2012. g. mazo projektu pieteikumi


13376503

LF12M61 - Eiropas Vasaras skola 2012
2012-05-01

EVS ir trimdas projekts, rīkots gandrīz katru vasaru kopš 1979. EVS ir vienīgā nometne Latvijā, kurā piedalās latviski runājoši bērni no tik daudzām zemēm. EVS rīkot Latvijā ir ideāla iespēja, nepiespiestā veidā un vasarīgā gaisotnē, jauniešiem pasniegt Latviju un “latvietību”. Dibinātās draudzības starp latviešu vienaudžiem no daudzām dažādām zemēm stiprina latvisko identitātes apziņu un dara to interesantāku. Sakarā ar Eiropā bijušās trimdas zudošām papildskolām, MLĢ, sarīkojumiem utt., EVS mūsu bērniem kļūst arvien nozīmīgāka, lai aizkavētu asimilāciju. EVS Latvijā dod tiem sajust, apzināt, izprast, stiprināt savu latvisko identitāti. Latvijas un ārzemju latviešu vienaudži pavada kopā 2 nedēļas, tādā veidā veicinot savstarpējo saprašanos, draudzēšanos, lai savestu atkal kopā Latvijas un tās “diasporas” bērnus!

Lasīt vairāk ...


13376500

LF12M60 - Plenērs Rozentāla dzimtenē
2012-04-30

Ar šo projektu tiks akcentētas Latvijas bagātības: radoši, talantīgi jaunieši, Kurzemes kultūrvēsturiskās vērtības un Jaņa Rozentāla daiļrades mantojums. Tāpat kā iepriekšējie, arī šis starptautiskais plenērs veicinās Latvisku izglītību un sekmēs kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades procesu. Mūsuprāt ir svarīgi turpināt šāda veida izglītojošu un radošu projektu, jo īpaši Latvijas šī brīža sociāli ekonomiskajā situācijā. Radošums palīdz cilvēkiem rast izeju emocionāli sarežģītās situācijās. 2011. gadā finansiālu grūtību dēļ plenērā piedalīties nevarēja ilggadīgi sadarbības partneri no vairākām Latvijas mākslas skolām, tāpēc šogad vēlamies ar LF palīdzību nodrošināt latviešu jauniešiem dalību plenērā bez maksas.

Lasīt vairāk ...


LF12M58 - Dzejnieka un filosofa Roberta Mūka (Avena) (1923-2006) nedēļa viņa dzimtajā pagastā Galēnos
2012-04-28

Roberts Mūks (Avens) ir spilgta un savdabīga personība latviešu literatūrā un pasaules filosofijā. Pēc viņa nāves Galēnu pagasts saņēma no R. Mūka atraitnes Elzas Avens bagātīgu dāvinājumu, kas radīja pamatu Roberta Mūka muzejam. 2013. gada 14. janvārī Mūkam apritētu 90. Lai atzīmētu viņa deviņdesmitgadi, iecerēts organizēt Roberta Mūka nedēļu, kuras laikā notiks konkursi, konference, svecīšu iedegšana Galēnu kapsētā pie R. Mūka kapa, viņa muzeja apmeklējums. Šī cilvēka dzīve trimdā un Latvijā ir apliecinājums, ka ar neatlaidību, sevis disciplinēšanu, darbu un mācībām mūža garumā var sasniegt mērķi un iegūt atzinību, viņa dzīves stāsts un darbi iedvesmo jauno paaudzi, rada vēlmi apgūt nezināmo, attīstīt radošās spējas, līdz ar to veicina latviešu kultūras un izglītības attīstību.

Lasīt vairāk ...


13376498

LF12M57 - Projekts "Kultūra. Prasmes. Nākotne"
2012-04-27

Projekts ir atbalstāms tāpēc, ka tas popularizēs tautas māksliniekus, viņu prasmes, kā arī konkrētās tautas tradīcijas. Projekta aktivitātes jauniešiem, ļaus ieskatīties kultūras vēsturē. Projekts dos iespēju jau zināmās pašizpausmes veidus papildināt ar jauniem, kā arī aicinās sabiedrību padomāt par tradicionālajām prasmēm, lai tās un visu mūsu kultūru nākotnē saglabātu. Latvijas valsts un tautas nākotnei ir svarīgi uzturēt latvisko kultūru, nodrošināt tās izpausmi un jaunradi, kā arī veicināt latvisko izglītību, lai nākotnē būtu latviski motivēta sabiedrība.

Lasīt vairāk ...


13376497

LF12M56 - Latvijas kultūrvēsturiskais mantojums
2012-04-26

Esam pārliecinājušies, ka tieši šobrīd ir ļoti nepieciešams ne tikai dot sabiedrībai, bērniem un jauniešiem pamatzināšanas noteiktās mācību disciplīnās, bet arī rast iespēju pašiem līdzdarbojoties izprast, ka Latvijā ir gadu gaitā veidojušās tradīcijas, ir ļoti plašs kultūras mantojums. Ir jāpiedāvā kvalitatīvi jauni, laikmetīgi kultūras produkti. Jaunradi vajadzētu balstīt ne tikai svaigi apgūtās mākslas teorijās un tehniskos ieteikumos kompozīcijā vai krāsu mācībā. Ir jāsaprot, ka kultūras mantojums, tradīcijas ir milzīga bāze, kura var kalpot par pamatu jaunradei, kura piešķir jaunradei arī Latviskas saknes, identitāti un arī individualitāti citu tautu vidū. Tikai teorētisku zināšanu sniegšana, bez izpratnes par kultūras mantojuma plašo piedāvājumu un izmantošanas iespējām neļauj bērniem un jauniešiem izprast tā nozīmi, neļauj redzēt sevi, kā līdzdalībniekus kultūras procesos un ierobežo arī jaunrades bagātību, daudzveidību. Lai šo problēmu risinātu, kultūrizglītības mācību procesā jāpiedāvā iespējas bērniem un jauniešiem radoša darbošanās ar latviskās identitātes saglabāšanas nozīmi. Vēlamies realizēt projektu, kura gaitā 60 Balvu Mākslas skolas audzēkņi un pedagogi skicēs, zīmēs un ietērps vienu no izvēlētās latviešu kultūrvēsturiskā mantojuma daļas pētījumu vizuālos tēlos. Veidos animācijas filmiņu „Latvijas kultūrvēsturiskais mantojums”. Darbojoties tiks iegūta personīga izpratne un interese par izpētīto jomu, kas ļauj cerēt, ka bērni un jaunieši kļūs par kultūras procesu līdzdalībniekiem nākotnē. Izveidotā animācijas filmiņa tiks prezentēta skolas audzēkņiem, sabiedrībai, dāvināta interesentiem no izglītības iestādēm, muzejiem, sadarbības partneriem. Demonstrēta starptautiskajā folkloras festivālā „BALTICA 2012”.

Lasīt vairāk ...