2012


2012. gada projekti
2016-04-11

Lielie projekti:

  • LF12L28 - XIV Latviešu Dziesmu svētku Kanādā 2014. g. Hamiltonā Tautas Deju lieluzvedums "DEJU PINU VAINAGĀ" ($10,000)
  • LF12L01 - Trimda dimd! ($4,000)

Mazie projekti:

  • LF12M21 - Dokumentācija par Latviešu centru Minsterē ($2000) Projekts tika slēgts kā neizpildīts 2014. g. aprīlī 
  • LF12M48 - Latviešu māksla trimdā. Izstādes katalogs ($2,000
  • LF12M42 - Pirmais 3x3 ģimeņu saiets Īrijā ($2,000)
  • LF12M30 - Dokumentālās filmas "VĀRPA" veidošana ($1,600)
  • LF12M01 - Runā Rīga (Mobile App) ($2,000)

 
 


13379152

LF12M39 Dokumentālā filma “Vārpa – apsolītā zeme”
2017-04-06

Bēgdami no „sarkanā pūķa” un smagajiem apstākļiem Latvijā pēc Pirmā Pasaules kara, vairāk nekā 2000 baptistu, kas sevi dēvēja par atmodniekiem, devās uz Brazīliju. Pravieši to bija pasludinājuši par apsolīto zemi, kur jādodas sagaidīt pasaules galu un Kristus otrreizējo atnākšanu. Pēc viņu domām, tieši no turienes pēc attīrīšanās no pasaulīgiem grēkiem izredzētā tauta tikšot „parauta” debesīs. Kad tas nepiepildījās, ekstrēmākā izceļotāju daļa garīgo līderu vadībā izveidoja kristīgu komūnu ar askētisku un reliģiski piepildītu dzīvesveidu.

Lasīt vairāk ...


13379151

LF12M39 Dokumentālā filma “Vārpa – apsolītā zeme” par latviešu baptistu izceļošanu uz Braziliju 20. gadsimta 20-to gadu sākumā.
2017-04-06

12. aprīlī ar pirmizrādi Rīgā noslēdzās projekts “Dokumentālās filmas “Vārpa” veidošana”. Filma sniedz ieskatu līdz šim mazzināmā latviešu izceļošanas vēstures lappusē – latviešu baptistu izceļošanā no Latvijas uz Brazīliju 20. gadsimta 20. gadu sākumā. Bēgdami no sarkanā pūķa un smagajiem apstākļiem Latvijā pēc Pirmā Pasaules kara, vairāk nekā 2000 baptistu, kas sevi dēvēja par atmodniekiem, devās uz Brazīliju. Izmantojot vēsturiskas fotogrāfijas, dokumentus un dzīvesstāstus, parādīta izceļotāju dzīve Vārpas kolonijā tās dibināšanas un uzplaukuma laikā. Izceļotāju pēcnācēju intervijas ļauj ielūkoties Vārpas ikdienā mūsdienās un centienos saglabāt latviskumu. Atrodoties ilgstošā labprātīgā nacionālā un reliģiskā izolācijā, Vārpa līdz mūsdienām ir saglabājusies kā latviskuma saliņa Brazīlijas vidienē. Filmā redzams, ka nedaudzie palikušie vecākās paaudzes ieceļotāju pēcnācēji vēl joprojām runā un dzied latviski, cep rupjmaizi un glabā zārku bēniņos, taču jaunākā un vidējā paaudze Vārpu jau ir pametusi. Filmas veidotāja Brigita Tamuža saka: ”No sirds vēlreiz pateicos Latviešu Fondam par atbalstu, izpratni un ticību projekta rezultātam!”

Lasīt vairāk ...


13376275

LF12L28 - Noslēgušies XIV Latviešu Dziesmu svētki Kanādā un tautas deju lieluzvedums "DEJU PINU VAINAGĀ"
2014-07-25

Ir izskanējuši XIV Latviešu Dziesmu un deju svētki Kanādā. Projekta nostādītais mērķis – apvienot visu paaudžu dejotājus kopīgā dejā, sniedzot mūsu skatītāju auditorijai – gan latviešu, gan latviešu izcelsmes, gan nelatviešu skatītājiem visās vecuma grupās – skaistu un interesantu latviešu kultūras mantojuma sastāvdaļu, ir izpildīts. Tautas deju lieluzvedumā kopīgā dejā vienojās dejotāji, vecumā no 3 gadiem līdz pat sirmam vecumam no Kanādas, ASV, Latvijas, Īrijas un Vācijas.

Lasīt vairāk ...


13376273

3x3 nometne Īrijā pirmoreiz
2012-11-07

Pēc Līgas Rupertes vārdiem, "3x3 nozīme latviskās identitātes, kultūras un sabiedrības veicināšanā ir ļoti liela. Jo lielāka tā ir Īrijā, kur latvieši varbūt tikai vēl sāk apzināties lielo darbu ko prasa latvietības saglabāšana ārpus Latvijas. 3x3 viņiem var pierādit, ka latvietība ir neatsverama vērtība viņu dzīvēs, ka kopā būšana un mācīšanās vienam no otra dod spēku un pamatu un ka latvietības kopšanā ieguldītais darbs un līdzekļi dod gandarījum, ko citādi neiegūt."

Lasīt vairāk ...


LF12L28 - XIV Latviešu Dziesmu svētku Kanādā 2014. g. Hamiltonā Tautas Deju lieluzvedums "DEJU PINU VAINAGĀ"
2012-06-08

Latviešu tauta un tās kultūra ir bijusi neatņemama daļa no multikulturālās vides Kanādā, īpaši Toronto un tās apkārtnē, kur vienuviet ir koncentrējušies visvairāk latviešu ārpus Latvijas. Dziesmu un deju svētku Deju lieluzvedums - tā ir iespēja visiem apmeklētājiem sekot līdzi un izbaudīt latviešu tautas deju krāšņumu un latvisko kultūras mantojumu, kas ir saglabāts un turpināts izkopt ārpus Latvijas pēdējo 60 gadu garumā. Latviešu Dziesmu svētki Kanādā ir vienīgais kulturālas nozīmes pasākums Kanādā, kas vieno kopā vairākus tūkstošus latviešus un latviešu izcelsmes skatītājus un dalībniekus ne tikai no Kanādas, bet kā pieredze rāda, arī no ASV, Latvijas, Lielbritānijas, Īrijas un citām valstīm, kurās tiek uzturēta latviešu kultūra un tās mantojums.

Lasīt vairāk ...


LF12L01 - Trimda dimd!
2012-06-01

Ir izteiciens, ka katrs latvietis ir vai nu dziedātājs vai dejotājs. Komponistu un mūzīķu mums arī nav maz — tomēr dokumentācija ir trūcīga. Varbūt tieši tāpēc, ka mūzīķi bijuši tik cieša sastāvdaļa no mūsu trimdas kopējās “esmes”. Katrs mūzīķis savā vidē, savā paaudzē un laikmetā, smēla no latviskās un vietējās kultūras, lai veidotu kautko unikālu. Ilmārs Dzenis dziedāja šlāgerus aranžējot ar “country” stila “pedal steel” ģitāru; Arvīds un Mūrsitēji britu pank stilā iekļāva latvisko; Frikadeļu zupa grupa krustoja latvisku mūziku ar “bluegrass”. Ir nepieciešami stāstus par mūzīķu mijiedarbību ar plašāko latviešu sabiedrību laikus ierakstīt, lai uzglabātos pasaules latviešu tautas mantojumi mūzikā.

Lasīt vairāk ...


13376274

LF12M48 - Latviešu māksla trimdā. Izstādes katalogs
2012-05-01

Pirmoreiz Latvijā plaši un daudzpusīgi tiks atainota trimdas māksla, pētījumā dodot tās kopskatu no Eiropas līdz ASV un Austrālijai, kas ietver laikaposmu no 1945.gada līdz mūsdienām. Lasītājs katalogā, kas ietver ne tikai ievada tekstus, bet arī mākslinieku biogrāfijas, bibliogrāfiju un notikumu (māksla un politika) hronoloģiju, atradīs nozīmīgu informāciju par latviešu mākslu dažādās pasaules malās. Projekta būtība atbilst visām augstāk minētajām LF kategorijām un līdz ar to īsteno mērķi, kas saistās ar radošu un padziļinātu latviešu kultūras izpēti, kopīgu sakņu un saikņu meklēšanu trimdas un dzimtenes mākslā. Kataloga mērķis ‑ latvieša radošo spēju un talanta apliecinājums, kas nes Latvijas vārdu pasaulē.

Lasīt vairāk ...


LF12M01 - Runā Rīga (Mobile App)
2012-05-01

“Runā Rīga” mobīlā interneta ceļvedis: būs pieejams mobīlos telefonos, un internetā. Aplikācija piedāvās individuālas pastaigas personisku, dzīvu video gidu pavadījumā pa mūsdienu un vēsturiskajām Rīgas takām – vai tā būtu Centra architektūras taka; pastaiga pa Torņkalnu ar rakstnieku Juri Zvirgzdiņu; mūsdienīgās latviešu mūzikas taka ar Kristapu Krēsliņu; Rīdzenes upes gultne vai Bermontiešu cīņas vietas.

Lasīt vairāk ...


13376270

LF12M42 - Pirmais 3x3 ģimeņu saiets Īrijā
2012-05-01

3x3 nometņu 30 gadu pieredze un dzīvotspēja daudzās pasaules valstīs ir pierādījusi tās efektivitāti latviskas izglītības papildināšanā un veicināšanā.

Lasīt vairāk ...


LF12M30 - Dokumentālās filmas "VĀRPA" veidošana
2012-05-01

Projekts ir atbalstāms, jo tas popularizēs LF atbalstītās ekspedīcijas rezultātus, padarot tos pieejamus plašākai sabiedrībai. Ekspedīcijā intervēti gan „Palmas” sākuma laiku pēdējie aculiecinieki, gan Brazīlijā dzimušie latviešu pēcnācēji un trimdas latvieši, kuri ieradās Brazīlija pēc Otrā pasaules kara. Intervijas profesionāli uzfilmēja Vides Filmu Studijas operators – materiāls ir ne tikai saturiski aizraujošs, bet arī vizuāli saistošs. Šo cilvēku pieredze, „kaļot laimi” svešā zemē joprojām ir aktuāla gan latviešiem Latvijā, gan ārzemēs. Filmas pamatjautājums - kā bijis iespējams svešajā vidē gandrīz 100 gadu garumā saglabāt latviskumu – valodu, tradīcijas, arhitektūru, amatniecību, ēdienu gatavošanas kultūru un mentalitāti. Filma atainos arī demogrāfiskās un kulturālās izmaiņas Vārpā, atklās ieceļotāju pēcnācēju latviskās identitātes pārveidošanos, parādot pakāpenisko asimilācijas procesu.

Lasīt vairāk ...


13376267

LF12M21 - Dokumentācija par Latviešu centru Minsterē
2012-05-01

Projekts ir pabalstāms, jo dokumentēs klasiskās trimdas nesavtīgo darbu, kas var darboties kā motivācija nevalstiskas aktivitātes pamatam arī jaunākām, nākamām latviešu paaudzēm.

Lasīt vairāk ...


LF12M30 - Dokumentālās filmas "VĀRPA" veidošana
2012-05-01

Projekts ir atbalstāms, jo tas popularizēs LF atbalstītās ekspedīcijas rezultātus, padarot tos pieejamus plašākai sabiedrībai. Ekspedīcijā intervēti gan „Palmas” sākuma laiku pēdējie aculiecinieki, gan Brazīlijā dzimušie latviešu pēcnācēji un trimdas latvieši, kuri ieradās Brazīlija pēc Otrā pasaules kara. Intervijas profesionāli uzfilmēja Vides Filmu Studijas operators – materiāls ir ne tikai saturiski aizraujošs, bet arī vizuāli saistošs. Šo cilvēku pieredze, „kaļot laimi” svešā zemē joprojām ir aktuāla gan latviešiem Latvijā, gan ārzemēs. Filmas pamatjautājums - kā bijis iespējams svešajā vidē gandrīz 100 gadu garumā saglabāt latviskumu – valodu, tradīcijas, arhitektūru, amatniecību, ēdienu gatavošanas kultūru un mentalitāti. Filma atainos arī demogrāfiskās un kulturālās izmaiņas Vārpā, atklās ieceļotāju pēcnācēju latviskās identitātes pārveidošanos, parādot pakāpenisko asimilācijas procesu.

Lasīt vairāk ...

Pēc gada
2017 (2)
2016 (1)
2014 (1)
2012 (9)