīgi zināt savu pagātni un saprast sevi. Jaunā ekspozīcija ir pieejama bez maksas tās virtuālajā mājvietā www.esipats.lv un to var apmeklēt ikviens, kam pieejams dators ar interneta pieslēgumu.

Lasīt vairāk ...


13376239

LF14M02 - Grāmata „PA LĪKLOČU CEĻIEM” Viena trimdinieka dzīves stāsts
2014-03-07

Atjaunojot skolās Latvijas vēstures mācību, ļoti svarīgi ir Amerikas latviešu dzīvi un darbu latviešu vietējās un organizācijās, kas bija kopējas visiem Amerikas latviešiem un baltiešiem. Grāmata atstāj uzrakstītu Latvijas vēsturi par latviešu dzīvi un darbiem, kas pēc II pasaules kara nonāca bēgļu gaitās rietumos, pavadīja vairākus gadu desmitus Amerikā un pēc Latvijas neatkarības atgūšanas atgriezās Latvijā, lai ar savām zināšanām un darbu palīdzētu atjaunot Latvijas valsti. Projektu realizēs Astrīda Jansone ar tipogrāfiju „Zelta Rudens”.

Lasīt vairāk ...


LF14M17 - Melānijas Vanagas muzeja virtuālā ekspozīcija "ESI PATS!"
2014-02-23

Mūsdienu latviešu sabiedrībai trūkst informācijas, kas vairo izpratni par topošajā ekspozīcijā aplūkoto tematiku. Citām pasaules tautām šāda informācija pieejama visai skopi jeb gandrīz nemaz. Projekts radīs plašam apmeklētāju lokam pieejamu, Latvijas 20.gs. vēstures traģiskākās lappuse skaidrojošu kultūras produktu, kas saistošā veidā izglītos par notikumiem pagātnē un vairos izpratni par šodienas Latviju. Tiecoties saliedēt Latvijas pilsonisko sabiedrību, pēc 2014.gada jūnija ekspozīcijai iecerēts izveidot versiju arī krievu valodā. Atsaucoties Eiropas Parlamenta 2009.gada 2.aprīļa rezolūcijai „Par Eiropas sirdsapziņu un totalitārismu”, - lielākajās Eiropas Savienības valodās (angļu, vācu, franču). Projekts atbilst 3 LF mērķiem un ir uzskatāms par drošu investīciju Latvijas attīstībā un izaugsmē.

Lasīt vairāk ...


13376245

LF14M24 - Mājaslapa "Mazputniņš zēniem un meitenēm visā pasaulē"
2014-02-18

Šodien aktuāls jautājums ir - kā piesaistīt jaunāko paaudzi apgūt Latviešu valodu un kultūru? "Mazputniņa" mājaspala ar tās saturu un spēlēm piedāvās modernu un kvalitātīvu risinājumu diasporu skolām. Kā arī, tas būs brīvi pieejams instruments, ko vecāki varēs izmantot bērnu latviskajā izglītošanā un audzināšanā. Interaktīva mājaslapa būs izglītojoši - izklaidējoš materiāls bērniem latviešu diasporās, kas aug svešās vidē, mācās vietējo valodu un tikai ģimenē var saglabāt latviskās kultūras tikumus. Projekta īstenotāji paredz, ka projekta rezultāti izraisīs diasporu bērnos interesi par Latviju, par Latvijas dabu, ģeogrāfiju, vēsturi, tradīcijām un kultūru kopumā. Mājaslapa un datorspēles, kas darbosies jaunākajās tehnoloģijās, ir veids kā saglabāt latviešu valodu interaktīvajā vidē.

Lasīt vairāk ...


13376241

LF14M34 - "Latvijas Kultūras kanonā iekļauto literāro darbu pieejamības atvieglošana un aktualizēšana, izdotot tos e-grāmatas formatā"
2014-02-09

Tā kā dažādu iemeslu dēļ vairums no kultūras kanonā iekļautajiem literārajiem darbiem izdevniecībām nešķiet pievilcīgi izdošanai tradicionālajā veidā, šobrīd absolūtais vairākums no šiem darbiem nav nopērkami un ir pieejami tikai bibliotēkās, kas vidējā statistiskā jaunieša acīs samazina to konkurētspēju salīdzinot ar daudzveidīgo saturu, kas pieejams dažu „datorpeles klikšķu attālumā”. Tādēļ nepieciešams radīt iespēju ērti, mūsdienīgi un legāli tikt pie labākā no latviešu literatūras tieši elektroniskajā vidē, lai jauniešiem uz viņus uzrunājošajiem elektroniskajiem "gadžetiem" būtu pieejams kvalitatīvs latvisks saturs. Uzskatām, ka projekts ir veids kā atbalstīt latviešu kultūras izplatīšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, kas ir arī viens no Latviešu Fonda mērķiem.

Lasīt vairāk ...

Pēc gada
2017 (1)
2016 (2)
2015 (3)
2014 (9)