2007


13376317

Ēvalda Dajevska mākslas ietekme latviešu trimdas vēsturē: multimediju cd diska izveidošana
2007-02-07

Piešķīrums: $1,600 Projektu pieteica Pēteris Dajevskis Projektu atbalstīja Gunārs Birkerts, Andris Padegs, Eleonora Šturma, Vija Zuntaka-Bērziņa

Lasīt vairāk ...


13376316

Informācijas tehnoloģija Gaŗezera vasaras vidusskolā
2007-02-07

Piešķīrums: $9,000 Projektu pieteica Māra Kore, GVV Projektu atbalstīja Elisa Freimane, Alberts Legzdiņš

Lasīt vairāk ...


13376315

Grāmatas "Sibīrijas bērni" tulkojums angļu valodā un sagatavošana izdošanai
2007-02-07

Piešķīrums: $18,400 Projektu pieteica Dzintra Geka, fonda "Sibīrijas bērni" dibinātāja Projektu atbalsta Viesturs Serdāns, Andris Jakubāns

Lasīt vairāk ...


2007. gada atbalstītie projekti
2007-01-30

Lasīt vairāk ...