2001


2001. gada atbalstītie projekti
2001-08-14

 

 • Lielie projekti ($5001-$10,000)
  • Muzikālais teātris "Lolitas brīnumputns" ($10,000)
  • Memoriāls okupācijas režīma upuriem Krāslavā ($10,000)
  • Vasaras debašu nometne "Latvietībai jābūt atvērtai" Liepājas rajonā ($8500)
  • Ilmāra Knaģa dzīvesstāsta grāmata "Bij' tādi laiki" ($6000)
  • Latviešu tautas dziesmu MIDI failu arhīvs internetā ($5275)
 • Vidējie projekti ($2001-$5000)
 • Mazie projekti (līdz $2000)
  • Zinātnisks pētījums "Nacistu okupētā Latvijā 1941-1945" ($2000)
  • Mācību līdzekļu "Dabas zinības 1. klasei" izveide ($2000)
  • Kompaktdiska "Latviešu garīgā mūzika" izdošana ($1900)
  • Latviskas kultūrvides izveides programma "Saulestaka" Liepājas rajonā ($1900)
  • Pētījums "Latviešu valodas izlokšņu seno ierakstu restaurēšana" ($1800)
  • Latgales tradicionālā kultūras mantojuma apguves kursi Līvānos ($1731)
  • Balvu pilsētas bibliotēkas projekts "Bērnam vajadzīga grāmata" ($1190)
  • Ceļojoša izstāde "Balti laikmeta griežos" ($1033)
  • Krustpils pils telpas griestu un sienu apdares fragmentu konservācija ($997)
  • Pētījums "Kā saglabāt pagātni nākotnei" Rēzeknes rajonā ($484)