1985


1985. gada atbalstītie projekti ($42000)
1985-10-13

 

 • Sēklas nauda „Edītes Hauzenbergas-Šturmas saraksti ar Jāni Rudzīti” sakārtošanai un sagatavošanai iespiešanai ($1000)
 • Sēklas nauda Filadelfijas Brīvo latvju biedrības bibliotēkas vēsturisko materiālu fotokopēšanai ($200)
 • Grāmatas „The Baltic States: Yesterday Forgotten-Remembered Today” izplatīšanai ($200)
 • Sēklas nauda Eiropas vasaras skolas 1985.g. izdevumu segšanai ($2500)
 • Sēklas nauda Vācijā trimdas periodikas rokas grāmatas sagatavošanas priekšdarbiem ($700)
 • Sēklas nauda grāmatas „Latviešu politiskā vadība vācu okupācijas laikā, 1941-1945” manuskripta sagatavošanai ($1800)
 • Stokholmas Latviešu teātra izrāžu sagatavošanai turnejai 1986.g. vasarā ( $11884)
 • Austrālijas Latviešu mūzikas krātuves materiālu bibliogrāfijas-kataloga sagatavošanai, sakārtošanai un iespiešanai ($2900)
 • Ausekļa Zaļinska grāmatas „Bez ienaida un bailēm” manuskripta sagatavošanai ($3685)
 • Longina Apkalna grāmatas „Latviešu mūzika” iespiešanai ($5000)
 • Eiropas vasaras skolai skolas darba veicināšanai un izdevumu segšanai (Kopā ar augšminēto sēklas naudas projektu) ($7500)
 • Latviešu valodas komisijai tipogrāfisko zīmju iegādei jaunas „Latviešu pareizrakstības vārdnīca” izdošanai ($1631)
 • Jāņa Riekstiņa Latviešu studiju centra bibliotēkas mikrofilmu nodaļas iekārtošanai II ($3000)